Třída 8.A se zapojila do projektu „JSEM LASKAVEC“,
a proto pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádá

               BLEŠÍ TRH.

Výtěžek z této akce bude předán Dětskému centru Veská.

 • Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
 • Datum: 20.10.2017
 • Čas: 13,00-16,00

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorační drobnosti,…
Připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 20.10.2017 ráno do školy k panu školníkovi.

Děkujeme a těšíme se na vás. Podpořme dobrou věc!

Mgr. Eva Nevečeřalová

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

20.10.2017
od 15 hodin do 17.30 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová

Sdělení pro rodiče k zajištění lepší informovanosti rodičů žáků v případě výskytu pedikulózy (vši dětské).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo sdělení pro zákonné zástupce a školy, jak postupovat v případě výskytu pedikulózy (vši dětské).

Zbavit děti vší je ze zákona povinností rodičů, nikoliv školy nebo samotných pedagogických pracovníků.

Je vhodné, aby rodiče školou povinných dětí často dětem prohlíželi hlavu. Důkladná prohlídka by měla následovat vždy po návratu dítěte z kolektivního po bytu, ať už letního či zimního. Při nálezu vší u svého dítěte je třeba tuto skutečnost nahlásit škole a dítě omluvit z výuky na dobu nutnou k jeho odvšivení. Učitel pak na základě tohoto upozornění informuje rodiče ostatních dětí, aby mohla být včas zahájena všechna opatření proti dalšímu šíření vší.

Věnujte, prosíme, pozornost následujícím informacím: 

a termín první schůzky:

 • Florbal 8.-9. tř., PONDĚLÍ 2.10.2017, v 9.30 hod. učebna fyziky
 • Florbal 5.-7. tř., PONDĚLÍ 2.10.2017, v 9.30 hod. učebna fyziky
 • Florbal 1. stup., STŘEDA 4.10.2017, v 12.50 hod. sraz v ŠD
 • Florbal 1. stup., ČTVRTEK 12.10.2017, v 14 hod. sraz v ŠD
 • Florbal 1. stup., ČTVRTEK 12.10.2017, v 15 hod. sraz v ŠD
 • Badminton, PONDĚLÍ 2.10.2017, v 9.30 hod. učebna fyziky
 • Sportovní hry 1. stup., ÚTERÝ 3.10.2017, v 13.30 hod. sraz v ŠD
 • Všeználci, PONDĚLÍ 2.10.2017, v 13.45 hod. sraz v ŠD
 • Keramika, PONDĚLÍ 2.10.2017 v 15 hod. u dílny keramiky, konec této schůzky je v 16 hod.
 • Kytara, PONDĚLÍ 2.10.2017 v 14.45 hod. (3. a 4.tř.), v 15.30 hod. (6.tř.)
 • Logické hry, ÚTERÝ 3.10.2017 v 11.15 hod., učebna č. 132
 • Nebojím se matematiky 8. tř. ÚTERÝ 3.10.2017 v 12.05 hod., učebna č. 207
 • AJ 1. a 2. tř., změna vedoucího kroužku – Mgr. Benešová, STŘEDA v 12.15 hod. a 13.00 hod., sraz v ŠD
 • Myslivecký kroužek, PÁTEK 6.10.2017 v 16 hod. u hl. vchodu ZŠ
 • Italština, PONDĚLÍ 2.10.2017 v 13.30 hod., učebna č.132
 • Cvičení pro ženy, ÚTERÝ 3.10.2017 v 19 hod.
 • Pedig, SOBOTA 21.10.2017 v 14 hod. u hl. vchodu ZŠ

Žáci, kteří nenavštěvují ŠD čekají na vedoucího kroužku v klubovně ZŠ.

Seznam kroužků, které se pro malý zájem v tomto školním roce neotevřou:

 • Čeština hravě
 • Dramatický a divadelní kroužek
 • Nebojím se matematiky pro 6. tř.

Pro veřejnost:

 • Angličtina pro začátečníky
 • Angličtina pro pokročilé
 • Němčina pro začátečníky
 • Němčina pro pokročilé.

 

ZŠ Choltice se opět zapojila do projektu Ukliďme si svět, který je součástí ekologické výchovy. Proto pořádáme dne 13.10.2017 od 13,00 hod. do 16,30 hod. v prostorách školy zpětný odběr elektrospotřebičů.

Prosíme, podpořte nás a přineste či přivezte vaše vysloužilé elektrospotřebiče a vybité baterie, monočlánky, tužkové,…

Mgr. Zuzana Vyhnálková

Informativní schůzka kroužku malých hasičů proběhne pro zájemce z 1. - 9. třídy v pátek 8.9.2017 od 17:00 na hřišti v Cholticích.