Zadání od: Mgr. Božena Špilínková    Předmět: 

Dobrý den, zasílám dětem úkoly na tento a příští týden.
Vše probereme, až se sejdeme....Ať si procvičují a opakují. 

Český Jazyk

 • ČJ učebnice -  str. 79, 80, 81 a k tomu vždy PS str. 19,20,21.
 • ČJ učebnice - str. 82,83
 • PS str. 22
 • Opakovat určování vzorů podstatných jmen rodu mužského, ženského, středního, pádové otázky, vyjmenovaná slova.
 • Ať si děti píšou deník, co každý den dělají - co se učí, jak odpočívají, aktivity,...
 • Určitě budou číst knížky - čtenářský deník do 30.4. 2020.

Matematika

 • M minutovky - 8, 11,12
 • PS 3.díl - 4,5,6,7
  Procvičujte násobilku -VELMI DULEŽITÉ !!!, písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení. 
 • Učebnice - psát do sešitu - Procvičování str. 26 celá, 27 do cvičení 14 včetně.
 • PS - str.8, 9 - ne e), 13
 • Každý den v 10 50 hod. v TV 2. program je učení pro 4. třídu. Doporučuji.

Děkuji a zdravím rodiče i děti. B. Špilínková

 

Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: Vlastivěda

 • učebnice - pročíst vše od začátku až do kapitoly Mapy - ty ne, budeme probírat až spolu. Jde o procvičování a opakování.
 • pracovní sešit - dodělat všechna chybějící či nedokončená cvičení od začátku k části Mapy - ty NE!!

týden 30.3.-3.4.2020

Domácí práce - nová látka:

 • Mapy a plány - učebnice str. 17-19, PS str. 11-12
 • Mapy zápis

Další učivo pošlu opět přes bakaláře polde toho, jak dlouho zůstanou školy uzavřeny.

Pokud by měl někdo potíže se zadanou látkou, prosím, neváhejte mě oslovit a to buď mailem nebo zprávou přes bakaláře.

Přeji hlavně hodně zdraví.
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Přírodověda

 • v pracovním sešitě dodělat strany 20 – 22 (kdo nestihl ve škole)
 • v učebnici si přečíst EKOSYSTÉM POLE str. 42 – 46
 • v pracovním sešitě vyplnit stranu 23
 • zápis do sešitu EKOSYSTÉM POLE
 • v učebnici na str. 49 - 51 PARKY A MĚSTSKOU ZELEŇ
 • potom si vypracují k tomuto tématu str. 25 - 26 v pracovním sešitě.
 • Zápis a opakování necháme zase na příští týden.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

 • Děti si dle svých možností dokončí lekci 6. i ve Workbooku.
 • Doporučuji stále procvičovat a opakovat čtení, překlad a slovíčka z této i z předešlých lekcí, využívat často poslechové CD k učebnici Happy Street 2.
 • Milí žáci, v 6.lekci PS Workbook jsou nejdůležitější stránky 50-54, těmi jste jistě prošli už ve škole.
 • Velmi opět doporučuji věnovat se slovíčkům, čtení s poslechem vašich CD k učebnici Happy street 2 a větám ze školního sešitu.
 • Pokud je to pro vás snadné, doporučuji procvičování čtení a překlad vzadu v PS na str.87-92. Děkuji.

Děkuji a přeji dobré zdraví všem I. Benešová.