Volitelné předměty pro žáky školy

Název předmětu Rozvrhová
zkratka
Anglická gramatika hrou AjgH
Zdravoveda Zdr
Literárne dramatická výchova LDv
Sportovní hry Sph
Cvičení z hlavních předmětů CvHp
Domácnost - vaření Dva
Právo pro každý den PkD
Základy robotiky a informatiky ZRaI
Historický seminár HiS
Literární a jazykový seminár LjS
Konverzace z anglictiny KAj

 

Kroužky pro žáky školy

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena
na rok
Florbal 8. až 9. třída Ing. Jan Brožek Pátek
12.30 – 13.30
500,— Kč
Florbal 5. až 7. třída Ing. Jan Brožek Čtrvrtek
14.45 – 15.45
500,— Kč
Florbal 1. až 4. třída 1.sk Mgr. Daniela Čepčářová Středa
12.50 – 13.50
500,— Kč
Florbal 1. až 4. třída 2.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
14.00 – 15.00
500,— Kč
Florbal 1. až 4. třída 3.sk. Mgr. Daniela Čepčářová Čtvrtek
15.00 – 16.00
500,— Kč
Badminton Ing. Jan Brožek Středa
14.45 – 15.45
500,— Kč
Sportovní hry 1. stupeň Mgr. Zuzana Bílková Úterý
13.30 - 14.30
500,— Kč
Všeználci 1. stupeň
poznávání přírody, pokusy
Mgr. Marie Brožová Pondělí
13.55 – 14.45
500,— Kč
Keramika od 2. třídy Markéta Zářecká Pondělí
15.00 – 17.00
1.200,— Kč
včetně materiálu
Doprovodná kytara Mgr. Zuzana Vyhnálková dle dohody 900,— Kč
(vlastní kytara)
Klub logických her
4. až 7. tř.
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody hrazeno z dotace
Nebojím sematematiky
8. třída
Mgr. Vlasta Jozífová Dle dohody hrazeno z dotace
Anglický Jazyk
1. a 2. třída
Mgr. Ivana Benešová Středa
12.15 – 13.00
600,— Kč
včetně materiálů
Myslivecký kroužek Pavel Kubelka Dle dohody
2hod / týdně
700,— Kč

 

Kroužky pro veřejnost

Název
kroužku
Vedoucí
kroužku
Termín
schůzek
Cena na rok,
další údaje
Cvičení pro ženy Klára Kožená Úterý
19.00 – 20.00
25,— Kč
jedno cvičení
Italština pro dospělé Mgr. Johana Sara Tichá Pondělí
13.30 – 14.30
2 000,— Kč
+600,- studijní mat.
Práce s pedigem
kurz 5 lekcí
Mgr. Vlasta Jozífová dle dohody 100,— Kč / jedna lekce
+ materiál