ZŠ Choltice má talent

Dne 27. Června 2012 se na naší škole konala soutěž ZŠ Choltice má talent. Přihlásilo se 13 statečných, kteří předvedli své dovednosti v těchto disciplínách: zpěv, recitace, hra na hudební nástroj, moderní tanec a kreslení. Úroveň vystoupení byla velice dobrá a pro nás všechny to byl výjimečný kulturní zážitek. Zvláště bychom chtěli vyzdvihnout úsilí, ukázněnost, semknutost a nadšení celé 9. třídy, která celou akci organizovala. Všichni přihlížející nadšeně sledovali vtipné reklamy, které provázely všechna vystoupení. Největší úspěch sklidila taneční vystoupení této třídy, která musely pro velký úspěch opakovat.

Naprostou vítězkou a miláčkem obecenstva se stala Justýna Karabcová ze 3.A se svým disko tancem, na 2. místě se umístil Lukáš Kraj ze 2.A se svou sestavou street dance a 3. místo obsadila trojice dívek Monika Kaplanová, Iveta Frýdová, Karolína Patočková, která svým vystoupením většinu diváků dojala. Na závěr jsme si všichni zatančili makarenu a tím ukončili dopoledne plné zážitků. Zvláštní dík patří skvělé porotě ve složení: pan ředitel Aleš Kalina, paní učitelka Iva Sedláčková a paní vychovatelka Markéta Zářecká, dále také zvukaři, panu Vyhnálkovi, a všem žákům, kteří byli skvělým obecenstvem. ( Fotogalerie)

Mgr. Petra Podvolecká

Pasování prvňáčků na čtenáře

V posledních letech se stalo milou tradicí Pasování prvňáčků na čtenáře. Tuto akci pořádá Úřad městyse Choltice ve spolupráci se SRPŠ při ZŠ Choltice. Letos jsme zavítali na obecní úřad 5. června a pasováno na čtenáře bylo 33 žáků prvních tříd. Pro všechny přítomné, zejména ale pro naše prvňáčky, to byl moc hezký zážitek a všem, kteří tuto akci připravovali, patří velký dík ( Fotogalerie).

Mgr. Jitka Danihelková

Dopravní kurz čtvrťáků

Ve středu 6. června ukončil 4. ročník dopravní kurz jízdou zručnosti a jízdou podle dopravních značek na školním improvizovaném dopravním hřišti. Odborný dohled zajišťoval p. Slavík z Městské policie Přelouč. Děkujeme za čas, který nám věnoval.

Mgr. Ivana Benešová

Karel IV. na Kunětické hoře

Dne přeslavného 14. května 2012 byl jest na Kunětické Hoře k vidění a poslechu největší Čech, rytíř, král a císař Karel IV. Představeno bylo mnoho z života jeho veřejného i soukromého. Předveden byl boj zblízka i na komoni. Jeho poddaným bylo dovoleno vyzkoušet sobě oděvy z jeho doby, zbraně, stolování i výuku ve škole. Živou historii Faber si zažili žáci 6. až 9. třídy ( Fotogalerie).

Mgr. Iva Sedláčková

Me and the World around us

Dne 17. května 2012 spojili své síly žáci 4. třídy s žáky 7. až 9. ročníků a pracovali na anglickém projektu Me and the World around us. Každá skupinka složená z různě starých žáků výtvarně zpracovávala dané téma: My familly, Food, Animals, Clothes, My hobbies, My house. Konečné výtvory můžete vidět na fotografiích. Všem děkujeme za účast a těšíme se na další projekty ( Fotogalerie).

Mgr. Iva Sedláčková

Exkurze zábavnou formou

Dne 15. května 2012 jsme se žáky 8. třídy navštívili Střední školu potravinářství a služeb Pardubice v rámci volby povolání. Exkurze přiblížila žákům hlavní oblasti potravinářského průmyslu.

Ve školních dílnách žáci prováděli praktické činnosti, jako je příprava těsta na pečení , zhotovení pekařského výrobku a jeho následné vyhodnocení. Žáci si své výrobky odnesli domů, aby se mohli pochlubit svým rodičům. Nejšikovnější byli odměněni a 14.6. se zúčastní soutěže s názvem Nejlepší pekař.

Součástí exkurze byla i prohlídka školního mlýna, školní prodejny, učeben, laboratoří. Pan ředitel nám podal podrobné informace o studijních oborech a o profesích potravinářského průmyslu a oblasti služeb. Toto dopoledne jsme všichni zhodnotili jako velmi zábavné a přínosné.

Mgr. Božena špilínkový

Výtvarné práce žáků

V rámci vyučovacích hodin pracovních činností, základů řemesel a výtvarné výchovy žáci 6. až 9. ročníku zkouší různé výtvarné techniky, dekorace a tvoří spoustu krásných výrobků. Dívky 6. ročníku v předmětu domácnost jsou zase šikovné skoro jako cukrářky, což dokazují krásně zdobené velikonoční perníčky
( Fotogalerie).

Mgr. Petra Podvolecká

Čarodějnický den na naší škole

Pondělí 30.4. bylo na naší škole v duchu čarodějnic, čarodějů a dalších kouzelnických postav, co si dokážete představit. První stupeň byl zcela v režii třídních učitelek. Každá třída tak zažívala čarodějnický den po svém.A že tam těch čarodějnic a čarodějů v lavicích sedělo, to mi věřte. I za katedrou seděli
( Fotogalerie).

Žáci na druhém stupni absolvovali celkem šest čarodějnických disciplín. Učili se poznávat čarodějnické byliny, rozpoznávat různé lektvary a jejich účinky na člověka. Dále si zhotovili vlastní portréty. Dokonce si vyzkoušeli vytvořit vlastní zaříkávadla. Ani v cizím jazyce jim nic čarodějnického neušlo. Své síly si vyzkoušeli na čarodějnické dráze zručnosti, obratnosti a síly. Do všech těchto čarodějnických tajů je zasvětily pravé přestrojené čarodějnice — učitelky druhého stupně.

Po vyhlášení nejhezčích a nejkrásnějších čarodějnických masek nás čekal oběd. I naše jídelna se přidala k tomuto kouzelnickému dni a připravila nám polévku z hadích ocásků, a že jich v té polévce plavalo. Vrcholem pak byl guláš z čarodějnického kotlíku, který jsme zapíjeli poněkud nazelenalým nápojem ze žabí tůně.

Slunečný den plný masek a pěkných zážitků máme zachycen i na fotkách, kde samozřejmě nesmělo chybět ani čarodějnické vedení školy. V duchu teď všichni věříme, že se tento den stane další pěknou tradicí naší školy. Čáry, máry, fryč — tak zas až za rok — už jsme pryč.

Mgr. Soňa Blažková

Prohlídka expozice České národní banky v Praze

Dne 27.4.2012 jsme se vydali s žáky 8. třídy na návštěvu do České národní banky v Praze. Tato akce byla naplánovaná již od podzimu a je součástí výuky předmětu Finanční gramotnost.

Již u vchodu jsme byli podrobeni kontrole, nesměli jsme u sebe mít kovové věci. Průvodce nás zavedl do posluchárny, kde jsme shlédli filmy o vývoji naší měny a o funkci ČNB. Pak jsme byli zavedeni do spodního patra s trezorem. Zde se nacházela rozsáhlá expozice. Viděli jsme padělky různé kvality, ochranné prvky na bankovkách jsme si mohli prohlédnout pod velkou lupou, bankovky z různých období, ale i jsme si mohli obtěžkat zlatou cihličku. Po ukončení prohlídky žáci absolvovali kvíz. Byli pochváleni za výborné znalosti a odměněni balíčkem rozdrcených bankovek a knihou o české ekonomice. Určitě se do těchto prostor podíváme s dalšími žáky 8. ročníků.

Mgr. Božena špilínkový

Hedvábné pohlazení

Ve čtvrtek 12. dubna se děti z 1. stupně (přibližně 60 dětí) zúčastnily hedvábné dílny, která byla zaměřená na seznámení s nejjednoduššími technikami malby na hedvábí. Lektorka Zora Voženílková z Pardubic byla na práci s dětmi perfektně připravená. Přivezla vše potřebné. Hedvábné šály, barvy, dárkové krabičky, a dokonce i hedvábnou krabičku s opravdovými kokony bource morušového s obrázky týkající se původu hedvábí. Svou práci s dětmi šťastně začala pohádkou o čínské princezně a hedvábném vláknu. Děti se učily techniku vlhčení, barvení, mačkání a solení nebo stáčení hedvábí. Šály schly do druhého dne, pak je bylo potřeba vyžehlit, vyprat v aviváži a znovu přežehlit (paní asistentka z 1. ročníku obětavě pomohla). Radost ve tvářích dětí byla zřejmá a některé maminky se dokonce ozdobily výrobkem na následující pondělní třídní schůzky.

Mgr. Ivana Benešová

Divadelní představení

Dramatický kroužek působí na škole již od roku 2006. Proslavil se divadelními hrami: O Sněhurce, O princezně Zívalce, O třech přadlenách. Děti nácvik her velmi baví a plně se vžívají do rolí jednotlivých postav. Dne 3. dubna 2012 se konalo divadelní představení třídy 1.A. Žáci první třídy nacvičili v dramatickém kroužku pohádku s názvem Jak šlo vejce na vandr. Pohádka byla nastudována dle dramatického ztvárnění Zuzany Novákové.

V pohádce vystoupili žáci 1.A: Romana Halbichová, Eva Smetanová, Eva Nevečeřalová, Simona Blažková, Aneta Kocourková, Filip Nekvapil, Honza Šanda, Honza Urban, Zdeněk Kubín. Již v první třídě mělo představení charakter kvalitní dramatizace. Žáci ztvárnili roli husy, vejce, kočky, psa i loupežníků velmi věrohodně a procítěně. Představení se dětem velmi povedlo. Těšíme se na další hezká představení a srdečně zveme rodiče, přátele školy a veřejnost.

Mgr. Monika Bukáčková

The Human Body

V úterý 3. dubna 2012 navštívila většina žáků a žákyň druhého stupně výstavu The Human Body v Praze (http://www.humanbody.cz/). Expozice se věnovala stavbě a funkci lidského těla. Po příchodu nás rozdělili na 4 skupiny. Každá měla svého průvodce   medika, který nám vysvětlil funkce jednotlivých orgánů a jejich uložení v těle. Nejvíce nás zaujal vývoj miminka, svaly a kosti, nervová a dýchací soustava (srovnání plic kuřáka a nekuřáka). Zde jsme si uvědomili, jak je naše tělo křehké, a že je důležité se o něj starat. Pro všechny byla výstava poučením a přinesla nám mnoho nových poznatků.

Mgr. Hana Ošlejšková

Zájezd do Aglie

Ve dnech 18. až. 23. března 2012 se žáci naší školy zúčastnili jazykově-poznávacího zájezdu do Anglie. Místo pobytu bylo Londýn a blízké okolí. Program byl velmi nabitý, navštívili jsme pašerácké jeskyně v Hastingsu, Tower, Greenwich, Eton, Stratford, Windsor, Warick, London Aye, Nature Museum, Hyde park a mnoho dalších. Protože jsme byli ubytovaní v rodinách, všichni jsme si procvičili konverzaci v angličtině, seznámili jsme se s novými lidmi a jejich zvyky a jídlem. Počasí nám celý týden přálo, na Anglii bylo velmi netypické — slunečné s příjemnými teplotami 12 až 15 °C.

V průběhu dubna bude zpracovaná galerie fotografií a pro zájemce bude vytvořeno CD s prezentací fotografií z našeho výletu.

 

Mgr. Zuzana Vyhnálková

Návštěva z daleké krajiny

V pondělí 20. března 2012 naši školu navštívily dvě studentky z programu AFS, toto setkání nám téměř každoročně zprostředkovává paní Petra Ferjenčíková z Choltic, které tímto vřele děkuji.

Studenky, Juki z Japonska a Kik z Thajska, měly velmi pěknou prezentaci na interaktivní tabuli. Prezentace byla v anglickém jazyce a byla velmi statečně doprovázená Juki jedním z nejtěžších jazyků pro cizince, totiž češtinou. Za toto Juki i Kik velmi obdivujeme a vážíme si toho. Ne každý z nás by se tak rychle (děvčata přijela v létě 2011) naučil japonsky a thajsky.

První hodinu ve 4. ročníku děvčata konverzovala se žáky anglicky pomocí jednoduchých vět přiměřených znalostem a věku dětí, děti viděly (a ochutnaly) přípravu pravého japonského čaje šlehaného bambusovou metličkou (někdo zkusil i šlehat), ostatní děti hráli s Kik veselou a obvyklou hru thajských dětí vtipně procvičující jemnou motoriku ruky (v Thajsku ji dětí hrají od 4 let). Druhou hodinu studentky viděly výuku anglického jazyka ve druhé třídě, kde dětem napsaly jejich jména v japonštině a thajštině. Děti jim dodnes za to kreslí obrázky.

 

O velké přestávce mohli žáci ochutnat thajskou polévku, večer předem připravovanou Kik (byla výborná). 3. a 4. hodinu se 4. a 5. ročník zúčastnil prezentace obou studentek. S dotazy dětí si děvčat poradila velmi dobře.

Exotický dojem umocňovala Juki tím, že celé dopoledne chodila mezi dětmi v tzv. jukatě, což je obdoba drahého kimona a k dětem u lavic při kresbě si klekala s kultivovanou grácií japonským ženám zřejmě vrozenou. Kik velmi zaujala děti vyprávěním o veselém jarním thajském svátku, kdy se lidé na ulici polévají vodou. Kdo z dětí by to rád nezkusil, že?

Dopoledne uteklo jako voda, děti byly dokonce od obou studentek obdarovány. Oběd ze zelňačky a šunkafleků byl návštěvou velmi chválen a celý sněden). Jako odměnu jsme si (už jen dospělí) dopřáli zmrzlinový pohár v zámecké restauraci.

Mgr. Ivana Benešová

Vánoční dílna

Ve středu 7. prosince 2011 se konala druhá vánoční dílna, na kterou přišlo 70 dětí, některé doprovodili i rodiče. Děti si za pomoci paní učitelek vyrobily krásné dárečky a vánoční ozdoby. Tato akce navodila příjemnou vánoční atmosféru, děti i rodiče byli spokojeni. Paní učitelky potěšila velká účast dětí. Za pomoc děkuji také žákům z 8. a 9. tříd, kteří při organizaci dílny pomáhali.

Mgr. Ivana Benešová

Exkurze Litomyšl

V pondělí 19. prosince 2011 se uskutečnila exkurze na vánoční výstavu Střední zahradnické školy v Litomyšli. Žáci si prohlédli krásnou vánoční výzdobu školy a ukázky vánočního aranžování, které si také mohli zakoupit. Mnozí toho využili a nejedné mamince udělali radost pěkným vánočním svícnem na sváteční stůl. Po prohlídce výstavy jsme si ještě prošli vánočně vyzdobené centrum Litomyšle. Odjížděli jsme plni inspirace a vánoční nálady.

Mgr. Ivana Benešová

Protidrogová prevence

Dne 13. prosince 2011 žáci 9. třídy navštívili protidrogové centrum Dropin v Praze. Toto středisko se zabývá prevencí a léčbou drogových závislostí. Pracovníci tohoto centra seznámili žáky s pracovní náplní tohoto zařízení a především žáky upozornili na negativní zdravotní a sociální dopady závislostí na užívání drog. Tato akce je součástí Minimálního preventivního programu naší školy. Po absolvování besedy se žáci prošli vánoční Prahou a zpříjemnili si tento den v hlavním městě.

Mgr. Božena Špilínková

Jak deváťaci malovali pro prvňáčky

Malí prvňáčci, to je budoucnost naší školy. A jak vypadá přítomnost nejstarších žáků? Deváťáci se pilně učí a připravují se na svůj první velmi důležitý krok. Tím je výběr budoucího povolání. Jistě si všichni vzpomenete na začátek školního roku. Na naší škole je již tradicí, že deváťáci přivítají květinou prvňáčky. Ti jim to oplatí na konci školního roku, když se s nimi květinou rozloučí. Chtěli jsme ale pro prvňáčky udělat něco dalšího, co jim zpříjemní jejich začátek na naší škole. Rozhodli jsme se, že jim vyrobíme záložky do slabikáře. Všichni jsme se velmi aktivně zapojili do malování a zatavování záložek do ochranné folie
( Fotogalerie).

Čas, který jsme při hodinách výtvarné výchovy věnovali výrobě záložek, se vyplatil. Při našem osobním předání záložek v obou prvních třídách nám byly odměnou rozzářené oči našich malých spolužáků a poděkování paní učitelek. Máme v plánu ještě další spolupráci s prvňáčky. Děkuji všem deváťákům za odvedenou práci.

Markéta Zářecká

Folklorní dětský festival Tradice Evropy

Ve dnech 8. až 12.11.2011 probíhal v Pardubickém kraji letos již XIII. ročník mezinárodního folklorního dětského festivalu Tradice Evropy. Součástí programu jsou i vystoupení pro školy.

Naše základní škola měla tu čest přivítat dětské soubory z Finska, Slovenska, Polska a domácí soubory z Pardubic a Chrudimi. V hodinovém vystoupení předvedly hostující soubory pásmo lidových tanců a zpěvů svých zemí nebo regionů. Děkujeme za velmi hezký umělecký zážitek ( Fotogalerie).

Ing. Vladimíra Lichnovská