logo ZUSV naší základní škole pracuje odloučené pracoviště Základní umělecké školy Přelouč. Učitelé ZUŠ se starají o desítky našich žáků, které vyučují ve hře na strunné nástroje, dechové nástroje, klávesy a zpěvu. Děti mají možnost navštěvovat též taneční oddělení.

 

Rozvrh vyučujících ZUŠ Přelouč ve šk. roce 2015/2016

Markéta Váňová (vedoucí pobočky)
klavír
 • Pondělí, 12.25 — 17.00 (učebna ZUŠ)
 • Úterý,    11.35 — 17.15 (učebna ZUŠ)
Miroslav Nedbal
keyboard, elektrický klávesový nástroj, nauka
 • Úterý,    11.45 — 13.45 (učebna ZUŠ)
 • Čtvrtek, 12.30 — 14.55 (učebna ZUŠ)
Helena Suková
klavír
 • Středa,   12.50 — 15.55 (učebna ZUŠ)
 • Čtvrtek,  12.35 — 13.50 (učebna ZUŠ)
David Štrupl
zobcová flétna, přípravný dechový nástroj, trubka, baryton, komorní hra, nauka.
 • Úterý,    11.40 — 16.35 (učebna u TV, učebna HV)
 • Středa,  11.40 — 14.55 (učebna u TV, učebna HV)
 • Pátek,    12.25 — 14.00 (učebna u TV, učebna HV)

Kontakty na ZUŠ Přelouč

Základní umělecká škola Přelouč
K. H. Máchy 325
535 01 Přelouč
okres Pardubice
telephone  466 958 700
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
world  http://www.zus-prelouc.cz/

 

 

Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Funkční období školské rady je tři roky.

ke dni 31.12. 2017 skončí funkční období školské rady při ZŠ Choltice ve složení: Mgr. Olga Havlíková, Jiří Zelenka, Ing. Ilona Fialová, Eva Kolářová, Mgr. Ivana Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová.

Od 1.1.2018 bude školská rada pracovat ve složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Olga Havlíková
Patricie Vachutková

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Kolářová Eva
Zárubová Jana

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Eva Nevečeřalová.

 

Dokumenty

Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Cvičení z vlastivědy CvVl
Příroda a já PaJ
Seminář a praktika z fyziky SpF
Základy řemesel ZaŘe
Zdravověda Zdr
Historický seminář HiS
Literárně dramatická výchova LDv
Literárně jazykový seminář Ljs
Aj konverzace Ajk
Domácnost - vaření Dva
Sportovní hry Sph
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Právo na každý den PkD
Finanční gramotnost FiGKroužky pro žáky školy

 

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 7. až 9. třída Mgr. Zdeněk Hanák Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 1.st. 1.sk. Ing. Vladimíra Lichnovská Úterý
15.00 – 16.30
500,— Kč
Florbal 1.st. 2.sk. Ing. Vladimíra Lichnovská Čtvrtek
15.00 – 16.30
500,— Kč
Sportovní hry 1. stupeň Mgr. Zuzana Bílková Středa
13.30 – 14.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň -
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Čtvrtek
12.10 – 12.55
500,— Kč
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Středa
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Anglický Jazyk
1. skupina
Mgr. Johana Sara Krupová Úterý
Čt 13.20 – 14.05
600,— Kč
včetně materiálů
Anglický Jazyk
2. skupina
Mgr. Johana Sara Krupová Čtvrtek
13.20 – 14.05
600,— Kč
včetně materiálů
Dram. a divadelní kroužek
2. až 9. třída
Mgr. Jan Čermák Středa
14.30 – 15.30
500,— Kč
Zpíváme si spolu
Mgr. Jan Čermák Pátek
13.30 – 14.30
500,— Kč
Myslivecký kroužek
Pavel Kubelka Pátek
16.00 – 17.00
500,— Kč
Taneční hrátky
Pavla Jelínková Čtvrtek
13.00 – 14.00
&nbsp
500,— KčKroužky pro veřejnost

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Cvičení pro ženy Klára Kožená Úterý
19.00 – 20.00
25,— Kč
jedno cvičení
Cvičení pro ženy Bc. Lucie Blažková Čtvrtek,
18.00 – 19.00
25,— Kč
jedno cvičení

 

Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Cvičení z vlastivědy CvVl
Příroda a já PaJ
Seminář a praktika z fyziky SpF
Zdravověda Zdr
Literárně dramatická výchova LDv
Domácnost - vaření Dva
Sportovní hry Sph
Informatika Inf
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Právo pro každý den PkDKroužky pro žáky školy

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 7. až 9. třída Mgr. Zdeněk Hanák Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 4. až 6. třída Mgr. Jan Čermák Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 1.st. 1.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Pondělí
15.00 – 16.00
500,— Kč
Florbal 1.st. 2.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
15.00 – 16.00
500,— Kč
Sportovní hry 1. stupeň Mgr. Zuzana Bílková Středa
13.30 - 14.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň - 1. sk.
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Pondělí
12.45 – 13.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň - 2.sk.
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Pondělí
13.30 – 14.15
500,— Kč
Keramika od 2. třídy - 1. sk. Markéta Zářecká Pondělí
13.00 – 15.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy - 2. sk. Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy - 3- sk. Markéta Zářecká Středa
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Anglický Jazyk
1. třída
Mgr. Johana Sara Tichá Středa
Čt 13.30 – 14.15
600,— Kč
včetně materiálů
Anglický Jazyk
2. třída
Mgr. Johana Sara Tichá Čtvrtek
13.30 – 14.15
600,— Kč
včetně materiálů
Dramatický kroužek
2. až 9. třída
Mgr. Jan Čermák Středa
Čt 14.40-15.40
500,— Kč
Doprovodná kytara Mgr. Zuzana Vyhnálková Středa
Čt 14.30-15.15
500,— Kč
(vlastní kytara)
Myslivecký kroužek Pavel Kubelka Pátek
16.00 – 17.00
500,— Kč
Taneční hrátky Pavla Jelínková Úterý
12.45 - 13.45
500,— Kč
PC - Baltík
Vytvoř si svoji hru
Mgr. Vlasta Jozífová Čtvrtek lichý týden
13.00 - 14.30
500,— Kč


Vedoucí jednotlivých kroužků si s žáky domluví termín první schůzky, na které jim předají údaje k zaplacení (splatnost do 20.10.2016).

Kroužky pro veřejnost

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Cvičení pro ženy Klára Kožená Úterý
19.00 – 20.00
25,— Kč
jedno cvičení
Italština pro začátečníky Mgr. Johana Sara Tichá Úterý
15.00 – 16.00
2 000,— Kč
+600,- studijní mat.
Angličtina pro začátečníky Ing. Olga Fritscherová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Angličtina pro mírně pokročilé Ing. Olga Fritscherová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Němčina pro začátečníky
a mírně pokročilé
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Němčina pro pokročilé Ing. Olga Fritscherová dle dohody 2.000,— Kč
+ studijní materiál
Práce s pedigem
kurz 5 lekcí
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody 100,— Kč / jedna lekce
+ materiál

Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Anglická gramatika hrou AjgH
Zdravoveda Zdr
Literárne dramatická výchova LDv
Sportovní hry Sph
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Domácnost - vaření Dva
Právo pro každý den PkD
Základy robotiky a informatiky ZRaI
Historický seminár HiS
Literární a jazykový seminár LjS
Konverzace z anglictiny KAj

 

Kroužky pro žáky školy

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 8. až 9. třída Ing. Jan Brožek Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 5. až 7. třída Ing. Jan Brožek Čtrvrtek
14.45 – 15.45
500,— Kč
Florbal 1. až 4. třída 1.sk Mgr. Daniela Čepčářová Středa
12.50 – 13.50
500,— Kč
Florbal 1. až 4. třída 2.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
14.00 – 15.00
500,— Kč
Florbal 1. až 4. třída 3.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
15.00 – 16.00
500,— Kč
Badminton Ing. Jan Brožek Středa
14.45 – 15.45
500,— Kč
Sportovní hry 1. stupeň Mgr. Zuzana Bílková Úterý
13.30 - 14.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Pondělí
13.55 – 14.45
500,— Kč
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Doprovodná kytara Mgr. Zuzana Vyhnálková dle dohody 900,— Kč
(vlastní kytara)
Klub logických her
4. až 7. tř.
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody hrazeno z dotace
Nebojím sematematiky
8. třída
Mgr. Vlasta Jozífová Dle dohody hrazeno z dotace
Anglický Jazyk
1. a 2. třída
Mgr. Ivana Benešová Středa
12.15 – 13.00
600,— Kč
včetně materiálů
Myslivecký kroužek Pavel Kubelka Dle dohody
2hod / týdně
700,— Kč

 

Kroužky pro veřejnost

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Cvičení pro ženy Klára Kožená Úterý
19.00 – 20.00
25,— Kč
jedno cvičení
Italština pro dospělé Mgr. Johana Sara Tichá Pondělí
13.30 – 14.30
2 000,— Kč
+600,- studijní mat.
Práce s pedigem
kurz 5 lekcí
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody 100,— Kč / jedna lekce
+ materiál

Doba vyučování

Období vyučování, prázdniny, vysvědčení

 • Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018.
  Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018..
 • Jarní prázdniny budou v okrese Pardubice zahájeny v pondělí 12. března 2018 a skončí v neděli 18. března 2018.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Schůzky, rady, konzultace

 • Pedagogické rady: 9.11. 2017, 29.1., 9.4., 25.6. 2018
 • Třídní schůzky SRPŠ: 18.9 od 15:30 (pouze pro 1. ročníky), 13.11., 8.1., 9.4., 4.6. 2018
 • Zápis do 1 tř. 2018/2019: 6.4. 2018 (pátek)

 

Konzultace výchovné poradkyně

Konzultace školní výchovné poradkyně Mgr. Špilínkové probíhají každé úterý od 12:00 do 13:00 hod nebo po telefonické domluvě. Objednání na telefonu: 734 579 106.

 

Konzultace školní psycholožky

Letošní školní rok 2017/2018 práci školní psycholožky v naší škole vykonává Mgr. Ivana Němcová z PPP Pardubice. Nabízí konzultace pro děti, rodiče i pedagogy. Řeší:

 • výchovné obtíže
 • výukové obtíže
 • problematiku závislosti — alkohol, drogy, potravní poruchy
 • šikanu
 • problematické vztahy ve škole i v rodině
 • náročné životní situace — rozvody rodičů, úmrtí v rodině, ...

Pracuje s jednotlivcem, dítětem i s celou rodinou. Pro odstranění problematického chování je účinnější zapojení celé rodiny.
Termíny schůzek 10.10., 14.11., 5.12. 2017, 9.1., 6.2., 6.3., 10.4., 15.5. 2018 vždy v úterý od 13:00 do 15:00 hod. Návštěvy nahlaste předem výchovné poradkyni Mgr. Špilínkové, telefon 734 579 106.

Co by mělo znát dítě před nástupem povinné školní docházky

 

Výcviky, výlety, zájezdy

 • Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku: úterý 9.45 až 11.15 hod, a to 21.11. - 28.11. - 05.12. - 12.12. - 19.12. - 09.1. - 16.1. - 23.1. - 30.1. - 06.2.18.
 • Lyžařský výcvik: leden 2018 Mgr. Blažková
 • Ozdravný pobyt III.A, III.B: podzim 2017
 • Ozdravný pobyt IV.A, II.A, II.B: červen 2018

 

 • 11.9. 9:45 focení prvních ročníků pro MF Dnes i samotní žáčci
 • Vánoční focení 14.11.2017 (7.40) pro první stupeň – nic zeleného
 • ČŠI – testování 9. Ročníků – podzim 2017
 • Ředitelské volno: 29.9.2017 a 7.5.2017

 

Ovoce a mléko do škol

Od září 2017 budou mít žáci základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních nárok na neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Kromě neochucených výrobků (např. jogurt, sýr, tvaroh) se bude dodávat i dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. Nebudeme prodávat dotované výrobky. Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma.

Termíny závozů: 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12., 18.12., 8.1.,22.

 

Obsazení školních tělocvičen

Ve školním roce 2015/2016 je velká (VTV) a malá (MTV) školní tělocvična využívána sportovními kluby, zájmovými spolky a organizacemi dle následujícího rozvrhu:

 • Kalendář obsazení tělocvičen
 • Rezervace tělocvičny je možná u Mgr. Vlasty Jozífové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na čísle:724 339 112

Ceník pronájmu tělocvičen :

 • VTV - 250,-Kč / hod.
 • MTV - 200,-Kč / hod.
 • VTV + MTV - 400,-Kč / hod.
 • Pronájem pro rodiny - 50,-Kč / hod. obyvatelé Choltic
 • Pronájem pro rodiny - 100,-Kč / hod. obyvatelé jiných obcí