Zadání od: Mgr. Božena Špilínková    Předmět: 

Dobrý den, zasílám dětem úkoly na tento a příští týden.
Vše probereme, až se sejdeme....Ať si procvičují a opakují. 

Český Jazyk

 • ČJ učebnice -  str. 79, 80, 81 a k tomu vždy PS str. 19,20,21.
 • ČJ učebnice - str. 82,83
 • PS str. 22
 • Opakovat určování vzorů podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního, pádové otázky, vyjmenovaná slova.
 • Ať si děti píšou deník, co každý den dělají - co se učí, jak odpočívají, aktivity,...
 • Určitě budou číst knížky - čtenářský deník do 30.4. 2020.

Úkoly na týden 14.4.- 17.4. 

Matematika

 • M minutovky - 8, 11,12
 • PS 3.díl - 4,5,6,7
  Procvičujte násobilku -VELMI DULEŽITÉ !!!, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. 
 • Učebnice - psát do sešitu - Procvičování str. 26 celá, 27 do cvičení 14 včetně.
 • PS - str.8, 9 - ne e), 13
 • Každý den v 10 50 hod. v TV 2. program je učení pro 4. třídu. Doporučuji.

Úkoly na týden 14.4.- 17.4. 

 • Násobení do milionu zpaměti - PS str. 16 - výklad,
 • dále vypočítat cvičení 1,2 a str. 17, modrá učebnice str 28 ( nejprve zopakujte násobilku). 

Děkuji a zdravím rodiče i děti. B. Špilínková

 

Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: Vlastivěda

 • učebnice - pročíst vše od začátku až do kapitoly Mapy - ty ne, budeme probírat až spolu. Jde o procvičování a opakování.
 • pracovní sešit - dodělat všechna chybějící či nedokončená cvičení od začátku k části Mapy - ty NE!!

týden 30.3.-3.4.2020

Domácí práce - nová látka:

 • Mapy a plány - učebnice str. 17-19, PS str. 11-12
 • Mapy zápis

Další učivo pošlu opět přes bakaláře polde toho, jak dlouho zůstanou školy uzavřeny.

Pokud by měl někdo potíže se zadanou látkou, prosím, neváhejte mě oslovit a to buď mailem nebo zprávou přes bakaláře.

týden 14-20.4.2020

Nová látka: Orientace v krajině,

 • učebnice str. 20-22, PS str. 13.
 • Do sešitu jako zápis prosím obrázek SMĚROVÉ RŮŽICE s vyznačenými hlavními i vedlejšími světovými stranami, viz uč. str. 20.
 • Obrázek můžete vytisknout a nalepit nebo nakreslit.

týden 4-10.5.2020

Nová látka: Povrch České republiky, učebnice str. 23-27 k samostudiu, PS str. 14-15
Pro práci s mapu využijte mapku z učebnice. Kdo nemá, může použít jakoukoli mapu ČR.
Případné dotazy k látce ráda zodpovím, neváhejte se ozvat.

týden 18-31.5.2020

nová látka:

Vodstvo ČR, učebnice str. 28-31, PS 16-17 - bez zápisu

Počasí, podnebí - přečíst v učebnici str. 32, do sešitu vypracovat stručný zápis!

K procvičení látky doporučuji vypracovat otázky z učebnice str. 33. Kdo nemá mapu v učebnici, prosím, pracuje s jakoukoli aktuální mapou ČR, kde dané informace najde.

Pokud něčemu nerozumíte nebo potřebujete vysvětlit zadanou látku, neváhejte a napište mi (bakaláři, mail, teams,...).

týden 8-14.6.

Nová látka: Půda a zemědělství - přečíst si učebnici str. 34 - 35, vypracovat PS str. 18. Bez zápisu, místo něj je PS.

týden 15-21.6.

Nová látka: Já a hospodaření, učebnice str 42-44, PS str. 21-22. Bez zápisu, místo něj je PS.

Neváhejte mi napsat, jestli něčemu nerozumíte nebo potřebujete něco vysvětlit.

Přeji hodně zdaru!
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Přírodověda

 • v pracovním sešitě dodělat strany 20 – 22 (kdo nestihl ve škole)
 • v učebnici si přečíst EKOSYSTÉM POLE str. 42 – 46
 • v pracovním sešitě vyplnit stranu 23
 • zápis do sešitu EKOSYSTÉM POLE
 • v učebnici na str. 49 - 51 PARKY A MĚSTSKOU ZELEŇ
 • potom si vypracují k tomuto tématu str. 25 - 26 v pracovním sešitě.
 • Zápis a opakování necháme zase na příští týden.

zadaná práce 22.3.

 • Tento týden by si děti měly projít v učebnici na str. 49 - 51 PARKY A MĚSTSKOU ZELEŇ
 • potom si vypracují k tomuto tématu str. 25 - 26 v pracovním sešitě.
 • Zápis a opakování necháme zase na příští týden.

zadaná práce 14.4.

zadaná práce od 20.4.

 • v učebnici si přečíst OKOLÍ LIDSKÝCH OBYDLÍ str. 52-55, v pracovním sešitě vyplnit str. 27

zadaná práce od 27.4.

zadaná práce od 27.4.

 •  v učebnici přečíst str. 54-58, v pracovním sešitě vyplnit str. 28 a 29/9

zadaná práce od 11.5.

zadaná práce od 18.5.

 • v učebnici si přečtou ekosystém RYBNÍK na str. 62-66

zadaná práce od 25.5.

zadaná práce od 1.6.

 • v učebnici přečíst EKOSYSTÉM POTOK A ŘEKA str. 67-69, v pracovním sešitě vypracovat str. 32-33

zadaná práce od 8.6.

 • zápis POTOK A ŘEKA viz příloha, v učebnici závěrečné opakování str. 72

zadaná práce od 15.6.

 • v učebnici přečíst str. 70-73, v pracovním sešitě vyplnit str. 34-35

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

 • Děti si dle svých možností dokončí lekci 6. i ve Workbooku.
 • Doporučuji stále procvičovat a opakovat čtení, překlad a slovíčka z této i z předešlých lekcí, využívat často poslechové CD k učebnici Happy Street 2.
 • Milí žáci, v 6.lekci PS Workbook jsou nejdůležitější stránky 50-54, těmi jste jistě prošli už ve škole.
 • Velmi opět doporučuji věnovat se slovíčkům, čtení s poslechem vašich CD k učebnici Happy street 2 a větám ze školního sešitu.
 • Pokud je to pro vás snadné, doporučuji procvičování čtení a překlad vzadu v PS na str.87-92. Děkuji.
 • Ve složce Domácí úkoly bude možnost postupně si stahovat nová slovíčka do 7.- 8. lekce a výsledky cvičení v PS Workbook pro Happy Street 2.
 • V učebnici dokončujeme 6. lekci zařídíme se výsledky PS, které si můžete ověřit ve složce Domácí úkoly na  hlavním webu školy.
 • Tam si rovněž rozklikněte odkaz a děti si opíší nová slovíčka do lekce 7., zatím část A,B. Slovíčka se postupně učí.

Úkoly na týden 20.4. – 24.4. 2020

ČESKÝ JAZYK :

 • Učebnice str 87 Jednoduché a složené tvary
 • PS str 25 cv 1,2
 • Učebnice str 88 Zvratná slovesa
 • PS str 25 cv 1 dole
 • Opakování – vyjmenovaná slova, určování vzorů u podstatných jmen (např.na stránkách dříve uvedených)

MATEMATIKA :

 • PS str 18 Dělení zpaměti do milionu – výklad, dále pokračovat str 18,19 procvičování
 • Učebnice str 29 písemně
 • str 57 TEST -nepovinné, kdo chce, může mi poslat

Aj

V týdnu od 20.4.- 24.4. se věnujeme slovíčkům k 7. lekci část A,B a ověříme si jejich znalost ve Workbooku na str. 63 - cv.1 a 2. Potom si napíšeme a naučíme se nová slovíčka zadaná ve složce Domácí úkoly- lze stáhnout , a to část C a D. Držím palce. Výsledky cvičení v PS Workbook pro Happy Street 2.

 

On line výuka

On line výuka bude probíhat od:

 • úterý 28.4. 9 00 -  9 30h...ČJ 1.skupina
 •                  9 30 - 10 00h...ČJ 2.skupina
 •         30.4. 9 00 -   9 30h... M 1.skupina
 •                  9 30 - 10 00h... M 2.skupina

Úkoly na týden 27.4. - 30.4.

ČESKÝ JAZYK:

 • Učebnice str. 89 - Časování sloves - Čas přítomný
 • modrá tabulka - pročíst a zkusit sami časovat, žlutá tabulka - vždy se píše měkké -i, -í , cvičení 1,2,3 ústně, cv. 4 písemně
 • PS str. 26
 • Opakování - Příloha

MATEMATIKA:

 • PS - Pořadí výpočtů - výklad v tabulce, dále pokračovat cv. 1,2,3 , str. 21 celá
 • Minutovky - str. 7 ( někdo už má )
 • Modrá učebnice písemně str.31 cv. 8,11,  str. 32 cv. 12, 13, 14, 15

V úterý a ve čtvrtek bude probíhat on line výuka.

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

Tento týden se věnujeme slovíčkům staženým na webu Domácí úkoly v odkazech. Budeme mít zapsané už všechny části  A-E. Stáhneme a vytiskneme si testy k 6. a 7. lekci. ( Pro toho, kdo nemá možnost tisku z webu, jsou tyto testy nachystané ve vestibulu školy.) Test k 6. lekci tento týden vypracujeme podle rady nahoře na stránce. Test k 7. lekci vypracujeme na konci května. Držím palce. Oba testy budou k odevzdání na konci května způsobem, který oznámím dle aktuální situace ve škole - školství.

 

Úkoly na týden  4.5. -  7.5.

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 90, ne cv. 9, zadejte dětem diktát - zpětně mi zašlete, jak se zdařilo
 • Přikládám PL - VS 11, pokud můžete, odešlete mi
 • PS str. 27 budeme dělat při on line výuce (kdo se nezúčastní, vypracuje)
 • Každý čte knihu dle svého výběru a zapsat do čtenářského deníku ( do 30.4. měla být zapsána 1 kniha).

MATEMATIKA

 • PS str. 22 Písemné násobení jednociferným činitelem a str. 23
 • modrá učebnice str. 32 cv. 17,18,19,20 písemně
 • Minutovky str. 12 ( někdo už možná má)
 • Přikládám PL -Opakování násobilka a Kouzlení s čísly - můžete mi zaslat

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

stále si čteme a učíme se slovíčka. V učebnici si pustíme poslech str.48 z CD, opakovaně. Pak stránku přečteme a přečteme si i překlad do Čj stažený  v odkazu Domácí úkoly nebo se o překlad pokusíme sami a v odkazu jen zkontrolujeme. Papír, na kterém je napsáno -opiš do sešitu se stromem- pečlivě opíšeme, po sobě přečteme nahlas. Ve Workbooku vypracujeme sami nebo podle návodu na odkazu  str. 62, cv 2 si řekneme v angličtině nahlas a zkusíme česky přeložit, pomůže nám ten papír do sešitu se stromem. Hodně štěstí.:-D

 

Úkoly na týden 11.5. - 15.5.

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 91,92 - Budoucí čas
 • PS str 27 dokončit celou stránku a str. 30 slohová cvičení ke Dni matek
 • Opakovat si vše o slovesech.

MATEMATIKA

 • Písemné násobení 1 - ciferným činitelem - PS str.24
 • Učebnice - Písemné násobení 2 - ciferným činitelem - zelený rámeček - výklad
 • str. 35,36 písemně propočítat a zkontrolovat na kalkulačce
 • Příkládám pro zábavu PL - Hry s čísly a Tajný vzkaz
 • Nadále bude v úterý a ve čtvrtek online výuka.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

Začneme procvičením slovíček ze 7.lekce. Pak se budeme věnovat čtení a překladu na str. 48 a 49. Překlad lze zkontrolovat na webu  v Domácích úkolech v odkazu. Ve Workbooku projdeme str. 64., výsledky jsou rovněž na webu. Je potřeba nejdříve věty přečíst a říct si je česky. :-)

 

Úkoly na týden 18.5. - 22.5.

ČESKÝ JAZYK

MATEMATIKA

 • PS str. 27,28,29 (násobení 3-cif. číslem)
 • Učebnice str. 37 cv. 15,16,....20, (kdo chce, zkusí cv. 22)
 • Minutovky str. 14,15
 • PL - příloha - násobky 2

Nadále probíhá online výuka. Dle možností a organizace od 25.5. popřípadě přidám hodiny online výuky. Pracovní listy odešlete ke kontrole. 

 

Úkoly na týden 25.5. - 29.5.

ČESKÝ JAZYK

Matematika

 • Komutativní zákon - PS str. 30
 • Měření výšky -PS str. 31,32,33
 • Učebnice str. 44 Jednotky délky
 • Opakovací test učebnice str. 58 - poslat ke kontrole

Přidávám ještě online hodiny ve středu - stejné časy jako v úterý a ve čtvrtek, ať mají děti u sebe složku pracovních listů,které jsem vám doručila. 

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

V učebnici přečteme str. 50 a 51 a v PS se věnujeme str. 65 a 66. Opakujte si slovíčka ze 7.lekce

Těším se  i na online výuku  v pondělí dopoledne.

 

Úkoly na týden 1.6.. - 5.6.

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 99, 100 Stavba věty - Věta jednoduchá - jedno sloveso ve tvaru určitém, Souvětí - více vět jednoduchých spojeno spojovacími výrazy nebo odděleny jen čárkou - žluté tabulky ( vysvětlíme si při online hodině)
 • PS str. 31 -uděláme při online
 • Zopakujte si vzory mužského rodu - budeme pracovat s PL.

MATEMATIKA

 • PS str 40, 41 - Písemné dělení jednociferným dělitelem
 • Minutovky str. 19,20
 • PL, které máte u sebe.

Aj

 PS str.65, 66 a 72 , těším se na online výuku v pondělí 

 

Úkoly na týden 8.6.. - 12.6.

ČESKÝ JAZYK

 • Učebnice str. 101, 102 - Podmět a přísudek - seznámit se s těmito pojmy ( budeme dělat při online výuce )
 • PS str. 32
 • vyplňovat PL, které máte u sebe

MATEMATIKA

 • PS str. 56,57 - Písemné dělení se zbytkem
 • Minutovky - str. 21 cv. 41,  23,
 • PL, které máte.

Aj

V učebnici se věnujeme str. 52 a 53, v PS  str.67 a 68 , online výuku včetně pondělí máme. Zpráva je i na Bakalářích.

 

Úkoly na týden 15.6. - 19.6.

MATEMATIKA

 • vypracujte PL - Závěrečné opakování a odešlete ke kontrole do 19.6. ( viz. příloha)
 • Někteří pořád neumíte násobilku, musíte trénovat a doučit se!!! Je to důležité pro další výuku.

ČESKÝ JAZYK

 • Závěrečné opakování - PS str. 39, 40... budeme dělat při online výuce.

Aj

Učebnice str. 55, PS str. 68 a 70. Hodně štěstí a pěkné léto!