Všeználci - kroužek pro žáky 1.st. zaměřený na pozorování přírody, jednoduchých fyzikálních a chemických jevů, pokusů.