Ve čtvrtek a v pátek 25. a 26. ledna třeťáci v rámci prvouky zjjišťovali a zapisovali si různé poznatky o půdě. Jednoduchými pokusy zkoumali, zda se v půdě nachází  vzduch a voda. Vzorky půdy a další materiály, které se mohou v půdě vyskytovat pozorovali  mokroskopem a své bádání si zakreslovali na připravený pracovní list. Myslím, že si to všichni užili.

3A projekt puda 01 3A projekt puda 04 3A projekt puda 07 3A projekt puda 26
camera Další foto...      

 Mgr. Vítězslava Stodolová