Ve středu 15. 5. se velká tělocvična naší školy zaplnila obecenstvem, které tvořily převážně maminky našich žáků prvního stupně. Pro ně byla také určena akce, na kterou byly pozvány – besídka ke Dni matek. Role konferenciérů se ujala Katka a Adam, žáci 4. A, aby uváděli programy jednotlivých tříd. Pro maminky i ostatní hosty si děti připravily písničky a básničky české i anglické, tanečky, hru na nástroje, kouzla a vystoupení mažoretek. Na závěr se všichni vystupující vrátili zpět do velké tělocvičny, tentokrát s dárečky a přáníčky, které předali svým maminkám. Mnohé maminky pak odcházely domů se slzičkami štěstí na tvářích.

den matek 07 den matek 18 den matek 35 den matek 46
 camera Další foto...      

Dík patří nejen všem dětem, ale i vyučujícím a trenérkám.

Mgr. Zuzana Bílková