ZŠ Choltice se opět zapojila do projektu Ukliďme si svět, který je součástí ekologické výchovy. Proto pořádáme dne 13.10.2017 od 13,00 hod. do 16,30 hod. v prostorách školy zpětný odběr elektrospotřebičů.

Prosíme, podpořte nás a přineste či přivezte vaše vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie, monočlánky, tužkové,…

Mgr. Zuzana Vyhnálková

Informativní schůzka kroužku malých hasičů proběhne pro zájemce z 1. - 9. třídy v pátek 8.9.2017 od 17:00 na hřišti v Cholticích.

 

  • 4. září 2017 v 8:00 - slavnostní zahájení nového školního roku před budovou základní školy
    Žáci pak odcházejí do svých tříd na krátké informační setkání s třídními učiteli.
    V PONDĚLÍ NEBUDE DRUŽINA!
  • 5. září 2017 v 7:40 - začátek výuky, žáci 1. ročníků mají 2 vyučovací hodiny, ostatní stráví 4 vyučovací hodiny s třídními učiteli (do 11:15), poté mají možnost oběda (pokud mají zaplaceno, viz informace školní jídelny)
  • 6. září 2017 v 7:40 – žáci 1. ročníků mají 3 vyučovací hodiny, ostatní se začínají učit dle platného rozvrhu (včetně odpoledního vyučování)
  • 7. září 20167 – 7:40všichni žáci se učí dle platného rozvrhu

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka