Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Sportovní hry chlapci SPHc
Sportovní hry dívky SPHd
Příroda a já PaJ
Zdravoveda Zdr
Literárne dramatická výchova LDv
Informatika Inf
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Cvičení z hlavních předmětů - Čj CvČ
Právo pro každý den PkD
Základy robotiky a informatiky Zri
Technické činnosti
Sborový zpěv Zs
Historický seminár HiS
Cvičení z matematiky CvM
Konverzace z angličtiny AJK
Počítačová grafika Pg

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019/2020

Vedoucí kroužků předají žákům informaci o první schůzce.

Údaje k platbě u placených kroužků jsou uvedené v Bakalářích – pravidelné platby žáka.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, čekají na vedoucího kroužku ve družině.
Žáci, kteří nechodí do družiny, čekají na vedoucího kroužku V KLUBOVNĚ ZŠ.

Kroužky pro žáky školy

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 6. až 9. třída Ing. Jan Brožek Pátek
12.30 – 13.15
1 000,— Kč
Florbal 2. až 3. třída Ing. Jan Brožek Pondělí
14.45 – 15.30
hrazeno z grantu
Florbal 4. až 5. třída Ing. Jan Brožek Středa
14.45 – 15.30
hrazeno z grantu
Pohybové hry Mgr. Zuzana Bílková Čtvrtek
13.00 - 13.45
hrazeno z grantu
ZTv a jóga pro děti Mgr. Ivana Benešová Úterý
13.00 – 13.45
1 000,—
Všeználci 1. stupeň
badatelský klub
Mgr. Marie Brožová Středa
12.15 – 13.45
hrazeno z dotace
Stolní tenis Martin Kiš Pondělí
17.00 - 17.45
1 000,— Kč
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
2 000,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Středa
15.00 – 17.00
2 000,— Kč
včetně materiálu
Klub logických her
4. až 7. tř.
Mgr. Vlasta Jozífová Dle dohody hrazeno z dotace
Pěvecký sbor
1. až 5. třída
Iveta Frýdová Pátek
12.30 – 13.15
1 000,— Kč
Taneční kroužek
Motýli 1. až 3. třída
Ilona Linhartová Neděle
15.00 - 15.45
1 000,— Kč
Taneční kroužek
Butterfly 4. až 8. třída
Ilona Linhartová Neděle
16.00 - 17.30
1 500,— Kč
Moderní disco tance Šárka Javůrková Úterý
Dle dohody
1 000,— Kč

Další kroužky pro žáky, pouze informujeme

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Šachy Šachový klub Pardubice  

Rybáři Pavel Mňuk
tel.737930804
   
Anglický jazyk
pro děti
Olga Šťastná    

Databáze kroužků

V rámci aktivity MAS Železnohorský region - Databáze kroužků vznikl na webových stránkách informační rozcestník volnočasových aktivit: http://zeleznohorsky-region.cz/_maszr/krouzky.phtml.