• 4. září 2017 v 8:00 - slavnostní zahájení nového školního roku před budovou základní školy
    Žáci pak odcházejí do svých tříd na krátké informační setkání s třídními učiteli.
    V PONDĚLÍ NEBUDE DRUŽINA!
  • 5. září 2017 v 7:40 - začátek výuky, žáci 1. ročníků mají 2 vyučovací hodiny, ostatní stráví 4 vyučovací hodiny s třídními učiteli (do 11:15), poté mají možnost oběda (pokud mají zaplaceno, viz informace školní jídelny)
  • 6. září 2017 v 7:40 – žáci 1. ročníků mají 3 vyučovací hodiny, ostatní se začínají učit dle platného rozvrhu (včetně odpoledního vyučování)
  • 7. září 20167 – 7:40všichni žáci se učí dle platného rozvrhu

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka