Vytisknout

Vážení rodiče a budoucí žáčci naší školy,

přidávám několik informací k zápisu, který proběhne ve čtvrtek a v pátek na naší škole.  Vzhledem k epidemiologické situaci a doporučení MŠMT bude zápis k základnímu vzdělávání na naší škole probíhat takto:

  1. V současné době byste měli mít vyplněné údaje a vybraný termín pro osobní návštěvu na zscholtice.cz Onlinezápisdoškoly. Tato online registrace byla možná v období od 1.4. od 8:00 hodin do 19.4.2021 do 20:00 hod. Pokud jste to nestihli a máte zájem o přijetí na naši školu, zavolejte prosím na telefon 734 579 103 (Iva Sedláčková), nebo 724 339 112 (Vlasta Jozífová). Domluvíme s Vámi doplnění údajů a termín.
  2. Kontrola údajů a podpis dokumentů nutných pro přijetí na naši školu proběhne ve Vámi vybraném dni a čase (tj. 22.4. nebo 23.4.2021 od 12:00 do 17:00) za dodržení přísných hygienických pravidel (dospělí respirátor, děti chirurgická rouška). Přineste si prosím rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, ostatní dokumenty budeme mít pro Vás vytištěné a připravené na místě. Jedná se pouze o administrativní úkon, proto je na Vás, zda přivedete i Vaše dítě. Bohužel zápis tak, jak jsme zvyklí, probíhat nebude. Rádi bychom ale dětem nabídli v červnu prohlídku školy s různými aktivitami (pokud to situace dovolí). Stejně tak plánujeme v červnu schůzku pro rodiče budoucích prvňáčků.

 

Žádost o odklad školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Dokumenty k odkladu:

Žádost o odklad školní docházky – pokud jste zadali, budeme ji mít pro Vás připravenou také
Doporučující posouzení školského poradenského zařízení
Doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa

 

Kritéria pro přijetí dětí k povinné školní docházce

Přednostně jsou k povinné školní docházce v naší škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v místním školském obvodu. Vzhledem k dostatečné maximální kapacitě školy není omezený počet žáků, které budeme přijímat do prvního ročníku, a tak budou přijímány i žádosti mimo spádový obvod.

Mgr. Iva Sedláčková, ředitelka školy