Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Sportovní hry chlapci SPHc
Sportovní hry dívky SPHd
Příroda a já PaJ
Zdravoveda Zdr
Literárne dramatická výchova LDv
Informatika Inf
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Cvičení z hlavních předmětů - Čj CvČ
Právo pro každý den PkD
Základy robotiky a informatiky Zri
Technické činnosti
Sborový zpěv Zs
Historický seminár HiS
Cvičení z matematiky CvM
Konverzace z angličtiny KAj
Počítačová grafika Pg

Nabídka zájmových kroužků ve šk. roce 2019/2020

Vedoucí kroužků předají žákům informaci o první schůzce.

Údaje k platbě u placených kroužků jsou uvedené v Bakalářích – pravidelné platby žáka.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, čekají na vedoucího kroužku ve družině.
Žáci, kteří nechodí do družiny, čekají na vedoucího kroužku V KLUBOVNĚ ZŠ.

Kroužky pro žáky školy

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 6. až 9. třída Ing. Jan Brožek Pátek
12.30 – 13.15
1 000,— Kč
Florbal 2. až 3. třída Ing. Jan Brožek Pondělí
14.45 – 15.30
hrazeno z grantu
Florbal 4. až 5. třída Ing. Jan Brožek Středa
14.45 – 15.30
hrazeno z grantu
Pohybové hry Mgr. Zuzana Bílková Čtvrtek
13.00 - 13.45
hrazeno z grantu
ZTv a jóga pro děti Mgr. Ivana Benešová Úterý
13.00 – 13.45
1 000,—
Všeználci 1. stupeň
badatelský klub
Mgr. Marie Brožová Středa
12.15 – 13.45
hrazeno z dotace
Stolní tenis Martin Kiš Pondělí
17.00 - 17.45
1 000,— Kč
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
2 000,— Kč
včetně materiálu
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Středa
15.00 – 17.00
2 000,— Kč
včetně materiálu
Klub logických her
4. až 7. tř.
Mgr. Vlasta Jozífová Dle dohody hrazeno z dotace
Pěvecký sbor
1. až 5. třída
Iveta Frýdová Pátek
12.30 – 13.15
1 000,— Kč
Taneční kroužek
Motýli 1. až 3. třída
Ilona Linhartová Neděle
15.00 - 15.45
1 000,— Kč
Taneční kroužek
Butterfly 4. až 8. třída
Ilona Linhartová Neděle
16.00 - 17.30
1 500,— Kč
Moderní disco tance Šárka Javůrková Úterý
Dle dohody
1 000,— Kč

Další kroužky pro žáky, pouze informujeme

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Šachy Šachový klub Pardubice  

Rybáři Pavel Mňuk
tel.737930804
   
Anglický jazyk
pro děti
Olga Šťastná    

logo ZUSV naší základní škole pracuje odloučené pracoviště Základní umělecké školy Přelouč. Učitelé ZUŠ se starají o desítky našich žáků, které vyučují ve hře na strunné nástroje, dechové nástroje, klávesy a zpěvu. Děti mají možnost navštěvovat též taneční oddělení.

 

Rozvrh vyučujících ZUŠ Přelouč ve šk. roce 2015/2016

Markéta Váňová (vedoucí pobočky)
klavír
 • Pondělí, 12.25 — 17.00 (učebna ZUŠ)
 • Úterý,    11.35 — 17.15 (učebna ZUŠ)
Miroslav Nedbal
keyboard, elektrický klávesový nástroj, nauka
 • Úterý,    11.45 — 13.45 (učebna ZUŠ)
 • Čtvrtek, 12.30 — 14.55 (učebna ZUŠ)
Helena Suková
klavír
 • Středa,   12.50 — 15.55 (učebna ZUŠ)
 • Čtvrtek,  12.35 — 13.50 (učebna ZUŠ)
David Štrupl
zobcová flétna, přípravný dechový nástroj, trubka, baryton, komorní hra, nauka.
 • Úterý,    11.40 — 16.35 (učebna u TV, učebna HV)
 • Středa,  11.40 — 14.55 (učebna u TV, učebna HV)
 • Pátek,    12.25 — 14.00 (učebna u TV, učebna HV)

Kontakty na ZUŠ Přelouč

Základní umělecká škola Přelouč
K. H. Máchy 325
535 01 Přelouč
okres Pardubice
telephone  466 958 700
email  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
world  http://www.zus-prelouc.cz/

 

 

Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Funkční období školské rady je tři roky.

ke dni 31.12. 2017 skončí funkční období školské rady při ZŠ Choltice ve složení: Mgr. Olga Havlíková, Jiří Zelenka, Ing. Ilona Fialová, Eva Kolářová, Mgr. Ivana Benešová a Mgr. Eva Nevečeřalová.

Od 1.1.2018 bude školská rada pracovat ve složení:

Členové jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Olga Havlíková
Patricie Vachutková

Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků:

Kolářová Eva
Zárubová Jana

Členové volení pedagogickými pracovníky školy:

Mgr. Ivana Benešová
Mgr. Eva Nevečeřalová.

 

Dokumenty

Doba vyučování

Období vyučování, prázdniny, vysvědčení

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2019. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020.
  Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
 • Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020.
  Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
 • Jarní prázdniny budou v okrese Pardubice zahájeny v pondělí 10. února 2020 a skončí v neděli 16. února 2020.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020, pátek 10. dubna 2020 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020.
  Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Schůzky, rady, konzultace

 • Ředitelské volno: 29.-30.6.2020
 • Pedagogické rady: 14.11.2019 (čtvrtek), 27.1.2020 (pondělí), 15.4.2020 (středa),
                                22.6.2020 (pondělí)
 • Třídní schůzky SRPŠ: 17.9.2019 15:30 v kmenových třídách – pouze pro 1. ročníky
                                    9.1.2020 (čtvrtek), 28.5.2020 (čtvrtek)
 • Zápis do 1 tř. 2020/2021: 3.4. 2020 (pátek)

 

Konzultace výchovné poradkyně

Mgr. Alena Machová – 12:30 – 13:30

 

 Školní knihovna:

(Mgr. Nevečeřalová): úterý 9:20 – 9:40

 

Výcviky, výlety, zájezdy

 • Plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. ročníku: V úterý od 9:45 do 11:15,
  termíny: 26.11.2019, 03.12.2019, 10.12.2019, 17.12.2019, 07.01.2020, 14.01.2020, 21.01.2020, 28.01.2020, 04.02.2020, 18.02.2020
 • Lyžařský výcvik: l8.-14.březen 2020 Mgr. Blažková
 • Ozdravný pobyt aj.:
  • 1. ročníky červen 2020
  • 2. ročníky
  • 3. ročníky 15.6.-19.6.2020
  • 4. ročníky
  • 5. ročníky
  • 7. ročník spaní ve škole
  • Itálie červen 2020

 

Ovoce a mléko do škol

Od září 2018 budou mít žáci základních a středních škol, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních nárok na neochucené mléko a mléčné výrobky zcela zdarma, a to cca 4 ks/měsíc. Kromě neochucených výrobků (např. jogurt, sýr, tvaroh) se bude dodávat i dotované ochucené mléko a mléčné výrobky, které budou cenově zvýhodněny tak jako dosud. Nebudeme prodávat dotované výrobky. Kromě mléka a mléčných výrobků budou mít žáci základních škol, tzn. žáci 1. - 9. tříd, včetně přípravných tříd základních škol nebo přípravného stupně základních škol speciálních, nárok na ovoce a zeleninu zcela zdarma.

Termíny závozů: 2.9.,9.9.,16.9.,23.9.,30.9.,7.10.,14.10.,21.10.,25.10.,4.11.,11.11.,18.11.,25.11.,2.12.,9.12.,16.12.,6.1.,13.1.,20.1.,27.1.

 

Obsazení školních tělocvičen

Ve školním roce 2015/2016 je velká (VTV) a malá (MTV) školní tělocvična využívána sportovními kluby, zájmovými spolky a organizacemi dle následujícího rozvrhu:

 • Kalendář obsazení tělocvičen
 • Rezervace tělocvičny je možná u Mgr. Vlasty Jozífové Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na čísle:724 339 112

Ceník pronájmu tělocvičen :

 • VTV - 250,-Kč / hod.
 • MTV - 200,-Kč / hod.
 • VTV + MTV - 400,-Kč / hod.
 • Pronájem pro rodiny - 50,-Kč / hod. obyvatelé Choltic
 • Pronájem pro rodiny - 100,-Kč / hod. obyvatelé jiných obcí

Informace SRPŠ

Většina rodičů se setká se sdružením převážně jen při vybírání příspěvku ve výši 200,- Kč na začátku školního roku a mnozí si kladou otázku, na co jsou tyto finance použity. Z tohoto příspěvku zůstává 70, - Kč třídním učitelům / do třídního fondu /, kteří s těmito financemi hospodaří sami dle potřeb. Zbytek peněz je rozdělován zpět žákům formou příspěvku na plavání, lyžařský výcvik žáků školy, každým rokem se přispívá prvňáčkům na knihu, kterou obdrží při pasování na čtenáře, a na nákup odměn pro 1. třídy do školy v přírodě. Dále jsou finance použity na zakoupení odměn žákům při pořádání různých sportovních a společenských akcí/ např. Choltické muzicírování, Paleta slunce, Den dětí apod. … /.

Sdružení si z Vašich financí nehradí žádné svoje výlohy na činnost.

Sdružení financuje, případně spolufinancuje dopravu na různé školní akce či soutěže. V tomto školním roce se kupříkladu jedná o běh Terryho Foxe, výlet družiny do Hvězdárny v Pardubicích , výlet 1. stupně do Tonga a prosincové kino pro 2. stupeň , dále hradíme dopravu na soutěže , kterých se škola zúčastní.

Dvakrát ročně pořádáme sběr papíru. Tento školní rok proběhl již na podzim a nyní v pátek 22. května. Na konci roku jsou všechny zúčastněné děti odměněny a zároveň se vyhlašují děti, které donesly největší množství sběru. Sbírejte tedy papír společně s Vašimi dětmi a podpořte tak jejich ekologickou aktivitu (peníze utržené za sběr papíru jdou do fondu SRPŠ, které je pak může během roku použít na již zmiňované akce).

Další akce , která probíhá každý rok v listopadu, je „Čekání na Martina“. Nesmíme zapomenout na únorovou akci ve sportovním duchu - a tou je turnaj ve stolním tenise.

Děkujeme a v případě podrobnějších informací se obraťte na svého zástupce třídy pro SRPŠ.

Dita Piskačová

srps15.png"

Hospodaření SRPŠ za rok 2016

   Příjmy  Výdaje
výběr příspěvku  42 250,-  
sběr podzim  15 076,-  
sběr jaro  17 054,-  
vrácený příspěvek do tříd    14 770,-
příspěvek na plavání     2 600,-
autobus na výlet 9.třída     6 970,-
příspěvek na školu v přírodě     6 200,-
příspěvek na lyžak     1 400,-
odměny Paleta slunce     4 006,-
nákup knih na Pasování na čtenáře     3 900,-
ostatní odměny za soutěža a akce   17 697,-
cestovné/různé soutěže/     5 577,-
příspěvek na Tongo   10 000,-
doprava kino II.stupeň     3 313,-
Celkem:  74 380,- 76 433,-

Zapojení základní školy do projektu EU

Naše škola se zapojila do Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání na území ORP Přelouč (MAP).

Jedná se o projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) v rámci prioritní osy 3 (Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=9498&menu=9491
http://zeleznohorsky-region.cz/tema/tema.phtml?id=10809

Projekt Maják

Název projektu: Maják – síť kolegiální podpory

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68 /0.0/0.0/16_010/0000517

Stručný obsah projektu:
Projekt řeší vytvoření sítě center kolegiální podpory (CKP), která budou podporovat pedagogy při získávání a předávání dobrých zkušeností, přístupů a metod ve výuce předmětů fyzika a chemie se zaměřením na motivaci a rozvíjení zájmu žáků o tyto předměty. Využity budou dobré praktické zkušenosti zahraničních pedagogů a českých pedagogů napříč celou ČR. Na realizaci projektu se budou podílet a aktivit jednotlivých CKP se účastnit pedagogové ZŠ a SŠ z celé ČR, z regionu působení zapojených CKP.
www.ssisdk.cz/projekt-majak-sit-kolegialni-podpory

 

Projekt rozvoje manuální zručnosti žáků

projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Rozvoj dílen na ZŠ Choltice, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.1226. Tento projekt je zaměřen na rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou na zlepšování technických dovedností žáků základní školy. Projekt je podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Podpora jazykových a čtenářských dovedností

Od 1.7.2015 do 31.12. 2015 realizujeme na naší škole projekt Podpora jazykových a čtenářských dovedností, registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/56.0959.

Mgr. Iva Sedláčková řš

Čtenářské dílny

V rámci Výzvy 56 jsme získali finanční prostředky na realizaci Čtenářských dílen, které mají přispět ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků. Z těchto peněz jsme mimo jiné pořídili přes 200 kusů nových knih, které po skončení projektu budou všem žákům k dispozici ve školní knihovně.

Cílem čtenářských dílen je vytvoření kladného vztahu k četbě, motivace k dalšímu čtení, zlepšení vztahu ke kultuře jako takové, rozšiřování slovní zásoby, podpora lepšího učení v jiných předmětech, zlepšení jednoduchého písemného projevu, pozornosti a komunikace s ostatními, vytvoření prostoru pro vlastní myšlení.

Projekt bude na naší škole probíhat celý školní rok ve třídách 3.A, 4.A, 5.A a 6.A.

 

ctenarske_dilny_09.jpg ctenarske_dilny_29.jpg ctenarske_dilny_16.jpg ctenarske_dilny_39.jpg
camera.png Další foto...      

Koordinátor pro ZŠ Mgr. Eva Nevečeřalová

 

Anglie - to není jen Londýn...

Naše škola se zájezdům do zahraničí nebrání. Nejsme žádní balíci z venkova. A když je možnost využít dotace z Evropské unie, tak proč bychom někam nevyrazili za poznáním? Proto ve dnech 19.9. - 25.9.2015 paní ředitelka Mgr. Iva Sedláčková, paní učitelka Mgr. Johana Sara Krupová a 13 žáků z 8. třídy neseděli ve školních lavicích, ale chodili, fotili, nakupovali a „speakovali“ v Anglii, zemi s osobitým rázem a tradicemi. Jeli jsme autobusem, trajektem, metrem, vlakem a lodí. S námi cestovali žáci z SOŠ a Gymnázia Staré Město a žáci ze ZŠ Moravské Budějovice. Bydleli jsme po 2 až 3 v anglických rodinách, kde jsme dostávali snídani, balíček na cestu a teplou večeři. Celým zájezdem nás provázel skvělý pan průvodce - průvodčí či rozhodčí Petr. Náš obdiv patří českým řidičům Karlovi a Karlovi, kteří dokázali jezdit vlevo a vyhýbat se vozidlům na úzkých cestách u pobřeží.

Myslím, že se všichni účastníci zájezdu shodneme na tom, že to byl fajn týden, a i když dlouhá 24 hodinová zpáteční jízda autobusem nebyla kdovíjak pohodlná, hřálo nás pomyšlení na to, že si domů vezeme spoustu suvenýrů a dárků pro naše rodiny a kamarády. Kdo z vás už ochutnal anglické bonbony Jelly Beans s příchutí zubní pasty nebo psího žrádla?

 

londyn_007.jpg londyn_010.jpg londyn_040.jpg londyn_048.jpg
camera.png Další foto...      

Program zájezdu:

1. den: V dopoledních hodinách přistavení autobusu u budovy naší základní školy. Odjezd směr Rozvadov, přes Německo a Francii do Calais na ranní trajekt do Anglie.

2. den: Přeprava do Anglie, přejezd do centra LONDÝNA a pěší prohlídka po trase: - budovy Parlamentu, Big Benu a k Westminster Bridge kolem korunovačního kostela Westminster Abbey, kde jsou také pochováni téměř všichni angličtí panovníci a významné osobnosti až do r. 1760 – konají se zde svatby a křtiny příslušníků královské rodiny, Parliament Square a po vládní ulici Whitehall, zastávka u Downing Street, kde v čísle 10 úřaduje a bydlí anglický ministerský předseda, kolem Horse Guards, kde jsme se mohli vyfotit u stráží na koni, přes St. James´s Park (nejstarší park v Londýně), dále k Buckinghamskému paláci, kde bydlí královská rodina. Její přítomnost se oznamuje vyvěšením královské standarty. Před palácem drží stráž královská garda a viděli jsme zde také sochu královny Victorie, která jako první královna obývala pokoje paláce. Náměstí Piccadilly Circus, které je jedno z nejnavštěvovanějších náměstí v Londýně. Mladí lidé si zde dávají schůzky u kašny se sochou Erose a večer je náměstí typické svými obrovskými světelnými reklamami, krátká zastávka v Covent Garden – bývalý ovocný a zeleninový trh, dnes spousta obchůdků, tržnice a oblíbené místo mladých umělců – kouzelníků, pouličních akrobatů a hudebníků, kteří baví chodce, dále Leicester Square, Trafalgar Square – zastávka u kašny se sloupem na paměť vítězství admirála Nelsona nad Španěly v bitvě u Trafalgaru s výhledem na National Gallery (Národní galerie). Poté návštěva Natural History Museum. Přejezd metrem. Na závěr dne projížďka na obřím kole - London Eye, odkud jsou vidět místa, která jste v Londýně navštívili. K večeru odjezd na ubytování do rodin, večeře, nocleh.

3. den: DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY. Odpoledne návštěva přímořského lázeňského městečka BRIGHTON. Projížďka kolem přepychového paláce pojatého v orientálním stylu (Royal Pavilion) – dům nechal přestavět na Palác princ z Walesu, úpravy paláce byly dokončeny v roce 1822 a exteriér zůstal prakticky nezměněný až do dnešních dnů. V roce 1850 královna Victorie prodala pavilon městu. Návštěva Sea Life Centre – jedna z nejlepších výstav podmořského života svého druhu, oblíbená atrakce. Bývalý zvěřinec z roku 1872 byl v roce 1929 upraven na akvárium. Viděli jsme zde žraloky a další mořské živočichy žijící v britských vodách. Procházka po Palace Pier – typické, pozdně viktoriánské molo z roku 1899 dnes láká návštěvníky pasážemi se zábavními podniky. K večeru přejezd ke křídovým útesům SEVEN SISTERS a krátká procházka. Pak odjezd na ubytování do rodin, večeře, nocleh.

 

londyn_108.jpg londyn_125.jpg londyn_158.jpg londyn_177.jpg
camera.png Další foto...      

4. den: DOPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY. Přestávka na oběd. ODPOLEDNE VÝUKA ANGLIČTINY. Později odpoledne přejezd vlakem do Brightonu a možnosti drobných nákupů – OD Primark, One Pound Land aj. K večeru návrat do rodin a večeře.

5. den: Po snídani odjezd do HAMPTON COURT, prohlídka přepychového paláce, který původně patřil kardinálu Wolseyemu a později, když byl kardinál uvězněn jako velezrádce, jej převzal do svého vlastnictví král Jindřich VIII a žil zde postupně se svými manželkami. Po prohlídce zámku procházka překrásnými zahradami.
ODPOLEDNE odjezd na prohlídku OXFORDU, nejstaršího univerzitního města v Anglii, možnost prohlídky nejznámějších kolejí - např. Christ Church College. Procházka centrem města: Bodleian Library – knihovna založená v roce 1320 - je jednou ze šesti knihoven, do nichž se odvádějí povinné výtisky každé publikace vydané v Británii, Sheldonian Theatre – první budova, kterou projektoval Christopher Wren, je dějištěm tradiční promoce studentů Oxfordské univerzity. K večeru návrat do rodin, večeře a nocleh v rodinách.

6. den: Po snídani odjezd na celodenní prohlídku Londýna - katedrála sv. Pavla - je nejvyšší kupolovitou stavbou v Londýně, 3. na světě, autor Ch. Wren, přes Millenium bridge, kolem Tate Modern, Shakespearova divadla Globe, okolo Hay´s Gallery ke křižníku HMS Belfast - křižník Královského námořnictva z 2 sv. války, který byl v r. 1963 vyřazen a dnes slouží jako muzeum. Předání certifikátů z výuky angličtiny před budovou londýnské radnice. Přes Tower Bridge – neogotické věže skrývají mechanismus na zvedání mostu (na proplutí velkých lodí), jedna z typických staveb Londýna. Most navrhl architekt sir Horace Jones a byl dokončen v roce 1894. Věže tvoří ocelová kostra v kamenném plášti a spojují je dvě lávky. Uvnitř dnes sídlí Tower Bridge Experience s výstavou oživující historii mostu, Tower of London - prohlídka pevnosti, jejíž stavbu zahájil Vilém Dobyvatel. V žalářích pevnosti bylo vězněno mnoho vysokých šlechticů a konaly se zde četné popravy. Korunovační klenoty v pokladnici Jewel House dokumentují historii a bohatství Velké Británie - dle časových možností prohlídka St. Katharine´s Dock – starý dok, který byl v 70. letech 20. stol. renovován. Může se pochlubit starými otočnými mosty a také loděmi, mezi nimiž je i mnoho krásných starých plachetnic, poté výlet lodí od Toweru do GREENWICH. Anglosasové nazvali tuto osadu roku 980 „grone wic“ (zelená vesnice). Světoznámou se stala díky tomu, že jí prochází nultý poledník nesoucí stejné jméno. Procházka kolem Cutty Sark – toto majestátní plavidlo je jednou z plachetnic, které křižovaly v 19. století Atlantský a Tichý oceán. Na palubě uvidíte místa, kde spali, jedli a bydleli námořní obchodníci. Výstava seznamuje návštěvníky s historií plachetnic a tichomořského obchodu. Poté procházka k Royal Observatory. K večeru přejezd na trajekt do Francie.

7. den: Návrat přes Francii a Německo do ČR. Příjezd do Choltic kolem 21 hod.

Mgr. Johana Sara Krupová, Mgr. Iva Sedláčková a žáci 8.A

 

Jazykový kurz na Maltě

Ve dnech 19.9. - 3.10.2015 se v rámci výzvy 56 Vzdělávání pro konkurenceschopnost zúčastnily tři odvážné učitelky naší školy zahraničního jazykového pobytu. Protože jednou z podmínek EU – poskytovatele dotace byla úřední řeč státu (pro nás angličtina), členství státu v EU a další využití studovaného jazyka ve výuce žáků, padla jasná volba na Maltu. Kdo by nejel koncem září k moři za sluníčkem, že. Takže jsme zabalily kufry a vyrazily na cestu.

Malta je největším z ostrovů, další jsou Comino a Gozo. Ostatní ostrůvky v okolí nejsou obydlené. Škola ESE St. Julians se nachází asi 30 min autobusem od letiště v části Paceville. Do Valetty, hlavního města Malty jezdí pravidelné spoje, vše je kousek. I pěšky se dá dojít celkem pohodlně téměř kamkoli. My jsme využily pěší dopravu při každodenní cestě do školy i zpět na ubytování. Jen jsme musely dávat velký pozor, protože na Maltě se jezdí vlevo….

malta_01.jpg malta_02.jpg malta_03.jpg

Návrat do studentského prostředí byl velmi osvěžující a připomenutí si té druhé strany katedry vůbec nebylo špatné. Sledovaly jsme výuku nejen jako studenti, ale i jako učitelé při náslechu. Ono slyšet výklad anglické gramatiky anglicky, přímo od rodilé mluvčí a v někdy překvapujících souvislostech je nezapomenutelný zážitek. Thank you, Carol.

Při zprávách z domova se nám nechtělo zpět. Tady se ráno škrábala čelní skla aut a my jsme se natíraly opalovacím krémem. Při mimoškolních aktivitách nám na výletech mohlo hrozit spálení sluníčkem, proto žádné zanedbání prevence. Ovšem vše jednou končí a proto jsme také my musely spakovat saky paky a vrátit se do Čech. Věřili byste, že kufr se může smrsknout a max. 20 kilo pro odbavení do letadla je při balení téměř neřešitelný problém?

malta_04.jpg malta_05.jpg malta_06.jpg

Praktické využívání angličtiny v běžných situacích nám pomohlo odbourat zbytečný stud při mluvení. Přivezly jsme si mnoho poznatků a materiálů, které jsme okamžitě začaly využívat při výuce žáků. Co říci na závěr…. Rozhodně se nebojte a vyražte studovat do zahraničí.

Děkujeme všem, kteří nám studijní pobyt umožnili.

Mgr. Zuzana Vyhnálková, Mgr. Hana Ošlejšková, Mgr. Soňa Blažková

 

 

Projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ na naší škole

Od září 2013 je naše škola zařazena do projektu financovaném EU pod názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“, který pro nás zajišťuje Gymnázium a SOŠ Přelouč. Cílem projektu je podpořit pomocí tzv. „aktivit“ výuku přírodovědných a technických oborů.

Škola, která nám projekt zajišťuje, má v jeho rámci možnost vybudovat nové učebny a dílny nebo modernizovat ty současné. Pro žáky ZŠ v jejich okolí pak Gymnázium a SOŠ Přelouč připraví programy v jednotlivých učebnách s přírodopisnou či technickou tématikou. Připravují se také odborné exkurze pro žáky 6.-9. tříd.

Projekt bude realizován v průběhu 2 školních let. Naše žáky 9. třídy tak už v listopadu 2013 čekají odborné hodiny v dílnách SOŠ Přelouč na téma polygrafie, fotomontáže a tvorby časopisu a v odborné učebně na Gymnáziu z oboru Ch, F. V následujícím pololetí se připravují odborné hodiny pro žáky naší letošní 8. třídy.

euopvk

Koordinátor pro ZŠ Mgr. Soňa Blažková

 

Projekt EU peníze školám

EU peníze školámNaše základní škola (ostatně tak jak mnoho dalších mimopražských základních škol) se zapojila do projektu EU peníze školám. Cílem je zjednodušit základním školám získávání evropských dotací z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Řešení spočívá ve využívání tzv. šablon klíčových aktivit. Pomocí těchto šablon si školy podle svých potřeb sestavují projektovou žádost, na jejímž základě získají finanční dotaci. Ta by pro naši základní školu měla představovat částku 1 235 192,— Kč.

Východiskem pro stanovení cílů naší školy je vlastní hodnocení školy, SWOT analýza a stanovení priorit realizovaných v rámci projektu. Cílem projektu, který jsme pro naší školu pojmenovali Učíme se pro život, je zvýšit kvalitu základního vzdělávání, a to podpořením těch oblastní a okruhů vzdělávání, kde naše škola může vložené finanční prostředky i lidské zdroje maximálně využít.

Jde zejména o následující aktivity:

 • Podpora jazykového vzdělávání,
 • Podpora výuky dějepisu,
 • Podpora výuky předmětu Výchova ke zdraví,
 • Podpora výuky českého jazyka,
 • Podpora výuky přírodopisu,
 • Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti a českého jazyka žáků 1. stupně,
 • Podpora výuky zeměpisu,
 • Podpora výuky finanční matematiky.

Výše uvedené oblasti budeme podporovat formami inovace výuky. Zjednodušeně řečeno se inovacemi rozumí vytvoření sad nových vyučovacích materiálů pro dané oblasti s využitím tolik potřebných moderních didaktických pomůcek. Ty budou pro realizaci nakoupeny a prakticky využívány ve výuce.

Do realizace výukové části projektu je naší škole zapojeno 10 pedagogů, z toho 2 pedagogové na I. stupni a 8 pedagogů na II. stupni. Technicko-administrativní zvládnutí celého projektu mají na starosti 3 zaměstnanci školy. Jedná se Mgr. Vlastu Jozífovou (metodická část), Mgr. Richarda Lacka (technická část) a pí. Jindřišku Frýdovou (ekonomicko-hospodářská část).

 

DUMy.cz

dumy logo

DUMy.cz je internetový portál, jenž má zpřístupňovat výukové materiály co nejsnazším způsobem široké odborné veřejnosti, kterou má za úkol obohatit o nové informace a má ji inspirovat při vlastní tvorbě nových materiálů.

DUMy.cz přináší bezplatnou službu školám a pedagogickým pracovníkům, kteří budou jednodušším způsobem schopni obohatit svoji výuku o další podněty a prvky. Využití všech publikovaných materiálů ve výukovém procesu bude zcela legální a pro jejich použití nebude nutná registrace. Registrací se uživateli otevírají dveře k dalším možnostem využití portálu DUMy.cz, jako jsou diskuze, možnost vkládání vlastních materiálů a komentářů. Registrovaný uživatel se může zapojit do soutěží. Registrace i další využití portálu je zcela zdarma po celou dobu fungování projektu.

Všechny DUMy jsou kontrolovány po odborné i formální stránce.

Přehled DUM naší školy: