Taneční kroužek v neděli od 16:00 – 17:30 je určen pro 5.-9. třídu (nikoli pro 1. – 4., jak bylo chybně uvedeno v letáku). Oba taneční kroužky budou začínat až 14.10.2018.

 Mgr. Iva Sedláčková