Na naší škole platí následující pravidla pro případ, že by některá třída, popř. škola musela přejít na dálkovou výuku:

Distanční výuka probíhá dle §184a Školského zákona a pokynu v Manuálu k provozu škol MŠMT.

Pro distanční výuku se využívá:

 • Office 365, www.portal.office.com:
  • Teams  - online spojení, úkoly, testy, ukládání materiálů, kalendář online výuky, chat aj.
  • Outlook – mailové spojení,
  • Forms – testy
  • Whiteboard
  • možnost online Word, Excel, PowerPoint, sdílení dokumentů aj.,
 • Bakaláři – zadávání úkolů, klasifikace, komunikace s učiteli, žáky i zákonnými zástupci, výukové zdroje aj.,
 • Záložka Domácí úkoly na www.zscholtice.cz (v provozu pouze při distanční výuce) – rozděleno dle jednotlivých tříd.

Při zahájení distanční výuky:

 1. během 1. dne distanční výuky do 14:00 rozvrhnou vyučující dané třídy online výuku a zapíší do Teams kalendáře,
 2. 1. den distanční výuky třídní učitel/ka (popř. zastupující učitel) kontaktuje online žáky přes aplikaci Teams v 15:00 – předá základní informace k organizaci distanční výuky, zjistí možnosti žáků ohledně online připojení – možnost školních tabletů,
 3. online výuka bude probíhat z češtiny, matematiky, cizích jazyků (alespoň 2x týdně); ostatní předměty budou online dle potřeby a zájmu,
 4. práce na doma bude zadávána jednou za týden (v pondělí do 15:00), na 1. stupni možno i častěji,
 5. práce na doma bude zasílána přes Bakaláře a na školní web (záložka Domácí úkoly),
 6. učitelé povedou týdenní výkaz práce distanční výuky za každou třídu a předmět zvlášť, zároveň budou zapisovat i do třídnice,
 7. vzhledem k tomu, že je distanční výuka dle školského zákona pro žáky povinná, je možno žáky dle předem známých pravidel klasifikovat,

Tato pravidla mohou být a budou upravována dle aktuální situace.

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková