plakat vyrazeni 2020

 Z důvodu podmáčení v okolí platanu, proběhne slavnostní vyřazení v zámecké kapli.

Vážení rodiče a žáci,

v současné době uzavíráme klasifikaci za 2. pololetí školního roku 2019-2020. Klasifikace není uzavírána jako na konci běžného pololetí. V souladu s Vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019-2020 postupujeme především podle těchto kritérií:

  1. z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,
  2. podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a
  3. podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Zkoušky a komisionální zkoušky

Pokud se pro hodnocení žáka koná zkouška nebo komisionální přezkoušení stanovené právními předpisy nebo zkouška vyplývající z individuálního vzdělávacího plánu, není jejich konání a hodnocení žáka na jejich základě touto vyhláškou dotčeno. V případě zkoušky nebo komisionálního přezkoušení tedy lze ve všech ročnících dospět ke všem stupňům hodnocení podle vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Předběžná klasifikace je k nahlédnutí v Bakalářích od 16.6.2020 od 8:00.

Předání vysvědčení proběhne v pátek 26.6.2020. O tom, jak bude předávání probíhat, Vás budeme ještě informovat.

www.msmt.cz/predani-vysvedceni-se-budou-moci-ucastnit-vsichni-zaci

S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková, ředitelka školy

Ve středu 10.6.2020 večer bude zveřejněna na Bakalářích anketa ohledně volitelných předmětů pro 2. stupeň. Pro vyplnění ankety je třeba na Bakaláře přistupovat přes internetový prohlížeč z rodičovského účtu. Žáci anketu nevidí. Prosím zvolte daný počet volitelných předmětů a na závěr zvolte tlačítko uložit, jinak se anketa nepošle. Anketu vyplňte do 14.6. do 24:00. S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice

Vláda schválila možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. V naší škole bude výuka ukončena k 26.6.2020 (29.-30.6. je naplánováno ředitelské volno). Jedná se o možnost (nabídku) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Účast žáků bude dobrovolná a nemusí se jednat o každodenní provoz. (viz nařízení MŠMT)

Vzhledem k nízkému zájmu žáků 2. stupně o přítomnost ve škole, budou přihlášení žáci rozděleni do skupin dle ročníků. Do školy přijdou jeden den v týdnu, a to podle následujícího rozpisu, budou v učebně přírodopisu:

  Ročník
Pondělí 8. třída
Úterý 7. třida
Středa 6. třída
Čtvrtek
Pátek 9. ročník

 

Rozvrh pro daný ročník bude následující (předměty byly vybrány dle zájmu žáků):

  7:50 – 8:35 8:40 – 9:25 9:45 – 10:30 10:35 – 11:20 11:25 – 12:10
6. ročník Třídnická Matematika AJ  ČJ Fyzika
7. ročník AJ ČJ F/D Třídnická Mat
8. ročník Čj Matematika AJ Třídnická  
9. ročník Čj Matematika Aj Třídnická  

 

Žák je povinen přinést hned první den podepsané čestné prohlášení a seznámení (viz příloha), bez tohoto dokumentu nebude žák vpuštěn do školy.

Sběr pomerančové kůry bude ukončen 8.6. Nasbíranou pomerančovou kůru mužete přinést do vestibulu školy nejpozději v pondělí 8.6., a to od 9 do 10:55.

Markéta Zářecká