V souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu s jednacím řádem Školské rady vyhlašuji termín voleb do Školské rady:

13.11.2017 od 15:00 do 17:00 ve vstupní hale školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky (nové funkční období začíná 1.1.2018). Školská rada při základní škole Choltice, okres Pardubice má 6 členů, třetinu jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Prosíme zákonné zástupce žáků, kteří by měli zájem o působení v naší školské radě, aby se obrátili na vedení školy.