sber papiruSRPŠ při ZŠ v Cholticích pořádá dne

14.10.2016
od 15 hodin do 17.00 hodin
u školní jídelny
sběr starého papíru.

Prosíme o řádně svázaný sběr!!! Děkujeme.

Výtěžek bude použit ve prospěch žáků ZŠ a MŠ Choltice !!!

Dita Piskačová