Poznávání přírody, pozorování volně žijících zvířat, poznávání rostlin, ochrana přírody, střelba, rozvíjení mysliveckých zvyků a tradic, další aktivity zaměřené na myslivost.