Keramický kroužek navštěvovalo v letošním roce 36 dětí. Kroužek byl v pondělí a ve středu vždy od 15 – 17 hodin. Děti tvořily průběhu celého roku výrobky, které si také průběžně odnášely domů. Keramický kroužek se již tradičně zúčastnil akce Klanění tří králů, kterou pořádá Městys Choltice. Keramické dárečky dostali budoucí prvňáčci při zápisu. Každoročně také vyrábíme dárky pro účastníky pěveckých vystoupení v naší obci – Zpívání s vodníkem, Festival chrámových a komorních sborů.

Konečně jsme se také dostali k výzdobě stěny u šaten. Náš podmořský svět, na kterém se podíleli všichni členové kroužku, se nám snad podařil. Opravili jsme také obraz lodi u ping-pongu v přízemí. Doufáme, že další oprava nebude nutná. A byli bychom také rádi, aby naše práce na zkrášlení školy nebyla ničena. Děkujeme.

keramika_01.jpg keramika_02.jpg keramika_03.jpg
Za keramický kroužek Markéta Zářecká