Recyklohraní

RecyklohraníNaše škola je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ, aneb Ukliďme si svět pořádaného pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

V rámci programu škola vzdělává žáky v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožňuje jim odevzdávat vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení do specializovaných nádob umístěných v prostorách školy.

Díky Recyklohraní ušetřila naše škola životnímu prostředí řadu surovin.


Sběr baterií s Batem

ecobat horizontalni logoV naší škole třídíme baterie, chráníme tím přírodu.

Víte, co všechno se dá vyrobit z použitých baterií? Je toho hodně, protože ze 100 kg baterií získáme recyklací 65 kg kovonosných surovin. Nejvíce zinku, oceli a manganu, a dále také nikl, olovo, kadmium, kobalt, měď, a dokonce v malém množství i stříbro. Tyto kovy mají využití například ve stavebnictví, ale dají se z nich vyrobit třeba nové popelnice nebo také zinkové krémy a mastičky proti miminkovským opruzeninám, sklokeramické desky, hudební nástroje, hračky nebo šperky.

Které baterie jsou sbírány?

  • Všechny typy baterií používaných v domácnosti (ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, mobilních telefonů apod.)
  • Velikost: knoflíkové články, mikrotužkové a tužkové baterie, malé a velké monočlánky ploché baterie i 9V hranaté baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg. Baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9 x 5 cm.
  • Nesbírají se rezavé, rozbité nebo tekoucí baterie. Baterie plně nabité nebo těžší než 1 kg.

V minulém školním roce 2018/2019 jsme v rámci programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět vytřídili 220 kg použitých baterií, což představuje 143 kg kovonosných surovin. Tato sběrová čísla nás řadí mezi nejaktivnější školy v republice. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, jsme za naši činnost obdrželi Děkovný list.


Sběr starého papíru

Naše škola spolu s mateřskou školou se pravidelně zapojují do sběru starého papíru

Sběr se zpravidla koná v měsících říjnu a květnu. V minulém školním roce sběr proběhl dne 19. 10. 2018 a 17.5. 2019. Celkem jsme nasbírali krásných  15 864 kg starého papíru.

Na konci školního roku jsou všechny zúčastněné děti odměněny a zároveň se vyhlašují děti, které donesly největší množství sběru.

Sbírejte tedy papír společně s vašimi dětmi a podpořte tak jejich ekologickou aktivitu.


Sběr kaštanů a pomerančové kůry

Žáci na 1. stupni se také pravidelně zapojují do sběru kaštanů a žaludů. Kaštany budou použity pro krmení spárkaté zvěře v oborách během zimního období.
Během loňského podzimu jsme nasbírali 1 600 Kg kaštanů a žaludů.

Již několik let sbíráme na naší škole sušenou pomerančovou a citrónovou kůru.

Výtěžek z těchto aktivit bude použit ve prospěch žáků ZŠ Choltice.


Děkujeme rodičovské veřejnosti za spolupráci.