Jídelní lístek Školní jídelny týden od 24.2. do 28.2.

Pondělí
24.2.
polévka:
oběd 1:
oběd 2:
Zeleninová s kuskusem. (A: 01,06,09)
Koprová omáčka, vejce. brambory, čaj, jablko. (A: 01,03,07)

Úterý
25.2.
polévka:
oběd 1:
oběd 2:
Fazolová s bramborou. (A: 01,06,09)
Halušky s uzeným a zelím, džus, jablko. (A: 01,06,12)

Středa
26.2.
polévka:
oběd 1:
oběd 2:
Celerová s vejci. (A: 03,06,09)
Krupicová kaše, banán, čaj. (A: 01,07)

Čtvrtek
27.2.
polévka:
oběd 1:
oběd 2:
Hrachovka. (A: 01,06,07)
Treska v celozrnné strouhance, brambory, šopský salát, sirup.
(A: 01,03,04,06,11)
Pátek
28.2.
polévka:
oběd 1:
oběd 2:
Zeleninová s těstovinou. (A: 01,06,09)
Vepřový guláš, kolínka, džus, jablko. (A: 01,06)

    Na jídelně je kromě sladkého pití k dispozici také čirá voda.


Informace o stravování ve školní jídelně

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Oznámení školní jídelny

Nová pravidla při zapomenutí čipu na obědy pro žáky od 4. ročníků

S platností od 18.11.2019:

Pokud žák ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ ČIP na oběd, dostaví se k pokladně školní jídelny v čase 7.00 – 7.40 hod pro NÁHRADNÍ STRAVENKU. Jinak mu nebude oběd vydán!

Děkujeme za respektování tohoto pravidla.

NOSTE ČIPY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kdo nebude mít v prosinci zaplacené obědy, oběd nebude vydán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosíme o kontrolu plateb na www.strava.cz.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Informace pro rodiče a strávníky ŠJ pro školní rok 2019/2020

Úhrada stravného:

  1. Převodem z kteréhokoliv běžného účtu na účet školní jídelny vždy do 26. dne předchozího měsíce jednorázovým příkazem
  2. Trvalým příkazem - trvalé příkazy jsou formou zálohy, která se odvíjí od platby za 1 oběd x 22 dní ( max. počet prac. dnů v měsíci.) Částka dle kategorií k 26. dni předchozího měsíce.
    ( trvalý příkaz zadat od 25.8.2019– 26.5.2020 )
  3. Výjimečně na pokladně ŠJ od 7.00 – 7.45 ( možnost první platby v září)

ZDE TAKÉ VYZVEDNETE PRVNÍ DNY V ZÁŘÍ ČIP NA STRAVOVÁNÍ a heslo na www.strava.cz

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

I. kategorie   7 — 10 let cena jednoho obědu 22,- Kč  - platba při 22 dnech 484,- Kč
II. kategorie  11 — 14 let cena jednoho obědu 24,- Kč  – platba při 22 dnech 528,- Kč
III. kategorie  15 a více cena jednoho obědu 26,- Kč  - platba při 22 dnech 572,- Kč
Cizí strávníci   cena jednoho obědu 65,- Kč  


OBĚDY MUSÍ BÝT UHRAZENY !!! V případě neplacení nebude oběd žákovi vydán.

Vyúčtování odhlášek proběhne k 30.6. V červenci vrátíme přeplatky na účet platícího.
Číslo účtu: 266 218 947 / 0300 do poznámky uvést příjmení a jméno strávníka. Nebo VS: datum narození RRMMDD (např.091018 – datum narození 18.10.2009)

ODHLÁŠKY:

Obědy se odhlašují telefonicky na tel. č. 466 972 177, 734 579 102 nebo osobně u pokladny nejpozději do 7.50 hodiny ranní na ten konkrétní den. Žák se napíše do připraveného sešitu na odhlášky. Zapisuje jméno, ročník a den na který chce odhlásit.

Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou povinni v případě nepřítomnosti ve škole si obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány v plné výši.

Při onemocnění žáka je možno první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče od 10.50 - 11.10

 

Jana Augustinová (vedoucí školní jídelny).


A kdo nám vlastně vaří?

Ve funkci vedoucí školní kuchyně pracuje paní Jana Augustinová. Personál tvoří pan Josef Raba jako vedoucí kuchař, dále paní Lenka Škoudlínová a paní Miluše Jirásková. Připravují obědy zhruba pro 300 strávníků z toho 240 žáků.


zs choltice 62