Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Bc. Martina Sládková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd.

Regina Bornová

Mgr. Ivana Koubková

  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.odd.

Mgr. Marie Brožová

Mgr. Tereza Štědroňová

  604 140 787
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Dle §123 odst.2 a odst.4 a dále podle §165 odst.2 zákona č.561/04 Sb. Úplata za školní družinu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
Bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 107 470 731 / 0300,
variabilní symbol: RČ žáka, specifický symbol: 81.
jednorázově do 20.10.2017 - 1 500,-Kč
pololetně do 20.10.2017 - 750,-Kč do 20.2.2018 - 750,-Kč

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2017/2018

Září – Začínáme ve škole

 • Adaptace na školní prostředí
 • Pravidla soužití v ŠD – poučení o bezpečnosti a chování v ŠD, řád ŠD, provozní zvyklosti
 • Cesta do školy – základy bezpečnosti
 • Sběr kaštanů, žaludů a ostatních přírodnin
 • Pobyt na školním dvoře – pohybové hry
 • Poznávací vycházky do obory

Říjen – Barevný podzim

 • Sbíráme listy na výtvarné tvoření
 • Malujeme podzimní plody
 • Poznáváme zeleninu a ovoce podle chuti a podle hmatu
 • Halloween – povídání o tomto svátku
 • Výroba výzdoby na Halloween
 • Společné čtení
 • Pobyt na školním dvoře – pohybové a míčové hry
 • Výlet do Dýňového světa v Nové Vsi u Leštiny

 Listopad – Proměny přírody

 • Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat
 • Čteme si o přírodě v knihách
 • Pomocí obrázků porovnáváme, jak se příroda mění na podzim
 • Výlet družiny – Národní hřebčín – Kladruby nad Labem
 • Pobyt na školním dvoře – pohybové a míčové hry

Prosinec – Vánoční čas

 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, koledy
 • Otvíráme Adventní kalendáře
 • Čert a Mikuláš – společná kresba družin
 • Vánoční výzdoba, výroba dárků, vánoční tvoření
 • Společné čtení – vánočních příběhy, pohádky

Leden – Paní Zima

 • Vytváříme obrázky na zimní téma – sněhulák, zimní sporty, sněhové vločky, rampouchy
 • Upevňujeme mezilidské vztahy – rodina, vrstevníci, společnost
 • Naše tělo – povídání, prohlížení encyklopedie
 • Společné čtení
 • Pobyt na školním dvoře – kolektivní sporty

Únor – Masopust

 • Vyprávíme si, co jsou to masopustní zvyky
 • Vyrábíme a malujeme karnevalové masky
 • Pomáháme zvířátkům a ptáčkům přežít zimu
 • Soutěžíme v luštění křížovek, kvízů a hádanek
 • Zdravá výživa – povídání a ochutnávka potravin

Březen – Začíná jaro a Velikonoce

 • Rozvíjíme slovní zásobu, umíme vyjádřit své myšlenky
 • Soutěž v pexesu
 • Pozorujeme jarní probouzení přírody
 • Družinový výlet
 • Seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih
 • Návštěva knihovny
 • Pobyt na školním dvoře, vycházky do obory

Duben – Chráníme přírodu

 • Podnikáme vycházky do obory – pozorování a poznávání jarních rostlin
 • Čteme si o zvířátkách v ZOO
 • Pozorujeme změny počasí
 • Den Země v ŠD – jak můžeme pomoci živé a neživé přírodě, třídění odpadu, úklid školního dvora, hry s ekologickou tématikou
 • Připravujeme se na tradiční oslavu ČARODĚJNIC – kouzlení a zaříkávání
 • Pobyt na školním dvoře, vycházky do obory

Květen – Moje maminka

 • Vyrábíme dárky pro maminky
 • Povídáme si o celé rodině, kdo všechno do rodiny patří
 • Zjišťujeme, kdy mají rodiče, prarodiče a sourozenci svátek, narozeniny
 • Povídáme si o mláďatech v přírodě
 • Pobyt na školním dvoře – pohybové a míčové hry, družinový trojboj

Červen – Těšíme se na prázdniny

 • Rozvíjíme tělesnou zdatnost sportováním na školním dvoře, hřišti a v oboře
 • Pořádáme sportovní soutěže – opičí dráha, hod do dálky, přeskoky švihadla
 • Jízda zručnosti – dopravní soutěž
 • Malování na chodník
 • Povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich
 • Uklízíme školní družiny a školní dvůr

 

Pravidelné měsíční činnosti

 • Tematické vycházky do přírody
 • Posilování přátelských vztahů
 • Ohleduplnost ke starším lidem a handicapovaným
 • Ochrana životního prostředí
 • Význam rodiny – stálá spolupráce s rodiči
 • Správná hygiena, stolování, společenské chování
 • Pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost
 • Poučení o bezpečnosti před každou činnostíInformace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny