Vytisknout

a termín první schůzky:

Žáci, kteří nenavštěvují ŠD čekají na vedoucího kroužku v klubovně ZŠ.

Seznam kroužků, které se pro malý zájem v tomto školním roce neotevřou:

Pro veřejnost: