Zadání od: Mgr. Zuzana Vyhnálková    Předmět: Vlastivěda

 • učebnice - pročíst vše od začátku až do kapitoly Mapy - ty ne, budeme probírat až spolu. Jde o procvičování a opakování.
 • pracovní sešit - dodělat všechna chybějící či nedokončená cvičení od začátku k části Mapy - ty NE!!

týden 30.3.-3.4.2020

Domácí práce - nová látka:

 • Mapy a plány - učebnice str. 17-19, PS str. 11-12
 • Mapy zápis

Další učivo pošlu opět přes bakaláře polde toho, jak dlouho zůstanou školy uzavřeny.

Pokud by měl někdo potíže se zadanou látkou, prosím, neváhejte mě oslovit a to buď mailem nebo zprávou přes bakaláře.

Přeji hlavně hodně zdraví.
Z. Vyhnálková

 

Zadání od: Mgr. Eva Nevečeřalová    Předmět: Přírodověda

 • v pracovním sešitě dodělat strany 20 – 22 (kdo nestihl ve škole)
 • v učebnici si přečíst EKOSYSTÉM POLE str. 42 – 46
 • v pracovním sešitě vyplnit stranu 23
 • zápis do sešitu EKOSYSTÉM POLE
 • v učebnici na str. 49 - 51 PARKY A MĚSTSKOU ZELEŇ
 • potom si vypracují k tomuto tématu str. 25 - 26 v pracovním sešitě.
 • Zápis a opakování necháme zase na příští týden.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Čj

Moji milí žáci, jsme v PS teď na str. 18, tu dokončujeme.Cv. 2 na této straně můžete udělat pouze pomocí dvou pastelek . Do 20.3. budeme hotovi se cv.3 na str. 19, mimochodem jitrocel určitě najdete doma v sirupu nebo čaji na dobré dýchání:-) a za chvilku na zahradě. V učebnici si promýšlíme cvičení ke vzoru pán a muž. Jdeme tempem 2 cvičení denně nikdy ne v so a v ne. Ne rychleji. Pokud je někdo přesvědčen, že může rychleji, doporučuji zkusit si diktát nebo pravopisné cvičení z učebnice nebo PS, a to z probraných stránek, na počet chyb nebo smajlíků.

V PS jsme tento týden na str.20, v Po jsme zvládli cv.1, s 5.pádem nám poradí učebnice na str.80, stejně tak jako ve cv.2. V učebnici se věnujeme  stránce 80. Do pátku 27 .3. se budeme věnovat pouze cvičením v PS na str.20, dále půjdeme až v příštím týdnu. K tomu budeme důkladně opakovat a procvičovat cvičení z učebnice ke všem vzorům.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Matematika

V PS Matematiky  jsme na str.12 , určitě jste poznali ve cv.3 krychli a čtyřboký jehlan. Na str. 10-11 jste si doma jistě potěžkali 1 kg mouky, i něco, co váží jen několik g, či dkg:-)., čtvrtek a pátek věnujeme str.13, je na 2 dny. Stále pokračujeme tempem 1 stránka denně ve všední dny. Nespěchejte, osvěžujte i násobilku a dělení. Na dalších stránkách se budou velmi hodit.

V PS máme za sebou str. 14 a 15. Dnes jsme na str. 16 a radujeme se, neboť násobilku známe a jen přidáme správný počet nul. Ve cv 1 si klidně  barevně nejdříve podtrhněte, co s čím nejdříve znásobíte. Dostane to dobrý řád. Odpověď ve cv.2 napíšeme velmi stručně.

Str.17 věnujeme raději 2 dny, rovněž si barevně podtrhneme, které číslo s kterým znásobíme jako první, pak přijdou na řadu ty nuly. Úkoly s vykřičníky v celé učebnici jsou od teď dobrovolné, Např. tedy ve cv. 1 je povinné jen cv. za a. Čtvrtek a pátek věnujeme str. 18. Rovněž doporučuji si nejdříve barevně podtrhnout, kterou část čísla dělíme jako první. Vydělit  nejdříve 14 : 2 = 7, pak teprve si všimnout , že jedna nula je v děliteli-to čím dělíme, tak  tedy i jednu nulu škrtneme v dělenci-to číslo, které dělíme.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: Aj

 • Děti si dle svých možností dokončí lekci 6. i ve Workbooku.
 • Doporučuji stále procvičovat a opakovat čtení, překlad a slovíčka z této i z předešlých lekcí, využívat často poslechové CD k učebnici Happy Street 2.
 • Milí žáci, v 6.lekci PS Workbook jsou nejdůležitější stránky 50-54, těmi jste jistě prošli už ve škole.
 • Velmi opět doporučuji věnovat se slovíčkům, čtení s poslechem vašich CD k učebnici Happy street 2 a větám ze školního sešitu.
 • Pokud je to pro vás snadné, doporučuji procvičování čtení a překlad vzadu v PS na str.87-92. Děkuji.

 

Zadání od: Mgr. Iva Benešová    Předmět: CvHp

Věnujeme se čtenářským deníkům a deskám, o kterých jsme často hovořili a které jste viděli zpracované u Davida už v lednu.:-) Velmi vás prosím-HÝBEJTE SE, KAĎÝ DEN, CHOĎTE NA VZDUCH. Myslím na vás na všechny. 

 

týden 30.3. -3.4

Čj

Tento týden jsme v učebnici na str. 81, děláme pouze tuto stranu, víc ne. Pokud je cv na opisování, lze ho zkusit na papír nebo ústně, na této straně opakujeme i slovní druhy a vyjmenovaná slova. V PS vypracujeme tento týden pouze stranu 21.Ve c. 2 nejdříve zakroužkujeme zvolené slovo, vzadu v PS ve výsledcích zkontrolujeme, přepíšeme pouze 4 věty podle svého výběru.

M

Tento týden věnujeme str. 19 a 20. V PS na str.19 procvičujeme násobilku a dělení s nulami, určitě si nejdřív rozvažte a barevně podtrhněte, co nejdříve dělit podle známé násobilky, pak teprve věnujte dobrou pozornost nulám a jejich ubírání stejně jako na str.18, kolik nul škrtneme v děliteli, tolik v dělenci a zkontrolujeme správný výsledný počet nul v podílu-výsledku.Úkol s vykřičníkem povinný není. Na str. 20 cv.1 počítáme vždy zleva, rada je na stránce nahoře.

Aj pro 4.A a 4.B

Str.55-57 je procvičovací, píšeme, na co se díváme v naší rodině na televizi, na str. 56 česky doplníme titul, autora, vydavatele-publisher, cenu-price a o čem je naše knížka,kterou při tom máme před sebou, ve cv.2 nakreslíme obálku pro knihu podle návrhů vlevo-vtipy, hadi, lev- nebo podle své, co máme doma. Na str. 57 cv.1 podle horního šedého pruhu doplníme  Jacka, Polly.

Slova v šedém pruhu jsou-půl šesté, kanál, dívat se, oblíbený, středa ,hra, show, program, vždy.  cv 2 je o našem oblíbeném programu. Držím palce hlavně pro opakování slovíček , čtení a poslechu CD. Děkuji

 

Děkuji a přeji dobré zdraví všem I. Benešová.