RSS
Školní rok 2014/2015 - Slavnostní vyřazení žáků 9. tř.
26.6.2015 zámecký park Choltice

 

Počet obrázků v kategorií: 70
Zobrazení: 2967x
Školní rok 2014/2015 - Školní olympiáda 2015
Počet obrázků v kategorií: 74
Zobrazení: 3155x
Školní rok 2014/2015 - Dějepisná exkurze do Prahy
Ve čtvrtek 18.6.15 jeli žáci 9. třídy na zeměpisně-dějepisnou exkurzi do Prahy. Na pěší trase Prahou je čekalo asi 20 zastávek u pamětihodností.

 

Počet obrázků v kategorií: 11
Zobrazení: 1693x
Školní rok 2014/2015 - Školní výlet třídy 2.A
11. 6. se žáci druhé třídy vydali na školní výlet do Ostré u Lysé nad Labem.

 

Počet obrázků v kategorií: 40
Zobrazení: 1710x
Školní rok 2014/2015 - Výstava živly v nás i okolo nás
Ve spolupráci s místní knihovnou jsme nainstalovali výstavu z prací žáků ZŠ, kteří se zúčastnili projektu Živly a z prací tvořivé choltické veřejnosti.

 

Počet obrázků v kategorií: 19
Zobrazení: 1605x
Školní rok 2014/2015 - Právo pro každý den
V úterý 2. 6. 2015 jsme se rozjeli do Hlinska, kde se konalo krajské kolo soutěže „Právo pro každý den“.

 

Počet obrázků v kategorií: 27
Zobrazení: 2182x
Školní rok 2014/2015 - Hvězdárna a Planetárium HK, SOŠ veterinární HK
Konec školního roku se kvapem blíží, a tak jsme se po celoročním úsilí vydali za odměnu na společný výlet do Hradce Králové. Naším cílem se nejprve stala Hvězdárna a planetárium a poté jsme měli možnost prohlédnout si SOŠ Veterinární Hradec Králové – Kukleny.

 

Počet obrázků v kategorií: 100
Zobrazení: 4041x
Školní rok 2014/2015 - Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny
Pasování prvňáčků je tradiční knihovní akce v závěru školního roku. Letos svůj slib předneslo 34 žáčků a pevně doufáme, že se stanou pravidelnými čtenáři knihovny.

 

Počet obrázků v kategorií: 129
Zobrazení: 4782x
Školní rok 2014/2015 - Výlet do Jihlavy
Dne 9.6. 2015 jsme navštívili s žáky 6. - 9. třídy a dětmi z družiny jihlavské podzemí a ZOO

 

Počet obrázků v kategorií: 30
Zobrazení: 1621x
Školní rok 2014/2015 - Dětský den
Krásný den plný her, zábavy a dětského smíchu - to byl letošní ,,Dětský den" žáků 1. stupně na naší škole.

 

Počet obrázků v kategorií: 45
Zobrazení: 2834x
Školní rok 2014/2015 - Okresní kolo v softbale
Ve čtvrtek 28.5.2015 se odehrálo okresní kolo v softbale v Pardubicích na Dukle.

 

Počet obrázků v kategorií: 46
Zobrazení: 2898x
Školní rok 2014/2015 - Výlet do Archeoparku
26.5.2015 ve Všestarech u Hradce Králové

 

Počet obrázků v kategorií: 60
Zobrazení: 2676x
Školní rok 2014/2015 - Výlet do Francie a Švýcarska
Jelikož naši žáci mají možnost výuky francouzštiny a němčiny jako druhého cizího jazyka, navštívili jsme 17. - 22. května 2015 Francii a německou část Švýcarska.

 

Počet obrázků v kategorií: 186
Zobrazení: 6214x
Školní rok 2014/2015 - Výstava mladých chovatelů 2015
Ve čtvrtek 20.května se „u krokodýla“ uskutečnila 15. chovatelská výstava, která se těší přízni mnoha žáků naší školy.

 

Počet obrázků v kategorií: 24
Zobrazení: 1525x
Školní rok 2014/2015 - Akademie žáků školy
v rámci oslav 30. výročí otevření nové školy 16.5.2015

 

Počet obrázků v kategorií: 65
Zobrazení: 2871x
Školní rok 2014/2015 - Den otevřených dveří v ZŠ Choltice
v rámci oslav 30. výročí otevření nové školy 16.5.2015

 

Počet obrázků v kategorií: 40
Zobrazení: 1704x
Školní rok 2014/2015 - Paleta slunce 2015
I v tomto školním roce jsme se tradičně věnovali výtvarným činnostem tentokrát zaměřeným na projekt Škola základ života...

 

Počet obrázků v kategorií: 28
Zobrazení: 1676x
Školní rok 2014/2015 - Jsme správní cyklisté?
Na tuto otázku již dokáží bezpečně odpovědět žáci 4. A, kteří se 14. 5. 2015 zúčastnili výcviku na dopravním hřišti v Přelouči.

 

Počet obrázků v kategorií: 50
Zobrazení: 2827x
Za pohádkou (100)
Školní rok 2014/2015 - Za pohádkou
Relaxační pobyt prvních tříd v Horním Bradle 4. - 7. 5. 2015

 

Počet obrázků v kategorií: 100
Zobrazení: 3829x
Školní rok 2014/2015 - Výprava za stříbrem
V pátek 8. května se zájemci o historii dolování vydali do krásného středověkého města – Kutné Hory.

 

Počet obrázků v kategorií: 21
Zobrazení: 1526x
Den Země (40)
Školní rok 2014/2015 - Den Země
28. dubna jsme oslavili Den Země. Letošního projektu se zúčastnili žáci od 5. do 9. třídy.

 

Počet obrázků v kategorií: 40
Zobrazení: 1736x
Školní rok 2014/2015 - Bubnování v kruhu
Buben je v mnoha kulturách považován za nástroj magický. Dokáže ovlivnit naši náladu i vnímání okolního světa.

 

Počet obrázků v kategorií: 32
Zobrazení: 1614x
Školní rok 2014/2015 - Choltické muzicírování 2015
Ve středu 15.4. proběhl v hudebně naší školy 2.ročník "Choltického muzicírování ".

 

Počet obrázků v kategorií: 30
Zobrazení: 1438x
Školní rok 2014/2015 - Exkurze do nového IQ parku v Liberci
Počet obrázků v kategorií: 26
Zobrazení: 1623x
Školní rok 2014/2015 - Barevný den
Dne 1. 4. se celém prvním stupni ZŠ Choltice konal „Barevný den“.

 

Počet obrázků v kategorií: 15
Zobrazení: 1562x
Školní rok 2014/2015 - Jarní dílna 2015
Ve středu 25.3.2014 se ve školní jídelně uskutečnila další předvelikonoční Jarní dílna.

 

Počet obrázků v kategorií: 30
Zobrazení: 1600x
Školní rok 2014/2015 - Maraton čtení tatínků 2015
V duchu letošního motta březnového měsíce čtenářů „Nejlepší čtenář je táta“ uspořádala Knihovna městyse Choltice ve spolupráci se Základní školou Choltice Maraton čtení tatínků 2015, který proběhl v pátek 20. března 2015 během prvních dvou vyučovacích hodin.

 

Počet obrázků v kategorií: 34
Zobrazení: 1570x
Školní rok 2014/2015 - Slavnostní vyhodnocení soutěže pro dětské čtenáře Lovci perel
Druhý ročník Lovců perel (Projekt Městské knihovny v Hradci Králové) jsme uzavřeli ve středu 28. ledna slavnostním vyhlášením za účasti pana starosty.

 

Počet obrázků v kategorií: 12
Zobrazení: 1574x
Školní rok 2014/2015 - Lyžařský výcvik 18. - 24. 1. 2015
Lyžařský výcvik naší školy letos absolvovali žáci sedmého a osmého ročníku v Českých Petrovicích. 22 žáků z těchto dvou tříd doplnily 3 žákyně z 9. třídy.

 

Počet obrázků v kategorií: 18
Zobrazení: 1585x
Školní rok 2014/2015 - Zápis do 1.tříd pro školní rok 2015 - 2016
Počet obrázků v kategorií: 50
Zobrazení: 2896x
Školní rok 2014/2015 - Vánoční koncert
Poslední den před vánočními prázdninami 19.12. ukončili žáci 1. stupně " Vánočním koncertem" ZUŠ Přelouč a pěveckého sboru naší školy.

 

Počet obrázků v kategorií: 34
Zobrazení: 1635x
Školní rok 2014/2015 - Předvánoční výlet do Tonga
Hrade Králové 18.12.2014

 

Počet obrázků v kategorií: 13
Zobrazení: 1578x
Školní rok 2014/2015 - Mikuláš v naší škole
Počet obrázků v kategorií: 30
Zobrazení: 1625x
Školní rok 2014/2015 - Soutěž ve šplhu v Řečanech n. Labem
V pátek 5.12. se 23 žáků z 1. stupně naší školy zúčastnilo jubilejního 15. ročníku soutěže ve šplhu, pořádaného Základní školou v Řečanech nad Labem.

 

Počet obrázků v kategorií: 30
Zobrazení: 1630x
Školní rok 2014/2015 - Vánoční dílna 2014
Počet obrázků v kategorií: 56
Zobrazení: 2806x
Školní rok 2014/2015 - Pečení Brambor
V pátek 31. října se v prvních třídách uskutečnil program Ekocentra PALETA Chrudim.

 

Počet obrázků v kategorií: 15
Zobrazení: 1556x
Školní rok 2014/2015 - Návštěva hvězdárny Artura Krause v Pardubicích
Počet obrázků v kategorií: 7
Zobrazení: 1570x
Veverčák (20)
Školní rok 2014/2015 - Veverčák
1. stupeň ZŠ Choltice uspořádal 20.11.2014 Sportovní odpoledne "Veverčák"

 

Počet obrázků v kategorií: 20
Zobrazení: 1513x
Školní rok 2014/2015 - Tradice Evropy 2014
Festival Tradice Evropy 5.11. zavítal na naši školu.

 

Počet obrázků v kategorií: 20
Zobrazení: 1504x
Školní rok 2014/2015 - Plavecký výcvik žáků 3. a 4. ročníku
Počet obrázků v kategorií: 20
Zobrazení: 1540x
Školní rok 2014/2015 - Výlet do ZOO
Do roka a do dne – věrni tradici naší družiny jsme se v sobotu 25. října opět vypravili do pražské zoologické zahrady.

 

Počet obrázků v kategorií: 120
Zobrazení: 4022x
Školní rok 2014/2015 - Podzimní výstavka
V týdnu od 20.10. do 24.10. 2014 proběhla na 1.stupni naší školy výstava výrobků z podzimních plodů, dýní a dalších přírodnin.

 

Počet obrázků v kategorií: 17
Zobrazení: 1422x
Školní rok 2014/2015 - Turnaj v minikopané
Ve středu 22.10.2014 se na hřišti v Cholticích odehrál turnaj v minikopané.

 

Počet obrázků v kategorií: 12
Zobrazení: 1509x
Školní rok 2014/2015 - Jízda zručnosti
Tradiční akce babího léta se letos konala ve středu 15. října za účasti 29 kluků a děvčat z 2. a 3. oddělení.

 

Počet obrázků v kategorií: 100
Zobrazení: 3774x
Školní rok 2014/2015 - Běh naděje 2014
V sobotu 11. října jsme se tradičně zúčastnili Běhu naděje v Pardubicích, jehož smyslem je podpořit výzkum léků proti rakovině.

 

Počet obrázků v kategorií: 15
Zobrazení: 1517x
Školní rok 2014/2015 - Postřehový běh 9. 10. 2014
Za krásného podzimního počasí proběhl ve čtvrtek 9. 10. 2014 - 1. ročník postřehového běhu oborou dvojic.
Závodu se zúčastnilo 33 chlapců a dívek 1. – 4. třídy.

 

Počet obrázků v kategorií: 50
Zobrazení: 2747x
Školní rok 2014/2015 - Zájezd do Itálie - San Benedetto
ZŠ Choltice spolu s CK Boca Pardubice uspořádaly v polovině září pro žáky školy 10-denní pobyt u moře: Palmová riviéra - San Benedetto - Rezidence DEI MILE.

 

Počet obrázků v kategorií: 49
Zobrazení: 3366x
Školní rok 2014/2015 - Vystoupení Divadélka pro školy
Ve čtvrtek 11. září 2014 naši školu opět navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové. Představení s názvem Divadelní učebnice aneb České divadlo 20.století zhlédli žáci 7.-9. třídy.

 

Počet obrázků v kategorií: 40
Zobrazení: 1620x
Školní rok 2014/2015 - 1.září na ZŠ Choltice
Počet obrázků v kategorií: 14
Zobrazení: 1724x
 
Powered by Phoca Gallery