besidka pro maminky

Zveme Vás na společnou oslavu svátku všech maminek

15. 5. 2019 v 15:30 h.

Velká tělocvična

 

 

ZŠ Choltice se opět zapojila do projektu Ukliďme si svět, který je součástí ekologické výchovy. Proto pořádáme dne 26.4.2019 od 13,00 hod. do 16,30 hod. v prostorách školy zpětný odběr elektrospotřebičů.

Prosíme, podpořte nás a přineste či přivezte vaše vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie, monočlánky, tužkové,…

Mgr. Zuzana Vyhnálková

Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Třída 9.A pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádá BLEŠÍ TRH.

Výtěžek této akce bude použit jako finanční pomoc v péči o těžce nemocnou Kačenku Machovou.

Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
Datum: 3. května 2019
Čas: 12:30-15:30

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorace a drobnosti  všeho druhu nebo si dát něco na zub - připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 2. května 2019 ráno do školy k panu školníkovi nebo paní učitelce Evě Nevečeřalové.

Děkujeme a těšíme se na Vás. Přijďte podpořit dobrou věc.

Mgr. Eva Nevečeřelová

Městys Choltice a Základní škola Choltice vyhlašují zápis dětí do 1. třídy. 2019/20

  • Termín: pátek 5.4.2019
  • Čas: od 13.00 do 17.00
  • Místo: ZŠ Choltice

K zápisu vezmou rodiče rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,
popř. zápisní lístek dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (možno vyplnit i na místě).

ZŠ Choltice nabízí: školní vzdělávací program „Učíme se pro život“, péči o žáky ve školní družině, stravování ve školní jídelně, zájmové kroužky, výuku informatiky, plavecký kurz, výuku Základní umělecké školy Přelouč v budově ZŠ Choltice, na 2. stupni nabízíme žákům výběr z následujících volitelných předmětů - Praktika ze zeměpisu, Praktika z fyziky, Historický seminář, Pohybové hry, Sportovní hry, Zdravověda, Příroda a já, Finanční gramotnost, a dále lyžařský kurz, zahraniční zájezdy pro žáky...

Mgr. Tomáš Bolek - starosta městyse Choltice
Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy