1. přihlášení žáci jsou rozděleni do tří skupin (max. 15 žáků na skupinu)
 2. prostory:
  1. skupina = bude ve 3.A
  2. skupina = bude ve 4.B
  3. skupina = bude ve 2.A
 3. rozpis pedagogů:
  1. skupina: Zuzana Vyhnálková 6:45 – 11:30, Lenka Jiřišťová 7:40 – 13:30
  2. skupina: Jan Knap 6:45 – 11:30, Martina Sládková 7:40 – 13:30
  3. skupina: Alice Vanišová 6:45 – 11:30, Regina Bornová 6:45 – 12:30
   Jan Brožek 11:15 – 16:00, Ilona Kubová 12:30 – 16:00
   Přesuny učitelů ani žáků mezi skupinami nejsou možné!
 4. příchod do školy – 1. den před školou bude vybíráno čestné prohlášení (bez tohoto čestného prohlášení nelze povolit vstup do školy), učitelé budou před školou od 7:00 (příjezd prvních autobusů) a organizovat příchod žáků a rozdělení do skupin, žáci si po vstupu vydezinfikují ruce, odejdou do šaten se přezout a poté do třídy. Skupiny neodchází najednou, ale až když je volný prostor. Škola začíná od 7:40.

  Srazové místo:
  1. skupina – u betonového pomníku
  2. skupina - lavička před vchodem
  3. skupina – před šatnami prvního stupně
 5. omlouvání – nejlépe ihned na telefon 734579105, popř. na papírku (i jiný odchod než předem nahlášený). Pokud žák nebude omluven do 3 dnů, je to důvod pro vyloučení ze skupiny.
 6. hygienické vybavení: na všech umyvadlech jsou tekutá i antibakteriální mýdla a jednorázové ubrousky, ve třídách jsou mýdla (+ anti-covid u učitele), bude prováděna průběžná dezinfekce prostor, po ukončení výuky celková dezinfekce a uklízení na mokro
 7. pobyt venku – skupiny mají rozpis, kdy budou venku, odpoledne pak budeme využívat co nejvíce školní dvůr v závislosti na počasí
  1. skupina – zadní část dvora
  2. skupina – dvůr u školy
  3. skupina – hřiště družiny
 8. žáci musí mít do školy 2 roušky a čistý sáček, o používání roušek ve třídě rozhoduje pedagog, mimo třídu ve společných prostorách musí nosit roušku vždy (toalety, chodby apod.), nenošení roušky je důvod k vyloučení ze skupiny, žáci dále mohou odložit roušku při jídle a pití (dají si ji do sáčku), po obědě si roušku vymění za čistou (popř. dle potřeby)
 9. online výuka bude v rámci možností probíhat i ve škole, k dispozici máme 5 tabletů na skupinu, mohou využívat i své mobily (pouze k výuce) – bude možnost připojení na školní wifi (dočasná), musí si nosit vlastní sluchátka
 10. žáci mají možnost chodit na obědy, před obědem si žáci musí řádně umýt a vydezinfikovat ruce, jídelna je rozdělena na dvě samostatné části, bude vydezinfikována po každé skupině, jídlo bude žákům 1. stupně roznášeno:
  1. skupina – 11:00,
  2. skupina – 11:15
  3. skupina – 12:00
   9. ročník – 11:30
 11. každou hodinu se bude alespoň 5 minut intenzivně větrat
 12. žáci budou plnit úkoly zadané jejich vyučujícími, sledovat online výuku, dělat další výukové aktivity, pobývat venku aj.
 13. žáci odcházejí v nahlášeném čase
 14. rodiče nesmí vstupovat do školy
 15. žáci si přinesou:
  • ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ (při prvním příchodu do školy)
  • vlastní pomůcky (penál, pravítko, kružítko, učebnice, sešity apod.), nesmí si mezi sebou nic půjčovat,
  • potřeby na plnění zadaných úkolů
  • čisté přezůvky
  • 2 čisté roušky a čistý sáček
  • sluchátka k mobilu na online k výuce

Děkuji za respektování daných pravidel. S přáním hezkého dne, Iva Sedláčková