Znovu vysvětlení učiva, procvičování řešení příkladů jinou formou.