V letošním školním roce MS Choltice založil na naší škole myslivecký kroužek pod vedením pana Pavla Kubelky a členů MS Choltice.

Děti z mysliveckého kroužku se učí poznávat přírodu a chránit životní prostředí. Dále se učí myslivecké tradice, kynologii, botaniku, zoologii a péči o zvěř a chov zvěře. Během letošního roku se děti podílely na vysazování stromků v remízku U Kříže. Vyvrcholením celoroční práce dětí z kroužku bylo okresní kolo soutěže O zlatou srnčí trofej.

Naši žáci, ve složení Filip Petr, Tomáš Bulavčák, Ladislav Spálenský, Michal Kern a Ondřej Kubelka, se takové soutěže zúčastnili poprvé. Byly zde disciplíny: písemný test, lovecká kynologie, naučná stezka, botanika, myslivecká zoologie a střelectví.

Všechny děti využily znalostí z kroužku, nejlépe se dařilo Filipu Petrovi, který se umístil na krásném druhém místě a zajistil si tak postup do celostátního kola. Zde bude reprezentovat nejen naši školu a kroužek, ale i OMS Pardubice.

myslivecky_krouzek_04.jpg myslivecky_krouzek_22.jpg myslivecky_krouzek_23.jpg myslivecky_krouzek_34.jpg
camera.png Další foto...
Pavel Kubelka