Vážení rodiče,
podali jste žádost o přijetí Vašeho dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Choltice. O přijetí rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.

Podle § 165, odst.2. písm.e zákona 561/2004 / školský zákon/ jsem rozhodla takto:

Docházka bude zahájena ve školním roce 2019/2020.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Třída 9.A pod záštitou Spolku rodičů při naší škole pořádá BLEŠÍ TRH.

Výtěžek této akce bude použit jako finanční pomoc v péči o těžce nemocnou Kačenku Machovou.

Místo: vstupní prostory ZŠ Choltice
Datum: 3. května 2019
Čas: 12:30-15:30

Přijďte si za symbolické ceny nakoupit hračky, dekorace a drobnosti  všeho druhu nebo si dát něco na zub - připraveny budou i dobroty domácí výroby.

Pokud nám chcete nějakými předměty do prodeje přispět, doneste je prosím nejdéle 2. května 2019 ráno do školy k panu školníkovi nebo paní učitelce Evě Nevečeřalové.

Děkujeme a těšíme se na Vás. Přijďte podpořit dobrou věc.

Mgr. Eva Nevečeřelová

Městys Choltice a Základní škola Choltice vyhlašují zápis dětí do 1. třídy. 2019/20

  • Termín: pátek 5.4.2019
  • Čas: od 13.00 do 17.00
  • Místo: ZŠ Choltice

K zápisu vezmou rodiče rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce,
popř. zápisní lístek dítěte a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (možno vyplnit i na místě).

ZŠ Choltice nabízí: školní vzdělávací program „Učíme se pro život“, péči o žáky ve školní družině, stravování ve školní jídelně, zájmové kroužky, výuku informatiky, plavecký kurz, výuku Základní umělecké školy Přelouč v budově ZŠ Choltice, na 2. stupni nabízíme žákům výběr z následujících volitelných předmětů - Praktika ze zeměpisu, Praktika z fyziky, Historický seminář, Pohybové hry, Sportovní hry, Zdravověda, Příroda a já, Finanční gramotnost, a dále lyžařský kurz, zahraniční zájezdy pro žáky...

Mgr. Tomáš Bolek - starosta městyse Choltice
Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Od ledna 2019 dochází k navýšení ceny obědů o 2,- Kč

I. kategorie z 20,- na 22,- Kč
II.kategorie z 22,- na 24,- Kč
III.kategorie z 24,- na 26,- Kč

Trvalé příkazy pro tento školní rok můžou zůstat stejné.

Navýšení u cizích strávníků je z 60,- na 65,- Kč ( 2,- Kč na potraviny, 3,- Kč na ostatní náklady).

Augustinová Jana (vedoucí školní jídelny)

ZŠ Choltice a spolek rodičů pořádá 17.12.2018 od 15.00 do 17.00 hod. Vánoční jarmark.

jarmark pozvanka