Program SGP Baltík3 je moderní programovací nástroj určený pro mladé a začínající programátory. Pomocí něj si můžete naprogramovat vlastní hru, výukový program či prezentaci, pohádkový příběh nebo reklamu... A to jednoduchým způsobem - protože Baltík je uzpůsoben nám, dětem. Programy tvoříte ne psaním složitých anglických příkazů, ale skládáním názorných grafických ikon (obrázků).

Program Baltík má tři základní úrovně - režimy.

Skládat scénu.

V této úrovni se učíte používat menu, nápovědu, soubory…Skládáte si z Baltíkových předmětů scény k pohádkám či příběhům, kreslit si můžete i své vlastní obrázky.

Čarovat scénu (Přikazovat)

Zde se učíte přemýšlet a rozdělovat větší úlohy na menší a menší až na jednotlivé příkazy. Ovládáte zde postavičku kouzelníka Baltíka. Namísto ručního vytváření scény zadáváte Baltíkovi příkazy a ten je přesně vykonává. Cílem je opět vytvoření scény, ale pomocí příkazů, které zadáváte někomu jinému.

Programovat

Při programování již nezadáváte Baltíkovi příkazy interaktivně, ale skládáte je do posloupností - zapisujete program. Režim programovat má dvě úrovně - pro začátečníky (od 6-ti let) a pro pokročilé (od 9-ti let). V úrovni začátečník jsou k dispozici pouze příkazy pro Baltíka a číslice. V úrovni pokročilý lze již používat všechny standardní programovací příkazy a navíc i standardní příkazy pro animace, grafiku a multimédia.