Zadání od: Mgr. Iva Sedláčková    Předmět: angličtina

 1. zůstává překlad SB str. 83 Náhrdelník - 2 sloupce, tj. po řádek 66
 2. naučit všehcna nepravidelná slovesa (už je máte umět)
 3. dodělat celou L4 v PS (WB), včetně poslechů
 4. z učebnice:
  1. str. 51/4 a - napsat do sešitu spojené výrazy a přeložit je do ČJ
  2. str. 51/5a - správně přeházet, napsat do sešitu a přeložit
  3. str. 51/6 doplnit výrazy, napsat do sešitu a přeložit
 5. zaregistrujte se prosím pomocí kartičky z pracovního sešitu na AJ na www.projectonlinepractice.com, posílám kód třídy: C-187-567-0372, (můžete zkusit cvičení z 1. lekce, pro zopakování). Přeji hezký den a připomínám překlady, Iva Sedláčková

Odevzdat do 31.3.

Kdybyste někdo potřeboval poradit, napište mi na Bakaláře nebo na mail. Ráda Vám odepíši. Dávejte na sebe pozor, hezké volno.

 

Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: ZRaI

Referát PPT - i online

Aktuální směry vývoje moderních technologií, virtuální reality, VR brýle, konzole... . Délka max. 10 stránek, odevzdat do 31.3.2020. Oznámkuji.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví.
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Český Jazyk ( 2 TÝDNY)

 • podle učebnice si zopakovat druhy příslovečných určení (kromě zřetelu, prostředku, původce děje) str. 78
 • v pracovním sešitě vypracovat rozbory vět jednoduchých s. 44-46 (kromě poslední věty s přístavkem)
 • do domácího sešitu přepsat z učebnice str. 45/4
 • ZASLAT MAILEM: prac. sešit str. 35 (kromě příslovečného určení zřetelu, prostředku, původce děje) – číslo věty + druh příslovečného určení
  • učebnice str. 80/3
  • učebnice str. 80/ 1 z článku vypsat všechny přívlastky, rozlišit shodné a neshodné

 

Zadání od: Mgr. Lucie Horsinková    Předmět: Němčina

 

Zadání od: Mgr. Lucie Horsinková    Předmět: Literárně jazykový seminář

 • Žáci, kteří mají zadanou četbu, začnou číst! Po přečtení si vypracují osnovu, podle které budou o knize vyprávět.
 • Ti žáci, kteří nebyli ve škole, si zvolí knihu dle svého výběru a rovněž začnou číst.

 

Zadání od: Mgr. Božena Špilínková    Předmět: Matematika

Žákům byly předány úkoly na tento a příští týden v úterý ve škole -

 • 3 stránky nakopírované Lineární rovnice
 • práce v PS 3.díl str. 169,171,172, 173, 175, 176.
 • Vypracují do zvláštního sešitu nebo na papíry A4 a bude kontrolováno až se vrátíme do školy.

Matematika - práce do 3.4. 2020

 • Nové učivo: výkladový sešit - najdeme vše  na stránkách jane111.chytrak.cz - Učivo -  Kružnice a kruh: 3. Vzájemná poloha dvou kružnic
 • 4.Thaletova věta - Cvičení - Vzájemná poloha 2 kružnic Thaletova věta
 • Opakování : 5.1. Lineární rovnice - všechny vypočítat i se zkouškou

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: Přírodopis

 • Učebnice str.48-53, nervová soustava (přečíst a udělat zápis)

Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení na vylučovací a kožní soustavu a na nervovou soustavu (zadáte pouze do vyhledávače na jejich stránkách)

 Domácí úkoly 30.3.-3.4.

 • Přečíst a udělat zápis z učebnice str. 54-55 – Žlázy s vnitřním vyměšováním.
 • Vypracovat úkoly na str.55 (1-7).+ úkol na str.54 (co je to endokrinologie, kdo je endokrinolog?)
 • Vyplnit pracovní list a poslat mi na bakaláře nebo na email (bude známkováno- používejte učebnici, vyhledávejte na internetu), odevzdat do 6.4.
 • Zkusit si online cvičení na www.skolasnadhledem.cz na hormonální soustavu.

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Chemie

Vypracované pracovní listy zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Zdravověda

Vypracovat referát, ve kterém porovnáte rozdíly mezi projevy chřipky, nachlazení a nákazy koronavirem Covid 19. Vypracovat prezentaci na 1 z témat: tonutí, vyšetření poraněného, turistika a bezpečnost, bezpečnost v domácnosti, bezpečnost ve škole. Zamyslete se nad rizikovými místy, poskytnutí první pomoci, zajištěním prevence (úrazy, otravy….).

 • prohlédněte si prezentaci Víš odkud voláš a odpovězte na otázky. Odpovědi mi pošlete na e-mail.
  1. Jak se nazývá systém, který určuje naši polohu v terénu (je v autě, mobilu …)?
  2. Zapiš čísla tísňového volání a uveď, komu patří.
  3. Kdo provozuje číslo 112?
  4. Když se stane nehoda/úraz ve městě nebo v obci. Které prvky pomohou při vaší lokalizaci?

Práci odeslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: PŘÍRODA  A JÁ

úkoly do 27.3.

 1. Přečíst si na stránkách české televize (čt24) článek a udělat na základě tohoto článku referát : Planeta je na prahu šestého hromadného vymírání. Ohrožen je milion druhů, varuje zpráva OSN
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2806889-planeta-je-na-prahu-sesteho-hromadneho-vymirani-ohrozen-je-milion-druhu-zvirat-a
  (formou prezentace 7 snímků nebo na papír A4-poslat na můj email nebo přes bakaláře, bude známkováno)
 2. Udělat referát na téma: OCHRANA PŘÍRODY V ČR (formou prezentace 7 snímků nebo na papír A4-poslat na můj email nebo přes bakaláře, bude známkováno)
 3. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení NÁRODNÍ PARKY

úkoly 30.3.-3.4.

 • Na stránkách https://www.jsns.cz/lekce/15557-ekoduely-sumava-na-rozcesti se podívat na dokument Šumava na rozcestí.
 • Vypracovat referát (formou prezentace 7 snímků, nebo na A4 ) o tomto dokumentu (čeho se týkal, rozebrat názory jednotlivých skupin v dokumentu, napsat váš názor na řešení kůrovcové kalamity). (Odevzdat do 6.4., bude hodnoceno)

 

Zadání od: Veronika Jaklová    Předmět: Konverzace z anglického jazyka

MY FAVOURITE FAMOUS PERSON

 • vyberete si 1 známou osobu (sportovec, herec/čka, zpěvák/zpěvačka, atd.) a vytvoříte na ni medailónek ve formě plakátu (poster) formátu A4
 • napište o jejich životě, kariéře, čím se proslavili, přidej zajímavost, vše samozřejmě v anglickém jazyce (VĚTY TVOŘ SÁM, ŽÁDNÉ KOPÍROVÁNÍ ani GOOGLE PŘEKLADAČ, ten jak jistě víte vytváří nesmyslné věty)
 • vytvoř PowerPoint prezentaci (v názvu dokumentu BUDE tvé příjmení) a zašli mi ji na můj email
 • rozsah bude min. 90 slov
 • pamatuj na pravidlo: na 1 slidu co nejméně textu, co nejvíce obrázků

WORKSHEET

 • na základě medailonku vytvoř pro své spolužáky pracovní list (formou kvízu, křížovky, písničky s vynechanými slovy v případě kapel a zpěváků, atd.)

Vše zkontroluji a vaši práci oznámkuji.

 

Zadání od: Mgr. Jan Knap    Předmět: Zeměpis

12.3.

 • vynechat cca dvě stránky - bude zde dokončení minulých látek ( po příchodu dokončíme společně )
 • Vypsat ze Z - 2. díl látky ze stran 8 - 11. a mapku ze strany 19.
 • Vypsat ( podobně, jako jsme dělali u Evropy ): pohoří, hory, řeky, přehrady, nížiny...

20.3.

 • Vypsat ze Z - 2. díl látky ze stran 12,14,16. 18, 20 a 21. - velmi stručně
 • Strana 36 mapa - zapsat a nakreslit do sešitu

29.3.

 • Vypsat ze Z - 2. díl látky ze stran 22 - 26. - velmi stručně
  • Zemědělství
 • Vypsat ze Z - 2. díl látky ze stran 37 - 42.
  • HLM Praha:
  • poloha
  • historické budovy ( 30 x )
  • jiné důležité budovy ( 15 x )
  • části města
  • Vláda + ministrerstva, velvyslanectví, .......
  • Průmyslové podniky : .............
  • HDP:
  • Letiště:
  • Důležitá nádraží :
  • Metro:
  • .........................

 

Zadání od: Mgr. Jan Knap    Předmět: Dějepis

12.3.

 • vypsat látky ze stran: 66 -67 = Rusko .....
 • vypsat látky ze stran 71 - 76 = Kolonie, pokrok, dělníci, zemědělství, města, povolání, společnost, ženy ...

20.3.

 • vypsat látky ze stran 77 - 80
  • Věda, pokrok, vynálezy ...
  • napsat objevy a jejich vynálezce, možnost obrázku a v závorce kdy bylo vynalezeno

29.3.

 • vypsat látky ze stran 82 - 87
  • Vznik R-U
  • příčiny
  • pol. strany u  nás
  • průběh roku 1866
  • Prusko + Bismarck
  • 1867
  • císař
  • důsledky
  • drobečková politika
  • nové pol. strany
  • první kroky našich politiků po roce 1867
  • vztahy  - češi  / němci

 

Zadání od: Mgr. Jan Knap    Předmět: Fyzika

12.3.

 • vynechat cca tři stránky - bude zde dokončení minulých látek ( po příchodu dokončíme společně )
 • vypsat látky ze stran 122 -136 = el. proud, měření proudu, ampérmetr, měření napětí, voltmetr, zdroje napětí
 • je nutné nakreslit i obrázky

20.3.

 • Písemně do sešitů otázky:
  • 131 U 1,2
  • 136 U 2, 3, 4, 5.
  • Pakování látek - el proud

29.3.

 • Vypsat do sešitů str. 137 -  145 :Ohmův zákon:
  • Značka:
  • Jednotky
  • Vzoreček + jednotkový vzoreček + odvozené vzorečky
 • Písemně do sešitů : 141 U - 1. 10.
 • Opakování látek - el proud

 

Zadání od: Mgr. Iveta Nováková    Předmět: Pracovní činnosti

na známky!

 • vyfoťte a pošlete ROUŠKU, kterou jste si doma vytvořili
 • kdo má zdravotnickou roušku vytvoří na papír návrh roušky, kterou by chtěl nosit

 

Zadání od: Mgr. Irena Holomková    Předmět: Ruský jazyk

 1. zopakovat si slovní zásobu již probíraného učiva včetně azbuky
 2. do procvičovacího sešitu napsat něco o sobě - příklad : Jmenuji se …, bydlím v …., mám takové a takové záliby, ve škole mám rád … a nemám rád.....
  Samozřejmě zapsat v ruštině.