Náplň – cvičení s bodyballs (velkými míči), overballs (měkkými míči), různé míčové hry, soutěže, cvičení na nářadí a ostatní tělocvičné aktivity, na které není čas v běžných hodinách TV.