Podle zákona č. 561/2004 (školský zákon) § 167 se při základních, středních a vyšších odborných školách zřizuje školská rada. Funkční období školské rady je tři roky.

ke dni 31.12. 2014 skončilo funkční období školské rady při ZŠ Choltice.
Pracovala ve složení: Mgr. Jan Pavlík - předseda, Mgr. Dušková, Mgr. Benešová, Mgr. Blažková, Bc. Stodolová, p. Joštová.

Chci touto cestou všechny členy školské rady pozdravit a poděkovat jim za práci ve prospěch naší školy.

12.1. 2015 proběhla první schůze nově zvolené školské rady, která bude ve svém tříletém funkčním období pracovat ve složení: Mgr. Olga Havlíková, Jiří Zelenka, Ing. Ilona Fialová, Eva Kolářová, Mgr. Ivana Benešová. Místo Ivy Sedláčkové, která nastoupila na místo ředitelky školy, a tudíž nemůže dále tuto funkci vykonávat, nastoupila za učitele 2. stupně Mgr. Eva Nevečeřalová.

Do funkce předsedkyně byla zvolena Ing. Ilona Fialová.

 

Dokumenty