Vysvědčení bude žákům předáno 26.6.2020 od 7:40, za hezkého počasí proběhne rozdání vysvědčení venku (na dvoře a před školou) ve skupinách podle tříd. Pokud bude pršet, předání proběhne v kmenových třídách. Žáci musí přinést podepsané čestné prohlášení (ke stažení je na webových stránkách školy, v Bakalářích, k vyzvednutí je i vytištěné v aule školy). Po předání vysvědčení žáky jako třídu vyfotíme a budou moci jít domů. Dne 29.-30.6. mají žáci ředitelské volno.

Od 10:00 pak proběhne slavnostní předání vysvědčení a pamětních listů vycházejícím žákům u platanu na zámku (v případě špatného počasí v zámecké kapli).

Iva Sedláčková
Základní škola Choltice, okres Pardubice