Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto požádali o zaplacení příspěvku Spolku rodičů při ZŠ Choltice na školní rok 2017/2018. Příspěvek pro tento rok je 200,- Kč . Kdo má ve škole více dětí platí jen za jedno.

Příspěvek, prosím zaplaťte do 31.prosince 2017.

Číslo účtu: 107 649 184/0300, v poznámce příkazu, prosím uveďte jméno a třídu žáka.

Pokud budete mít dotaz, můžete mě kontaktovat na mobil 736 606 240 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme. Za Výbor Spolku rodičů
Dita Piskačová, předsedkyně

V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s jednacím řádem Školské rady vyhlašuji termín voleb do Školské rady:

13.11.2017 od 15:00 do 17:00 ve vstupní hale školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky (nové funkční období začíná 1.1.2018). Školská rada při základní škole Choltice, okres Pardubice má 6 členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří by měli zájem o působení v naší školské radě, aby se obrátili na vedení školy.

Ve dnech 26.-27.10. 2017 jsou podzimní prázdniny.

Družina bude během podzimních prázdnin pořádat výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny (26.10.2017) a 27.10.2017 bude z provozních důvodů zavřená.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Třída 8.A se zapojila do projektu „JSEM LASKAVEC“,
a proto pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádá

               BLEŠÍ TRH.

Výtěžek z této akce bude předán Dětskému centru Veská.

  • Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
  • Datum: 20.10.2017
  • Čas: 13,00-16,00

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorační drobnosti,…
Připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 20.10.2017 ráno do školy k panu školníkovi.

Děkujeme a těšíme se na vás. Podpořme dobrou věc!

Mgr. Eva Nevečeřalová

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

20.10.2017
od 15 hodin do 17.30 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo sdělení pro zákonné zástupce a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské).

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.

Je vhodné, aby rodiče školou povinných dětí často dětem prohlíželi hlavu. Důkladná prohlídka by měla následovat vždy po návratu dítěte z kolektivního po bytu, ať už letního či zimního. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím: