Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: ZRaI

Referát PPT - i online

Aktuální směry vývoje moderních technologií, virtuální reality, VR brýle, konzole... . Délka max. 10 stránek, odevzdat do 31.3.2020. Oznámkuji.

Děkuji a přeji hlavně hodně zdraví.
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Český Jazyk ( 2 TÝDNY)

 • podle učebnice si zopakovat druhy příslovečných určení (kromě zřetelu, prostředku, původce děje) str. 78
 • v pracovním sešitě vypracovat rozbory vět jednoduchých s. 44-46 (kromě poslední věty s přístavkem)
 • do domácího sešitu přepsat z učebnice str. 45/4
 • ZASLAT MAILEM: prac. sešit str. 35 (kromě příslovečného určení zřetelu, prostředku, původce děje) – číslo věty + druh příslovečného určení
  • učebnice str. 80/3
  • učebnice str. 80/ 1 z článku vypsat všechny přívlastky, rozlišit shodné a neshodné

 

Zadání od: Mgr. Lucie Horsinková    Předmět: Němčina

 

Zadání od: Mgr. Lucie Horsinková    Předmět: Literárně jazykový seminář

 • Žáci, kteří mají zadanou četbu, začnou číst! Po přečtení si vypracují osnovu, podle které budou o knize vyprávět.
 • Ti žáci, kteří nebyli ve škole, si zvolí knihu dle svého výběru a rovněž začnou číst.

 

Zadání od: Mgr. Božena Špilínková    Předmět: Matematika

Žákům byly předány úkoly na tento a příští týden v úterý ve škole -

 • 3 stránky nakopírované Lineární rovnice
 • práce v PS 3.díl str. 169,171,172, 173, 175, 176.
 • Vypracují do zvláštního sešitu nebo na papíry A4 a bude kontrolováno až se vrátíme do školy.

Matematika - práce do 3.4. 2020

 • Nové učivo: výkladový sešit - najdeme vše  na stránkách jane111.chytrak.cz - Učivo -  Kružnice a kruh: 3. Vzájemná poloha dvou kružnic
 • 4.Thaletova věta - Cvičení - Vzájemná poloha 2 kružnic Thaletova věta
 • Opakování : 5.1. Lineární rovnice - všechny vypočítat i se zkouškou

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: Zeměpis

 • Učebnice str. 72-75 střední Evropa (přečíst a udělat zápis do sešitu),
 • str.76-78 vypracovat úkoly do sešitu .

30.3.-3.4.

 1. Nastudovat si téma ČR –  povrch, podnebí, vodstvo. Zápis pošlu všem přes bakaláře. Zápis si můžete vytisknout nebo vypsat do sešitu, záleží na vás.
 2. Vypracujete pracovní list (ČR podnebí, vodstvo) a pošlete mi na email nebo přes bakaláře do 6.4.. (bude hodnoceno).
 3. Kdo mi ještě neodevzdal referát na evropský stát, který si na začátku školního roku vybral, tak mi pošle na email. (Pokud jste zapomněli, jaký máte stát, tak mi napište.)

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: Přírodopis

 • Učebnice str.48-53, nervová soustava (přečíst a udělat zápis)

Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení na vylučovací a kožní soustavu a na nervovou soustavu (zadáte pouze do vyhledávače na jejich stránkách)

 Domácí úkoly 30.3.-3.4.

 • Přečíst a udělat zápis z učebnice str. 54-55 – Žlázy s vnitřním vyměšováním.
 • Vypracovat úkoly na str.55 (1-7).+ úkol na str.54 (co je to endokrinologie, kdo je endokrinolog?)
 • Vyplnit pracovní list a poslat mi na bakaláře nebo na email (bude známkováno- používejte učebnici, vyhledávejte na internetu), odevzdat do 6.4.
 • Zkusit si online cvičení na www.skolasnadhledem.cz na hormonální soustavu.

 


 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Chemie

Vypracované pracovní listy zaslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zadání od: Mgr. Hana Ošlejšková    Předmět: Zdravověda

 • Vypracovat referát, ve kterém porovnáte rozdíly mezi projevy chřipky, nachlazení a nákazy koronavirem Covid 19. Vypracovat prezentaci na 1 z témat: tonutí, vyšetření poraněného, turistika a bezpečnost, bezpečnost v domácnosti, bezpečnost ve škole. Zamyslete se nad rizikovými místy, poskytnutí první pomoci, zajištěním prevence (úrazy, otravy….).

 • dokončení prezentace z minulého týdne – zaslat na uvedený e-mail do 27.3.!!!
 • prohlédněte si prezentaci Víš odkud voláš a odpovězte na otázky. Odpovědi mi pošlete na e-mail.
  1. Jak se nazývá systém, který určuje naši polohu v terénu (je v autě, mobilu …)?
  2. Zapiš čísla tísňového volání a uveď, komu patří.
  3. Kdo provozuje číslo 112?
  4. Když se stane nehoda/úraz ve městě nebo v obci. Které prvky pomohou při vaší lokalizaci?

Práci odeslat na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Zadání od: Mgr. Soňa Blažková    Předmět: Dějepis

Zpracovat do 20.3. a 27.3.

 • Zadaná témata v učebnici přečíst,
 • do sešitu odpovědět na otázky = místo zápisu otázky jsou uvedeny v příloze
 • otázky jsou pro vás návodné pro zápis do sešitu a závazné pro to, co se máte učit.

Evropa se mění – uč.s. 64-66

 1. Popiš situaci ve Viktoriánské Anglii.
 2. Dvě strany v parlamentu
 3. Popiš vládu královny Viktorie
 4. Popiš sjednocení Itálie
 5. Popiš sjednocení Německa
 6. Vysvětli Prusko-rakouskou válku
 7. Vysvětli Prusko-francouzskou válku

RUSKO a OSMANSKÁ Říše s. 66-67

 1. Popiš stav carského Ruska v 19. století
 2. Co je „samoděržaví“?
 3. Popiš vládu ruského cara
 4. Kdo usiluje o území rozpadající Turecké říše?
 5. Jak proběhla válka mezi Ruskem a Turky?
 6. Které státy vznikly na Balkáně po rozpadu Turecké říše?

Domácí úkoly z Dějepisu na týden 23. – 27.3.

USA – občanská válka uč. s. 68-69

 1. Otázka přistěhovalectví v USA
 2. Jak probíhalo soužití bělochů a indiánů?
 3. Rozpor mezi severem a jihem USA= příčinou války
 4. Doba trvání války Severu proti Jihu
 5. Co to byl Ku-klux-klan?
 6. Charakterizuj hospodářský vývoj USA po občanské válce.

Asijské státy Japonsko a Čína uč.s. 70

 1. Objasni izolaci Japonska.
 2. Co přimělo Japonsko opustit izolaci.
 3. Osud samurajů- kdo to byl samuraj, výhody (máš-li možnost – hledej na internetu)
 4. Izolace Číny –
 5. Struktura řízení státu – mandaríni
 6. Celková úroveň Japonska

 

Zadání od: Mgr. Soňa Blažková    Předmět: Anglický jazyk

Domácí úkoly z AJ do 20.3.

 • WB str. 12-13,
 • Jsem zahraniční student - máte opravený text o sobě - naučit zpaměti
 • Vypiš do školního sešitu možnosti zdravého jídla a jídla nezdravého - 2 sloupečky - viz uč.str. 36 / 2- texty žáků - být schopen to ústně podat - co mám a nemám jíst, abych byl zdravý zopakovat
 • nepravidelná slovesa - 1. sloupeček to be - fall kdo neodevzdal
 • překlad za měsíc únor - uč. s. 85

Domácí úkoly z AJ do 27.3.

 • WB str. 22-23
 • naučit se slovíčka 4 ab
 • nepravidelná slovesa - feel - leave - zopakovat ústně i písemnou formu sloves
 • překlad v uč. s. 86 - kdo neodevzdal.
 • doporučuji navštívit stránky na internetu přímo pro naši učebnici angličtiny . Máte tam cvičení na gramatiku, slovíčka,testy, audio k učebnici apod.
  Projděte si 3. lekci. zadejte projekt 4 a pak upřesnění LEVEL 4/ PROJECT FOURTH EDITION
  dostanete se na stránky učebnice - kde je gramatika, slovíčka, testy, audio poslech vše ze stránek učebnice.

Dobrý  den, na duben budu zasílat úkoly na jednotlivé týdny.

Začínáme 4 lekci.

Úkoly pište do školního sešitu označené  strana/ cvičení a v pracovním sešitu. Označ si stránku nahoře – Ú do 3.4. (každý týden začni novou stránku – pro přehlednost)

Po týdnu budu zasílat výsledky zadaných cvičení, pro vaši kontrolu.
Po týdnu mi pošlete zprávu i vy do Bakalářů – komens.
Jednoduše:   Adam Adámek – splnil úkoly zadané z AJ do 3.4, 10.4.,17.4. a konec dubna…

Vaše kontrola - vypracované cvičení zapsané  v sešitě – označeno datumem v horní části stránky

 • V pracovním sešitě vyplněné- také si nahoru zapiš datum úkolu.

Po týdnu – dostaneš výsledky, zkontroluj !!!. Klidně si červeně  označ chybu ve ŠS i ve WB- snaž se odůvodnit

Dostanete výklad látky a pracovní list na procvičení probírané látky. Máte-li možno tisknout – vypracované nalepte také do školního sešitu s datumem, nebo stáhni k sobě a vypracuj přímo do wordu – ULOŽIT!!!

Výmluva- mně se to neuložilo neberu. Soubor si označ AJ 3.4. apod.
V případě nutnosti řešte přes Komens – Bakaláři. Klidně uveďte i nemám možnost tisku , nerozumím tomuto, nestihl jsem to, nejde mi tisk  apod.

Domácí úkoly z AJ do 3.4.

Začínáme 4. lekci - slovní zásobu 4ab už máme umět

Učebnice:

 • str. 44 přečíst a přeložit článek - ústně
 • str. 44 / 2a – vypiš do ŠS   výsledky   1-a  apod
 • str. 44/3a - do ŠS – napiš pořadí písmenek z vět    c,h,k…….

 PS:

 • str. 78 – 4.1    zkus si sám vypsat to důležité
 • Prohlídni si prezentaci – je tam i zápis
 • Procvičujeme uč.s.45 / 5 do ŠS,  WB s.34-35
 • Cvičení na gerundium a infinitiv:
  1. I finished…………………….the cake an hour ago. ( make )
  2. The boy refused……...... his homework. ( do )
  3. Colin offered…………..... the shopping. ( do )
  4. I can′t imagine………..… at the North Pole. ( live)
  5. The pupil promised ……. to school on time in future. (come )
  6. Most boys enjoy ………… football. ( play )
  7. At the last minute, Sam remembered ……….his mother. ( phone)
  8. Julia forgot  ………………. her Maths homework last week. ( do )
  9. Have you finished …………. the computer? ( use )
  10. I can′t go out. I promised……………….... in the house. (help)
  11. We′ve decided ………………... to the cinema tomorrow. (go)
  12. Do you enjoy ……………………….... reality TV shows? (watch)
  13. I wanted to watch that programme, but I forgot ……. it. (do)
  14. Would you mind ……………………….…… the door.( close )
  15. He promised to …………………………….. us. (help)
  16. She hopes ……………….… some time in the mountains this winter.(spend)
  17. Most people want ………………………….. rich. (be)
  18. A lot of people can′t stand ………..……. early. (get up)

Nemáš-li tisk – vypiš si do sešitu čísla a jen k tomu správný  tvar slovesa v závorce, nebo ulož k sobě do PC AJ 8   3.4.

 

Zadání od: Mgr. Alice Vanišová    Předmět: PŘÍRODA  A JÁ

úkoly do 27.3.

 1. Přečíst si na stránkách české televize (čt24) článek a udělat na základě tohoto článku referát : Planeta je na prahu šestého hromadného vymírání. Ohrožen je milion druhů, varuje zpráva OSN
  https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2806889-planeta-je-na-prahu-sesteho-hromadneho-vymirani-ohrozen-je-milion-druhu-zvirat-a
  (formou prezentace 7 snímků nebo na papír A4-poslat na můj email nebo přes bakaláře, bude známkováno)
 2. Udělat referát na téma: OCHRANA PŘÍRODY V ČR (formou prezentace 7 snímků nebo na papír A4-poslat na můj email nebo přes bakaláře, bude známkováno)
 3. Na stránkách www.skolasnadhledem.cz si zkusit online cvičení NÁRODNÍ PARKY

úkoly 30.3.-3.4.

 • Na stránkách https://www.jsns.cz/lekce/15557-ekoduely-sumava-na-rozcesti se podívat na dokument Šumava na rozcestí.
 • Vypracovat referát (formou prezentace 7 snímků, nebo na A4 ) o tomto dokumentu (čeho se týkal, rozebrat názory jednotlivých skupin v dokumentu, napsat váš názor na řešení kůrovcové kalamity). (Odevzdat do 6.4., bude hodnoceno)

 

Zadání od: Veronika Jaklová    Předmět: Konverzace z anglického jazyka

MY FAVOURITE FAMOUS PERSON

 • vyberete si 1 známou osobu (sportovec, herec/čka, zpěvák/zpěvačka, atd.) a vytvoříte na ni medailónek ve formě plakátu (poster) formátu A4
 • napište o jejich životě, kariéře, čím se proslavili, přidej zajímavost, vše samozřejmě v anglickém jazyce (VĚTY TVOŘ SÁM, ŽÁDNÉ KOPÍROVÁNÍ ani GOOGLE PŘEKLADAČ, ten jak jistě víte vytváří nesmyslné věty)
 • vytvoř PowerPoint prezentaci (v názvu dokumentu BUDE tvé příjmení) a zašli mi ji na můj email
 • rozsah bude min. 90 slov
 • pamatuj na pravidlo: na 1 slidu co nejméně textu, co nejvíce obrázků

WORKSHEET

 • na základě medailonku vytvoř pro své spolužáky pracovní list (formou kvízu, křížovky, písničky s vynechanými slovy v případě kapel a zpěváků, atd.)

Vše zkontroluji a vaši práci oznámkuji.

 

Zadání od: Mgr. Jan Knap    Předmět: Fyzika

12.3.

 • vynechat cca tři stránky - bude zde dokončení minulých látek ( po příchodu dokončíme společně )
 • vypsat látky ze stran 122 -136 = el. proud, měření proudu, ampérmetr, měření napětí, voltmetr, zdroje napětí
 • je nutné nakreslit i obrázky

20.3.

 • Písemně do sešitů otázky:
  • 131 U 1,2
  • 136 U 2, 3, 4, 5.
  • Pakování látek - el proud

29.3.

 • Vypsat do sešitů str. 137 -  145 :Ohmův zákon:
  • Značka:
  • Jednotky
  • Vzoreček + jednotkový vzoreček + odvozené vzorečky
 • Písemně do sešitů : 141 U - 1. 10.
 • Opakování látek - el proud

 

Zadání od: Mgr. Iveta Nováková    Předmět: Pracovní činnosti

na známky!

 • vyfoťte a pošlete ROUŠKU, kterou jste si doma vytvořili
 • kdo má zdravotnickou roušku vytvoří na papír návrh roušky, kterou by chtěl nosit

 

Zadání od: Mgr. Irena Holomková    Předmět: Ruský jazyk

 1. zopakovat si slovní zásobu již probíraného učiva včetně azbuky
 2. do procvičovacího sešitu napsat něco o sobě - příklad : Jmenuji se …, bydlím v …., mám takové a takové záliby, ve škole mám rád … a nemám rád.....
  Samozřejmě zapsat v ruštině.