V minulém školním roce jsme sbírali víčka pro Anetku Kupcovou. Podařilo se nám nashromáždit více než 300 Kg víček.

V letošním školním roce sbíráme víčka pro Eričku Beranovou.

erikaSbíráním víček pro Eriku, nám pomůžete získat finanční prostředky pro její léčbu. Eriku neposlouchá tělíčko a je odkázána na pomoc druhých. Nedokáže si sama hrát, sedět, jíst ... Jediná možná pomoc je nákladná speciální Neurorehabilitace.

Pomozte prosím.

Všem, kteří pomáháte, moc děkujeme.
V případě, že byste se rozhodli Erice sami finančně pomoci,její transparentní účet je 28 88 97 40 33 / 0800.


Kontaktní osoba (mamka): Renata Malátová 604 792 442
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.kruckyproericku.cz

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto požádali o zaplacení příspěvku Spolku rodičů při ZŠ Choltice na školní rok 2017/2018. Příspěvek pro tento rok je 200,- Kč . Kdo má ve škole více dětí platí jen za jedno.

Příspěvek, prosím zaplaťte do 31.prosince 2017.

Číslo účtu: 107 649 184/0300, v poznámce příkazu, prosím uveďte jméno a třídu žáka.

Pokud budete mít dotaz, můžete mě kontaktovat na mobil 736 606 240 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Děkujeme. Za Výbor Spolku rodičů
Dita Piskačová, předsedkyně

V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s jednacím řádem Školské rady vyhlašuji termín voleb do Školské rady:

13.11.2017 od 15:00 do 17:00 ve vstupní hale školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky (nové funkční období začíná 1.1.2018). Školská rada při základní škole Choltice, okres Pardubice má 6 členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří by měli zájem o působení v naší školské radě, aby se obrátili na vedení školy.

Ve dnech 26.-27.10. 2017 jsou podzimní prázdniny.

Družina bude během podzimních prázdnin pořádat výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny (26.10.2017) a 27.10.2017 bude z provozních důvodů zavřená.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Třída 8.A se zapojila do projektu „JSEM LASKAVEC“,
a proto pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádá

               BLEŠÍ TRH.

Výtěžek z této akce bude předán Dětskému centru Veská.

  • Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
  • Datum: 20.10.2017
  • Čas: 13,00-16,00

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorační drobnosti,…
Připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 20.10.2017 ráno do školy k panu školníkovi.

Děkujeme a těšíme se na vás. Podpořme dobrou věc!

Mgr. Eva Nevečeřalová

sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

20.10.2017
od 15 hodin do 17.30 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

 

Dita Piskačová