Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Cvičení z vlastivědy CvVl
Příroda a já PaJ
Seminář a praktika z fyziky SpF
Zdravověda Zdr
Literárně dramatická výchova LDv
Domácnost - vaření Dva
Sportovní hry Sph
Informatika Inf
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Právo pro každý den PkDKroužky pro žáky školy

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 7. až 9. třída Mgr. Zdeněk Hanák Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 4. až 6. třída Mgr. Jan Čermák Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 1.st. 1.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Pondělí
15.00 – 16.00
500,— Kč
Florbal 1.st. 2.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
15.00 – 16.00
500,— Kč
Sportovní hry 1. stupeň Mgr. Zuzana Bílková Středa
13.30 - 14.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň - 1. sk.
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Pondělí
12.45 – 13.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň - 2.sk.
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Pondělí
13.30 – 14.15
500,— Kč
Keramika od 2. třídy - 1. sk. Markéta Zářecká Pondělí
13.00 – 15.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy - 2. sk. Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy - 3- sk. Markéta Zářecká Středa
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Anglický Jazyk
1. třída
Mgr. Johana Sara Tichá Středa
Čt 13.30 – 14.15
600,— Kč
včetně materiálů
Anglický Jazyk
2. třída
Mgr. Johana Sara Tichá Čtvrtek
13.30 – 14.15
600,— Kč
včetně materiálů
Dramatický kroužek
2. až 9. třída
Mgr. Jan Čermák Středa
Čt 14.40-15.40
500,— Kč
Doprovodná kytara Mgr. Zuzana Vyhnálková Středa
Čt 14.30-15.15
500,— Kč
(vlastní kytara)
Myslivecký kroužek Pavel Kubelka Pátek
16.00 – 17.00
500,— Kč
Taneční hrátky Pavla Jelínková Úterý
12.45 - 13.45
500,— Kč
PC - Baltík
Vytvoř si svoji hru
Mgr. Vlasta Jozífová Čtvrtek lichý týden
13.00 - 14.30
500,— Kč


Vedoucí jednotlivých kroužků si s žáky domluví termín první schůzky, na které jim předají údaje k zaplacení (splatnost do 20.10.2016).

Kroužky pro veřejnost

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Cvičení pro ženy Klára Kožená Úterý
19.00 – 20.00
25,— Kč
jedno cvičení
Italština pro začátečníky Mgr. Johana Sara Tichá Úterý
15.00 – 16.00
2 000,— Kč
+600,- studijní mat.
Angličtina pro začátečníky Ing. Olga Fritscherová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Angličtina pro mírně pokročilé Ing. Olga Fritscherová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Němčina pro začátečníky
a mírně pokročilé
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Němčina pro pokročilé Ing. Olga Fritscherová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Práce s pedigem
kurz 5 lekcí
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody 100,— Kč / jedna lekce
+ materiál