Zaplacení příspěvku Spolku rodičů při ZŠ Choltice na školní rok 2019/2020

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás tímto požádali o zaplacení příspěvku Spolku rodičů při ZŠ Choltice na školní rok 2019/2020.  Příspěvek pro tento rok je 200,- Kč. Kdo má ve škole více dětí platí jen za jedno.

Příspěvek, prosím zaplaťte do 31. prosince 2019.

Číslo účtu  107 649 184/0300 , v poznámce příkazu, prosím uveďte jméno a třídu žáka.

Děkujeme. Za Výbor Spolku rodičů Dita Piskačová, předsedkyně.

Pokud budete mít dotaz, můžete mě kontaktovat na mobil 736 606 240 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Dita Piskačová

Kroužek stolního tenisu

Kroužek stolního tenisu je do odvolání zrušen. Jakmile dojde ke změně, budeme vás informovat

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Nová pravidla při zapomenutí čipu na obědy pro žáky od 4. ročníků

S platností od 18.11.2019:

Pokud žák ZAPOMENE NEBO ZTRATÍ ČIP na oběd, dostaví se k pokladně školní jídelny v čase 7.00 – 7.40 hod pro NÁHRADNÍ STRAVENKU. Jinak mu nebude oběd vydán!

Výdej náhradních stravenek u oběda – pokud žák v době oběda zjistí, že nemá čip, dojde si před svým obědem za vedoucí školní jídelny, která mu vydá náhradní stravenku.

Děkujeme za respektování tohoto pravidla.

Kdo nebude mít v prosinci zaplacené obědy, oběd nebude vydán !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prosíme o kontrolu plateb na www.strava.cz.

 

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Pobytový zájezd s možností výletů pro žáky od 4. třídy
Itálie Marcelli di Numana Residence Idea Mare

 • Termín: 12.6. - 21.6.2020 (pa - ne)
 • Cena: 6 090,- cena zahrnuje: dopravu, přistavení busu, 7x ubytování, služby delegáta, zákonné pojištění.
 • příplatek: stravování, pojištění, pobytová taxa, výlety: 2 200,-
 • cena nezahrnuje: závěrečný úklid, lůžkoviny

Ozdravný pobyt pořádá: ZŠ Choltice – Mgr. Vlasta Jozífová, tel. 724 339 112 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
a CK Sunny travel, Novodvorská 14, Praha 4, tel.: 315 557 665, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., www.sunnytravel.cz

Mgr. Vlasta Jozífová

Konzultace školní psycholožky

na ZŠ Choltice proběhnou v pondělí 2. 12. od 14:00, zájemci se hlásí u Mgr. Machové

 

Pobytově poznávací zájezd Brusel, Bath, jižní Wales a Londýn

 • Termín: 19.4. - 25.4.2020 (ne - so)
 • Cena: 9 790,- Kč/osoba do 18let,
            9 990,- Kš/osoba nad 18let
 • Vstupy (nejsou v ceně): cca 15 €, 50 £

Cena zahrnuje:

 • dopravu lux busem s WC a klimatizací
 • 3x ubytování v rodinách
 • 3x plnou penzi (obědy ve formě balíčků)
 • 1x ubytování v hotelu IBIS BUDGET se snídaní
 • zpáteční jízdenka na eurotunel / trajekt
 • služby průvodce
 • komplexní pojištění do zahraničí včetně storna
 • informační materiál a mapku Londýna
 • pojištění CK dle § 159/99 Sb.

Dotazy vám zodpoví: Mgr. Iva Sedláčková, tel. 734 579 103, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Iva Sedláčková

Nabídka zaměstnání

Hledáme: učitele/učitelku českého jazyka pro 2. stupeň, nejlépe v aprobaci s německým jazykem nebo občanskou výchovou.

Nástup je od 1.2.2020, pracovní poměr je zatím na dobu určitou – zástup za MD. Jedná se o celý úvazek. Uvítáme vystudované výchovné poradenství.

Nabízíme milý kolektiv a krásné prostředí

Nabídky zasílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Těšíme se na Vás,
Mgr. Iva Sedláčková


Čipový systém otvírání hlavních vchodových dveří

Od 8.4. 2019 byl pro naše žáky zaveden systém otvírání hlavních vchodových dveří v čase od 7:40 do 14:00 čipem z jídelny. Žáci, kteří na obědy nechodí, si zakoupí svůj čip u vedoucí školní jídelny (7:00 – 7:35).

Přeji hezké jarní dny, Iva Sedláčková, ředitelka školy

BULLETIN MAS Železnohorský region

 

Chování a jeho hodnocení na naší škole

Na pedagogické radě dne 10.10.2018 bylo odsouhlaseno:

Za každých 5 poznámek v žákovské knížce či na Bakalářích bude uloženo výchovné opatření v této posloupnosti: napomenutí TU, důtka TU, důtka ŘŠ. Dále následuje snížená známka z chování. Tou je chování hodnoceno až po projednání na pedagogické radě, která zakončuje dané pololetí, tj. před vysvědčením (pololetním a závěrečným).
Vedle chování (poznámek) bude přihlédnuto i k zapomínání, které je v současné době velkým problémem. Pokud žák třikrát zapomene, započítává se to jako jedna poznámka.

Chování vykazující známky, šikany (žáka nebo učitele), kyberšikany, pořizování nedovolených záznamů (fotek, videí, audiozáznamů aj.) bude ihned hodnocené vyšším stupněm výchovného opatření či sníženou známkou z chování na konci pololetí.

Mgr. Iva Sedláčková řš

Pravidla pro vstup do budovy

Vážení rodiče, vážení návštěvníci naší školy,

ve snaze zajistit bezpečnost žáků školy a ochranu majetku před nepovolanými osobami stanovuji nová pravidla pro vstup do naší základní školy. Věřím, že toto opatření přijmete s pochopením a budete ho všichni od 11.4. 2016 respektovat.

Děkuji, Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka školy

Postup školy při poskytování informací

(podle zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím)

Základní škola Choltice, okres Pardubice je zřízena jako příspěvková organizace usnesením obecního zastupitelstva obce Choltice ze III. zasedání dne 14.4.1994 ke dni 1.7.1994. Součástí školy je školní jídelna a školní družina.

Činnost školy je vymezena zákonem: č. 561/2004 (školský zákon)
Činnost školy je vymezena vyhláškami: č. 48/2005
č. 74/2005
č. 107/2005
(o základním vzdělávání)
(o zájmovém vzdělávání – družina)
(o školním stravování)

Statutárním orgánem školy je ředitelka Iva Sedláčková jmenovaná do funkce 1. 8. 2015.

Organizace školy: úsek řízení tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, výchovná poradkyně
školní družinu řídí vedoucí vychovatelka
ekonomický úsek hospodářka školy
školní stravování vedoucí školní jídelny
provozní úsek školník

Oblasti rozhodování ředitele školy jsou vymezeny §164 a165 zákona 561/2004 (školský zákon).

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí o poskytnutí informace:

Mgr. Iva Sedláčková řš 

Omlouvání žáků

Školy, rodiče, žáci a studenti postupují při omlouvání nepřítomnosti ve vyučování podle § 22, § 50 zákona č. 561/2004 Sb. Škola by měla být informována o nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději třetí kalendářní den. Pozdější, dodatečné snahy omluvy jsou v rozporu se zákonem a tedy nepřípustné.

Zákon č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), znění od 1. 9. 2015

§22
(3) Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,

§50
(1) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování stanoví školní řád.

Mgr. Iva Sedláčková řš.

Pověřenec ochrany osobních údajů

Ing. Lada Horáčková je jmenována dle článku 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) do funkce pověřence na ochranu osobních údajů v Základní škole Choltice, okres Pardubice, a to s účinností od 25.5.2018.

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice