Sběr víček od PET lahví pro Eričku Beranovou ukončujeme k 12.10.2018.

Prosíme všechny děti, ať donesou, co mají nasbírané. Po 12.10. již víčka nepřijímáme.

Tomáš Vyhnálek

22. - 23. září 2018

Svinčany u Přelouče (okr. Pardubice)
(prostory Zahradnictví Kubelka a v chovatelském areálu)

akce probíhá v sobotu od 8 do 17 hodin v neděli od 8 do 15 hodin

OBČERSTVENÍ, PARKOVIŠTĚ A STÁNKOVÝ PRODEJ ZAJIŠTĚN

Aktuality na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2296233300405114/

ZAHRÁDKÁŘSKÁ VÝSTAVA:

 • ovoce a zeleniny zahrádkářů a pěstitelů
 • staré odrůdy jabloní
 • ovoce z ovocnářských firem (Sady Svinčany – Ing. Nevole; Sady Bílé Podolí)
 • odrůdy hroznů vinné révy z Kunětické hory (Ing. Jiří Sedláček)
 • staré zemědělské nářadí
 • včelařská expozice
 • výstava květů jiřin (Zahradnictví Dahlia ze Sloveče)
 • ukázka léčivého světelného kořene
 • ptačí budky a krmítka (Lesy ČR – Týniště nad Orlicí)


CHOVATELSKÁ VÝSTAVA:

 • okresní soutěžní výstava drůbeže
 • okresní soutěžní expozice zvířat mladých chovatelů
 • III. speciální výstava holubů texanů a mondenů s mezinárodní účastí
 • místní soutěžní výstava holubů a králiků
 • samostatná expozice okrasného ptactva a akvarijních ryb
 • prodej chovných zvířat, chovatelských potřeb, zařízení a krmiv
 • prezentace prací žáků ZŠ Choltice
 • ukázka zemědělských plodin a jejich využití
 • stánkový prodej regionálních produktů
 • ukázka a prodej dekoračních prvků do zahrady
 • prodejní výstava kaktusů a sukulentů
 • prodej houbových substrátů na jedlé houby, zahradní zeminy a vše pro pěstování žampionů a hlívy ústřičné – Jiří Václavík, Dolany
 • výstava a prodej zahradní a lesní techniky – firma LPS Svinčany

Doprovodný program:

Na zahrádkářské výstavě:

 • soutěže pro děti o ceny
 • ukázka aranžování (možnost si nechat naaranžovat vlastní nádobu)
Sobota 22.září

9:30 – Folklórní soubor Lipka
10:30 – Mažoretky RONDO z Ronova n/D.
11:00 – Folklórní soubor Lipka
13:00 – Orientální tance Shanelah
13:30 – Mažoretky RONDO z Ronova n/D.
14:00 – Shanelah -tanec s živým hadem
15:00 - Vystoupení harmoniky a vozembouchu

Neděle 23.září - přednášky

 9:00 – Odrůdy Svinčanského ovoce (Ing. Nevole)
10:30 – Včely a zahrada (včelař Jiří Sláma)
14:00 – ocennění nejlepších výpěstků

Na chovatelské výstavě:

 Sobota 22.září

13:00 – vystoupení hudební skupiny z Pardubic

Neděle 23.září

14:30 – vystoupení mysliveckých
             trubačů a mažoretek

slavnostní předání pohárů a čestných cen vítězným chovatelům

15:00 – slavnostní ukončení výstavy

 

Tato akce je pořádána Českým zahrádkářským svazem Svinčany a Českým chovatelským svazem Svinčany

 

Vážení žáci, zákonní zástupci a návštěvníci našich stránek. Dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2018/2019 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

Vyučování začíná 3.9.2018 společným slavnostním zahájením v 8 hodin před budovou školy (v případě špatného počasí ve se bude konat ve velké tělocvičně). Poté žáci odcházejí do tříd se svými třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních organizačních záležitostí (asi na 30 minut). Zákonní zástupci na ně mohou počkat před budovou školy, či před třídami. Tento den se nevaří ve školní jídelně ani není v provozu školní družina. Zaměstnanci družiny i jídelny vám budou k dispozici ohledně přihlášek a dalších informací.

Následující den (4.9.2018) se 1. ročníky učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout. Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené obědy (více informací na www.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna). Vaří se dle jídelního lístku: bramboračka + krupicová kaše + jablko. Školní družina je také v provozu pro přihlášené žáky (od 6:00 – 16:00). Naše družina má povolenou kapacitu pouze ve výši 1.-3. ročníků. Žáci prvního stupně, kteří se nedostanou do družiny, mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 – 14:45, v pátek do 14:00).

Dne 5.9.2018 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden)

Od 6.9.2018 se podle rozvrhu již bude učit celá škola.

Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají. Od 4.9.2018 se žáci přezouvají a zamykají své šatny, zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvních ročníků (ti mají přístup do šaten ještě během září).

Od října 2018 dojde ke změně ve školní jídelně. Do konce září si žáci vyzvednou čip (záloha 115 Kč), který budou používat po celou dobu školní docházky. Budete tak mít možnost odhlašovat obědy přes internet (www.strava.cz, číslo školy: 1309) a mít přehled o financích i skutečně odebraných obědech. Více informací nawww.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna, kde najdete i aktuální jídelní lístek na celý měsíc.

A ještě rozpis tříd a třídních učitelů:
 Třída   
 Třídní učitel
 1.A  Mgr. Daniela Čepčářová
 1.B  Mgr. Marie Brožová
 2.A  Mgr. Vítězslava Stodolová   
 2.B  Mgr. Lenka Nešetřilová
 3.A  Mgr. Ivana Benešová
 3.B  Mgr. Zuzana Bílková
 4.A  Mgr. Jaroslava Štoková
 4.B  Mgr. Teraza Štědroňová
 5.A  Mgr. Hana Ošlejšková
 5.B  Mgr. Zuzana Vyhnálková
 6.A  Ing. Jan Brožek
 7.A  Mgr. Soňa Blažková
 8.A  Mgr. Alena Machová
 9.A  Mgr. Eva Nevečeřalová

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů,

Iva Sedláčková ředitelka školy

Čipování bude zprovozněno od 1.10.2018. ČIP je nutné zakoupit během září ve dnech (3.9 – 17.9.2018).

Vážení rodiče v naší školní jídelně dojde k zavedení Čipového systému. Během měsíce září si každý strávník zakoupí ČIP v hodnotě 115,- Kč na celou školní docházku (1. - 9.ročník). Při vrácení čipu mu bude částka vrácena, při ztrátě nikoliv a bude si muset zakoupit nový. Tento systém se zavádí proto, abyste se, vy rodiče, mohli přihlásit na stránky www.strava.cz a podívat se jak váš syn/dcera chodí na obědy. Na těchto stránkách můžete provádět odhlášky a přihlášky obědů (od 1.10.) A to vždy nejdéle do 7.00 hod daného dne. Od 7.00 – 7.45 hod můžete provést odhlášku telefonicky na č. 466 972 177 nebo 734 579 102. Strávník se také může zapsat do sešitu. Platby zůstávají stejné.
ŽÁK/ŽÁKYNĚ MUSÍ MÍT ZAPLACENÉ OBĚDY
Číslo účtu: 266 218 947/0300
VS: datum narození, evid.č. (1.ročníky), nebo v poznámce jméno strávníka.
V hotovosti na pokladně školní jídelny 7.00 – 7.45.

K přihlášení na stránky www.strava.cz: přihlášení: Jídelna číslo: 1309
Přihlašovací jméno žáka: např. novak.jan (příjmení tečka jméno dohromady)
Heslo: číslo strávníka, které obdržíte u vedoucí školní jídelny

(Máte i možnost si o číslo strávníka napsat sms na tel.č. 734 579 102, nezapomeňte uvést jméno strávníka).

Augustinová Jana vedoucí školní jídelny