Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:

  • řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 3. května 2021, pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 5. května 2021
  • 2. řádný termín jednotné přijímací zkoušky pro obory vzdělání s maturitní zkouškou včetně oborů nástavbového, a to pro všechny formy vzdělávání na 4. května 2021, pro nižší stupeň šestiletého a osmiletého gymnázia na 6. května 2021
  • 1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 2. června 2021
  • 2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro všechny obory vzdělání na 3. června 2021.

V návaznosti na tuto změnu ředitel SŠ musí do 9. 4. 2021 stanovit také nové termíny konání školní přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího řízení do všech oborů středního vzdělání (maturitních i nematuritních) ředitel může zveřejnit nejdříve 19. 5. 2021.

Další informace, včetně příslušného opatření obecné povahy, kterým se termíny jednotné přijímací zkoušky upraví, a změněného harmonogramu, budou školám zaslány po vydání opatření obecné povahy.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy