V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.

 • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků.
 • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi min. 1,2-2 metry, tyto rozestupy se dodržují i mimo třídu. Každý žák bude mít ve škole 2 čisté roušky a sáček na uložení upotřebené roušky.
 • Zájem je třeba potvrdit do 7.5.2020 přes anketu v Bakalářích, pozdější žádosti nebude vyhověno.
 • Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11. 5. 2020.
 • žák je povinen přinést hned první den podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy
 • Připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny žáků, pokud je to nezbytné ve vztahu k přípravě na přijímací zkoušky.
 • Obsahem je učivo z předmětů přijímací zkoušky, tj. český jazyk a matematika, cílem je příprava na přijímací zkoušku. Časový rozsah a organizaci stanoví ředitel školy:
  Příprava bude probíhat v úterý a ve čtvrtek od 8:10 do 11:30 ve dvou bocích (M+ČJ):
  • 8:10 – 9:40
  • přestávka 20 minut
  • 10:00 – 11:30
  Poté žáci odcházejí ze školy domů, dodržují mezi sebou rozestupy 2 metry, mají nasazené roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka z přípravy.
Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy. Zákonný zástupce je povinen omluvit nepřítomnost žáka (nejdéle do 3 dnů), a to přes Bakaláře vedení školy, mailem Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo telefonicky (734579103, 724339112)
 • Další hygienická opatření jsou popsána ve zvláštním pokynu MŠMT a ředitelky školy.

Jednotná přijímací zkouška bude 8. a 9. června

Jednotná přijímací zkouška bude mít jen jeden termín, nikoli dva. Ministerstvo školství připravilo projekt „Přijímačky bez obav“, v rámci kterého si studenti mohou testy nanečisto online procvičit. Na čtyřleté obory se budou zkoušky konat 8. června, na víceletá gymnázia o den později. „Prodloužili jsme čas pro složení zkoušky, a to o 15 minut v případě matematiky a o 10 minut v případě českého jazyka,“ uvedl ministr školství Robert Plaga

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy