Vážení žáci, zákonní zástupci a návštěvníci našich stránek. Dovolte, abych vás přivítala před zahájením nového školního roku 2018/2019 a seznámila vás s jeho organizací a několika novinkami.

Vyučování začíná 3.9.2018 společným slavnostním zahájením v 8 hodin před budovou školy (v případě špatného počasí ve se bude konat ve velké tělocvičně). Poté žáci odcházejí do tříd se svými třídními učiteli na krátké uvítání a vyřešení základních organizačních záležitostí (asi na 30 minut). Zákonní zástupci na ně mohou počkat před budovou školy, či před třídami. Tento den se nevaří ve školní jídelně ani není v provozu školní družina. Zaměstnanci družiny i jídelny vám budou k dispozici ohledně přihlášek a dalších informací.

Následující den (4.9.2018) se 1. ročníky učí 2 hodiny (tj. od 7:40 do 9:20), poté mohou jít do školní družiny nebo si je mohou zákonní zástupci vyzvednout. Ostatní ročníky mají 4 vyučovací hodiny se svými učiteli (řeší organizační záležitosti, učebnice, sešity, lavice, židle, povinná poučení) – končí v 11:15. Na oběd půjde nejdříve 2. a po něm 1. stupeň. Prosím zkontrolujte si, zda mají žáci zaplacené obědy (více informací na www.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna). Vaří se dle jídelního lístku: bramboračka + krupicová kaše + jablko. Školní družina je také v provozu pro přihlášené žáky (od 6:00 – 16:00). Naše družina má povolenou kapacitu pouze ve výši 1.-3. ročníků. Žáci prvního stupně, kteří se nedostanou do družiny, mohou čekat na nejbližší autobus v prostorách školní klubovny, kde bude zajištěn dozor (vždy od 11:30 – 14:45, v pátek do 14:00).

Dne 5.9.2018 se 1. ročníky učí 3 hodiny (tj. 7:40 – 10:25). Ostatní ročníky již mají výuku dle rozvrhu (včetně odpoledního vyučování, tento týden je lichý týden)

Od 6.9.2018 se podle rozvrhu již bude učit celá škola.

Šatny se první školní den nezamykají, žáci se nepřezouvají. Od 4.9.2018 se žáci přezouvají a zamykají své šatny, zákonní zástupci nemají přístup do šaten vyjma zákonných zástupců žáků prvních ročníků (ti mají přístup do šaten ještě během září).

Od října 2018 dojde ke změně ve školní jídelně. Do konce září si žáci vyzvednou čip (záloha 115 Kč), který budou používat po celou dobu školní docházky. Budete tak mít možnost odhlašovat obědy přes internet (www.strava.cz, číslo školy: 1309) a mít přehled o financích i skutečně odebraných obědech. Více informací nawww.zscholtice.cz/index.php/nastenka/skolni-jidelna, kde najdete i aktuální jídelní lístek na celý měsíc.

A ještě rozpis tříd a třídních učitelů:
 Třída   
 Třídní učitel
 1.A  Mgr. Daniela Čepčářová
 1.B  Mgr. Marie Brožová
 2.A  Mgr. Vítězslava Stodolová   
 2.B  Mgr. Lenka Nešetřilová
 3.A  Mgr. Ivana Benešová
 3.B  Mgr. Zuzana Bílková
 4.A  Mgr. Jaroslava Štoková
 4.B  Mgr. Teraza Štědroňová
 5.A  Mgr. Hana Ošlejšková
 5.B  Mgr. Zuzana Vyhnálková
 6.A  Ing. Jan Brožek
 7.A  Mgr. Soňa Blažková
 8.A  Mgr. Alena Machová
 9.A  Mgr. Eva Nevečeřalová

Přeji všem krásný nový školní rok a hodně úspěchů,

Iva Sedláčková ředitelka školy