Dne 5.10. 2016 se žáci 2.stupně naší školy zúčastnili pořadu Drogy v klubu ABC v Pardubicích. Tento pořad je součástí projektu Hravá prevence . Hravou formou modelových situací a aktivním zapojením žáků do děje napomáhají animátoři získávat dětem potřebné znalosti i návyky při řešení krizových situací. Projekt vznikl ve spolupráci s odborníky na tuto problematiku. Žáci viděli stádia, zákeřnosti a úskalí různých druhů závislostí.

 

Mgr. Božena Špilínková - Školní metodik prevence