Jídelní lístek Školní jídelny týden od 25.6. do 29.6.

Pondělí
25.6.
Zeleninová polévka s kuskusem, koprová omáčka, nové brambory, vejce, jablko,
džus. (A: 01,03,06,07,09)
Úterý
26.6.
Selská polévka, čočka na kyselo, šunka, chléb, okurka hadovka, sirup.
(A: 01,06,09)
Středa
27.6.
Vývar s játrovou rýží, králík na česneku, bramborové špalíčky, zelí, sirup.
(A: 06,09)
Čtvrtek
28.6.
Kulajda, sekaná, brambory, rajčatový salát, džus.
(A: 01,03,06,07,09,10)
Pátek
29.6.
VYSVĚDČENÍ: chlebíček, ovoce, pitíčko. A HURÁ NA PRÁZDNINY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(A: 01,03,07)
  Na jídelně je kromě sladkého pití k dispozici také čirá voda.


Informace o stravování ve školní jídelně

     Od 1.10.2018 bude zprovozněno čipování. ČIP je nutné zakoupit během září ve dnech (3.9 – 17.9.2018).

Vážení rodiče v naší školní jídelně dojde k zavedení Čipového systému. Během měsíce září si každý strávník zakoupí ČIP v hodnotě 115,- Kč na celou školní docházku (1. - 9.ročník). Při vrácení čipu mu bude částka vrácena, při ztrátě nikoliv a bude si muset zakoupit nový. Tento systém se zavádí proto, abyste se, vy rodiče, mohli přihlásit na stránky www.strava.cz a podívat se jak váš syn/dcera chodí na obědy. Na těchto stránkách můžete provádět odhlášky a přihlášky obědů (od 1.10.) A to vždy nejdéle do 7.00 hod daného dne. Od 7.00 – 7.45 hod můžete provést odhlášku telefonicky na č. 466 972 177 nebo 734 579 102. Strávník se také může zapsat do sešitu. Platby zůstávají stejné.
ŽÁK/ŽÁKYNĚ MUSÍ MÍT ZAPLACENÉ OBĚDY
Číslo účtu: 266 218 947/0300
VS: datum narození, evid.č. (1.ročníky), nebo v poznámce jméno strávníka.
V hotovosti na pokladně školní jídelny 7.00 – 7.45.

K přihlášení na stránky www.strava.cz: přihlášení: Jídelna číslo: 1309
Přihlašovací jméno žáka: např. novakjan (příjmení a jméno dohromady)
Heslo: číslo strávníka, které obdržíte u vedoucí školní jídelny

(Máte i možnost si o číslo strávníka napsat sms na tel.č. 734 579 102, nezapomeňte uvést jméno strávníka).

     Od 1.4.2014 zavádíme zkušebně zeleninu k vybraným jídlům ( tj. tak 2. - 4. x do měsíce). žáci si mohou na jídelně z připravených nádob nabrat zeleninu, např. zelné saláty nebo čerstvou zeleninu.
V teplých dnech bude připravena kohoutková voda s citrónem nebo čerstvou mátou.

     Od 13.12.2014 platí povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku či uvařené stravy stanovený alergen, který tato potravina či jídlo obsahuje.
Alergen bude označen číslem u každého pokrmu. Tabulka alergenů bude umístěna na nástěnce před jídelnou, v jídelně u jídelního lístku a na webových stránkách školy.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám uhlídat. Jídelna má pouze funkci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).

Oznámení školní jídelny

Odhlášky obědů na tel. č. 734 579 102 7.00-15.30.

Poslední týden 25.6.-29.6.nepřijímáme odhlášky na obědy, nutno odhlásit předem.
Při nemoci bude oběd vydán do jídlonosiče.

Informace pro rodiče a strávníky ŠJ pro školní rok 2017/2018

Úhrada stravného:

  1. Převodem z kteréhokoliv běžného účtu na účet školy vždy do 25. dne předchozího měsíce – č.účtu 266 218 947 /0300 VS: RČ žáka.
    Možno zaslat jednorázovým příkazem platbu na daný měsíc.
  2. Trvalým příkazem - trvalé příkazy jsou formou zálohy, která se odvíjí od platby za 1 oběd x 22 dní (max. počet prac. dnů v měsíci.) Částka dle kategorií k 25. dni předchozího měsíce. 
    (trvalý příkaz zadat od 25.8.2017 – 26.5.2018)

Podle platné vyhlášky o školním stravování se žáci pro stanovení finančních limitů stravování dělí do kategorií podle věku, kterého dosáhnou v daném školním roce. Školský zákon stanoví, že školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Výše stravného:

I. kategorie   7 — 10 let cena jednoho obědu 20,- Kč  - platba při 22 dnech 440,- Kč
II. kategorie  11 — 14 let cena jednoho obědu 22,- Kč  – platba při 22 dnech 484,- Kč
III. kategorie  15 a více cena jednoho obědu 24,- Kč  - platba při 22 dnech 528,- Kč
Cizí strávníci   cena jednoho obědu 56,- Kč  


OBĚDY MUSÍ BÝT UHRAZENY !!! V případě neplacení nebude oběd žákovi vydán.

Vyúčtování odhlášek proběhne k 30.6. V červenci vrátíme přeplatky na účet platící

Číslo účtu: 266 218 947 / 0300 VS: RČ žáka nebo dospělého strávníka.

Obědy se odhlašují telefonicky na tel. č. 734 579 102 7.00-15.30 nebo osobně u pokladny ŠJ nejpozději do 7.45 hodiny ranní na ten konkrétní den. Žák se napíše do připraveného sešitu na odhlášky. Zapisuje jméno, ročník a den na který chce odhlásit.

Žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, jsou povinni v případě nepřítomnosti ve škole si obědy odhlašovat, jinak jim budou naúčtovány v plné výši.
Při onemocnění žáka je možno první den nemoci vyzvednout oběd do jídlonosiče od 11.00 - 11.15

 

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny).


A kdo nám vlastně vaří?

Ve funkci vedoucí školní kuchyně pracuje paní Jana Augustinová. Personál tvoří pan Josef Raba jako vedoucí kuchař, dále paní Lenka Škoudlínová a paní Miluše Jirásková. Připravují obědy zhruba pro 300 strávníků z toho 240 žáků.


zs choltice 62