Školní družina má čtyři oddělení, která navštěvuje 100 dětí z 1. stupně.
Vychovatelkami jsou:

Oddělení Jméno Kontakt
1.odd., VV Markéta Zářecká   728 929 829
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
2.odd. Bc. Martina Sládková   733 715 072
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
3.odd.

Regina Bornová

Mgr. Daniela Čepčářová

  604 140 757
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.odd.

Mgr. Marie Brožová

Mgr. Tereza Štědroňová

  604 140 787
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

PLATBA ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ Choltice

Dle §123 odst.2 a odst.4 a dále podle §165 odst.2 zákona č.561/04 Sb. Úplata za školní družinu, kterou hradí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka škole, navštěvuje-li žák školní družinu.

Výše platby:
50,- Kč ranní družina
150,- Kč odpolední družina
150,- Kč ranní i odpolední družina

Způsob placení:
Bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy 107 470 731 / 0300,
variabilní symbol: Evidenční číslo žáka, specifický symbol: 81.
jednorázově do 20.10.2018 - 1 500,-Kč
pololetně do 20.10.2018 - 750,-Kč do 20.2.2019 - 750,-Kč

 

Plán akcí školní družiny na šk. rok 2018/2019

Září

 • Zahájení školního roku - poučení o bezpečnosti a chování ve školní družině, setkávání s řádem ŠD, provozními zvyklostmi.
 • Navazování přátelských vztahů za pomoci společenských her, aktivity podporující kamarádství.
 • Stmelení nového kolektivu, vymezení kompetencí. 
 • Místo, kde žiji – poznáváme okolí školy, přírodovědné vycházky.
 • Upevňování pravidel chování v přírodě. 
 • Vytváříme hezké životní prostředí – pečujeme o květiny.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem.

Říjen

 • Podzim v přírodě - 20. 10. Den stromů, ochrana přírody.
 • Modelování ovoce a zeleniny.
 • Deskové hry, stavění stavebnic.
 • Barvy kolem nás – zapouštění barev, zpracování podzimních listů (barevný podzim).
 • Sběr přírodnin – listy a plody ke zhotovení výrobků a koláží.
 • Práce s knihou – společná četba v družinách.
 • Dekorace Halloween.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem.

 Listopad

 • Mezilidské vztahy – učíme se toleranci, mám zájem o přání druhých, kamarádství, používáme „kouzelná slovíčka „ prosím a děkuji.
 • Výzdoba družin a chodeb.
 • Umět pomoci sobě i kamarádovi – základy zdravovědy, prevence úrazů, první pomoc.
 • Turnaj ve stolní hře „Člověče, nezlob se!".
 • Konstruktivní stavebnice.
 • Práce s knihou – společná četba v družinách.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem.

Prosinec

 • Mikuláš a čert – povídání , malování, výroba zápichů na mikulášské téma.
 • Adventní čas – vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, zpívání koled.
 • Zhotovení výrobků s vánoční tématikou.
 • Vánoční výzdoba.
 • Vzkazy pro Ježíška – výtvarné tvoření.
 • Zdobení stromečků pro zvířátka.

Leden

 • Hovoříme o bezpečnosti při hrách a zimních sportech.
 • Mráz maluje na okna - výtvarné tvoření.
 • Pexesové turnaje, stolní hry, piškvorky, rébusy.
 • Proměny v přírodě – příroda, zvířata, výroba jednoduchých krmítek - krmení ptáčků.
 • Hry na sněhu - zimní radovánky - stavění sněhuláka, hradeb ze sněhu, bobování.

Únor

 • Lidé kolem nás, naše rodin, povolání rodičů, co pro nás znamenají.
 • Stavění ze stavebnic, hraní deskových her.
 • Mediální výchova (rozhovory, besedy).
 • Výroba papírových karnevalových masek.
 • O zdraví, zdravé výživě a vitamínech, odšťavňujeme ovoce a zeleninu.
 • Návštěva knihovny.
 • Pravidelný pobyt a pohyb venku.

Březen

 • Březen měsíc knihy – výroba záložek do knih.
 • Soutěž „ poznej pohádku podle úryvku“.
 • Probouzí se jaro – pozorujeme změny v přírodě, první květy, broučky, ptáčky.
 • Významné dny – 22. 3. Světový den vody.
 • Ochrana přírody – práce s atlasy rostlin, ptáků, savců, hmyzu, chráněná území ČR.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem, hraní kuliček.

Duben

 • Rozvíjení smyslů – soutěž „ poznej podle chuti, hmatu, vůně“.
 • Malování čarodějnic a výroba zápichů.
 • Svátky jara – Velikonoce , velikonoční zvyky, koledy, výzdoba.
 • Den Země - úklid v okolí školní zahrady a hřiště, hry s ekologickou tématikou, učíme se třídit odpad.
 • Výzdoba chodeb a družina - „Vítání jara“.
 • Dopravní výchova – cesta do školy a ze školy, dopravní značky správné chování prevence.
 • Ilustrace k přečteným knihám v družinách.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem.

Květen

 • Naši zvířecí mazlíčci – vyprávíme si o nich, kreslíme je a modelujeme.
 • Den matek – povídáme si, co pro nás naše maminky znamenají.
 • Výroba dárečků pro maminky.
 • Poznáváme a sbíráme květiny do herbáře.
 • Kreslíme na náměty kvetoucí příroda, voda znamená život.
 • Malování na chodník.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem.

Červen

 • Léto se blíží – hry ve volné přírodě.
 • Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se těšíme.
 • Hovoříme o možných úrazech o prázdninách, bezpečnost a ochrana zdraví nejen o prázdninách.
 • Sbíráme léčivé byliny, ochutnáváme čaje.
 • Významné dny - Mezinárodní den dětí 1.6. , Světový den životního prostředí 5.6..
 • Předprázdninové loučení s družinou – předposlední týden v měsíci.
 • Sportovní činnosti – venkovní hřiště, míčové hry, hra s lanem.

 

Pravidelné měsíční činnosti

 • Zaměřit se na soužití dětí v kolektivu školní družiny, navazování a upevňování kamarádských vztahů, udržování přátelské atmosféry.
 • Vést děti k vzájemnému pochopení a respektování a tím předcházet konfliktním situacím.
 • Vytvářet dobré vztahy mezi dětmi, mezi vychovatelkou a dětmi, diagnostikovat a na základě vyhodnocení zvolit vhodnou formu a metodu práce.
 • Individuálně a citlivě přistupovat k dětem.
 • Podporovat rozvíjení tvůrčí činnost podněcující estetické vnímání a vyjadřování, tvořivost a nápaditost, tříbení vkusu, představivost, fantazii.
 • Využívat hřiště a tělocvičnu pro sportovní činnost a tím přispívat k fyzické a pohybové zdatnosti dětí, formou sportování a her a pěstovat zdravou soutěživost a pocit sounáležitosti.
 • Zaměřit se na pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, oblékání, stolování, udržování čistoty a pořádku.
 • Vést dialogy směřující k prevenci úrazů ( hrozících při hrách, pohybových činnostech, v dopravě, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemocí, nezdravých návyků a závislostí.
 • Rozvíjet zájem o přírodu, o ochranu životního prostředí i ekologii, všímat si různých přírodních jevů.
 • Spolupracovat s vedením školy, rodiči a třídními učiteli.Informace o aktuální činnosti školní družiny naleznete v sekci Dění ve škole > Z činnosti družiny