středa 11.3.

ČJ-UČ. str. 70-podstatná jména - pád

Projít celou stránku a děti se naučí vyjmenovat pády.
Ve cvičení č. 4 zkusí určit nejenom pády, ale i rod a číslo podstatných jmen, ať si to stále opakují.
str.76 - kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat

PS. str. 16/1, 2-podstatná jména - pád str.19
M-PS. str. 37, 49
MIN. str. 6/11
PRV-opakování planet

Všechny ode mě moc pozdravujte, bude se mi po nich stýskat.

Zkontrolujte, prosím, třídní fondy, někteří z Vás už jsou téměř v mínusu. Děkuji.

 

​čtvrtek 12.3.

ČJ-UČ. str. 71-podstatná jména - pád

Opakovat pády, trénovat jejich vyjmenování.

Snad budete mít možnost dětem vytisknout pracovní listy, které jim budu zasílat. Pokud ne, zkuste si to s někým domluvit.

Příloze zasílám pracovní list na procvičování vyjmenovaných slov.

PS. str. 16/1-podstatná jména - opakování

Písanka str.11

Čítanka str. 104-107 a odpovědět na otázky pod textem, porozumění textu. Nebo, ať Vám převyprávějí příběh.

M-PS. str. 45/1, 2, 3 a str. 50

od str. 55 do str.63 jsou úkoly, které si děti mohou dělat v rámci úkolů navíc, jak se jim bude chtít, takže to nechávám na nich, jsou spíš pro zábavu. Nebo pokud by se Vám zdálo, že se moc nudí, tak jim zadejte sami, co mají udělat.-) Jsou hodně malovací.

MIN. str. 6/12, 8/16

PRV-opakování planet

 • UČ. str. 36 - přečíst
 • PS. str. 44 - vyplnit

Děti si zapíší do sešitu prvouky-sešit se stromem-zápis:(na novou stránku)

 

12.března

ŽIVOT V PŘÍRODĚ

ŽIVÉ ORGANIZMY:

 • Houby - napsat 3 houby
 • Rostliny - napsat 3 rostliny
 • Živočichové - napsat 3 živočichy

! Všechny živé organizmy jsou závislé na neživé přírodě!

ZNAKY ŽIVÝCH ORGANIZMŮ:

 • přijímá potravu
 • dýchá
 • vylučuje škodlivé látky
 • roste
 • vyvíjí se
 • rozmnožuje se
 • pohybuje se

A pod zápis si namalují cokoli z tématu živých organizmů:-)

 

pátek 13.3.

Dobré odpoledne,
jakpak se děti mají? Daří se jim plnit zadané úkoly. Za každou zpětnou vazbu budu ráda.

ČJ-UČ. str. 77-dodělat vyjmenovaná slova po P

Opakovat pády, trénovat jejich vyjmenování.
Ve cvičení č.3 si děti pod sebe, někam na papír podstatná jména a vedle určí rod, číslo, pád

Např.: Zloděj   r.m., č.j, p.1 (kdo, co-zloděj)
          vězení   r.s., č.j., p. 6
(v kom, v čem-ve vězení)

Červeně je jen vysvětlivka, jak postupovat, děti ji nepíší)

PS. str. 20/1, 2-dodělat vyjmenovaná slova po P

20/1-opakování vyjmenovaných slov po P

Čítanka str. 108 , přečíst báseň Breptavá a zopakovat si na ní, kolik má slok (7), veršů (7.4, čili 28 veršů), rýmů (14, v každé sloce 2 rýmy) 

Červeně jsou správné odpovědi.

Pracovní list slovní druhy v příloze-úkoly 1, 2

M-PS. str. 51, 52

Popřípadě opět úkoly ze str. 55 - 63
Pracovní list - opakování - viz.příloha

PRV-opakování planet, živých organizmů

UČ. str. 37 - přečíst

PS. str. 45 - vyplnit

 Zápis do sešitu na novou stránku:

 13.března

                                  HOUBY

Nepatří mezi rostliny, tvoří samostatnou skupinu živých organizmů.

Nemají kořeny, stonky, listy, květy.

Rozmnožují se výtrusy.

 

Dělení:

 1. Jedlé - 2 jedlé houby

 2. Nejedlé - 2 nejedlé houby

 3. Jedovaté - 2 jedovaté houby

 

                                   STAVBA TĚLA HOUBY

Podle učebnice si namalovat houbu a popsat si ji.

 

pondělí 16.3.

ČJ-UČ. str. 78-opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P

Ať si děti znovu přeříkají nahlas vyjmenovaná slova, pokud by v některých váhaly, ať opakují, aby je stále všechny uměly.

Opakovat pády a slovní druhy, trénovat jejich vyjmenování. Říkat si je nahlas.

V příloze zasílám 2 pracovní listy a mauálem. ​(berte je jako úkoly navíc, nejsou tedy povinné). ​Berte to jako možnost děti zabavit, možnost opakování. Pokud dětem něco nejde, jistě pro vás bude jednodušší vytisknout prac.list, než jim něco tvořit sami.  Budu to takto řešit častěji. Něco bude povinné, něco dobrovolné.

Pokud by se Vám podařilo cvičení č.4  dětem nadiktovat, bylo by to skvělé👍  U podstatných jmen určí pád - opakování, velmi důležité dělat každý den třeba i jen u pár slov.

Číst vlastní knihu, až se uvidíme, rozdám čtenářské deníky, které jsem měla v době uzavření škol doma, děti pak knihu/y dopíší.

Pracovní list slovní druhy v příloze z minulého úkolu-úkoly 3, 4

 

M-PS. str. 53

U slovní úlohy 53/2 by bylo prima, kdyby si děti zkusily vypočítat o kolik růží nařezal víc. Zapsat si čísla hezky pod sebe ​

684
 -627
 57

To stejné ať udělají pod hodinky ve cvičení číslo.3 - kolik jim zbyde, když si je koupí a nebo kolik jim ještě zbývá ušetřit. Místo na výpočty jsou pod hodinkami.

1.hodinky     ​625  2.hodinky    625 3.hodinky     625  4.hodinky        945
 -420  -620    -582  -625
Zbyde mu     205 Zbyde mu          5 Zbyde mu           43 Zbývá mu došetřit 320

Popřípadě opět úkoly ze str. 55 - 63

Pracovní list - opakování:

AJ

Žáci teprve angličtinu začínají, nemohu proto zadat další lekci v učebnici nebo v pracovním sešitě. Prosím ,můžete se zaměřit na procvičování slovíček dle slovníčku – ústně a písemně...

Děkuji Blažková Soňa

 

úterý 17.3.

 ČJ-UČ. str. 80-začít se učit vyjmenovaná slova po S ( cv. č.3 dobrovolné)

Stále opakovat všechna vyjmenovaná slova

Prac.list slovní druhy cv. 8, 14 

​Nepovinně prac.list na vyjmenovaná slova. Záleží na Vás a dětech, jak to zvládají.

 str.20/1 - doplň řadu vyjmenovaných slov

 Číst vlastní knížku.

M-PS. str. 54

Ve slovní úloze prosím zase o výpočet pod sebou, o kolik je Karlův most delší než most Legií.

      popřípadě úkoly na str.55-63

      prac.list viz. příloha

PRV-opakování planet, živých organizmů

           UČ. str. 38 - přečíst si výživu rostlin

Děti si zapíší do sešitu prvouky-sešit se stromem-zápis:(na novou stránku)

17.března

                                                    ROSTLINY:

SPOLEČNÉ ZNAKY ROSTLIN:

 1. Vyživují se
 2. Dýchají a vylučují
 3. reagují na změny v přírodě
 4. Pohybují se
 5. Rostou, vyvíjejí se a rozmnožují se

1.VYŽIVUJÍ SE

V zelených částech, hlavně v listech.

FOTOSYNTÉZA - proces, kdy při výživě rostlina PŘIJÍMÁ teplo a světlo se slunce, vodu s živinami z půdy a oxid uhličitý ze vzduchu. Poté UVOLŇUJE kyslík, který potřebují rostliny a živočichové k dýchání.

 

A pod zápis si namalují fotosyntézu. Obrázek v příloze nebo v učebnici🙂

 

Středa 18.3.  

ČJ-UČ. str. 81-syn, sytý, sýr

Stále opakovat všechna vyjmenovaná slova

PS: str.21/1, 2, 3 - doplň řadu vyjmenovaných slov

Písanka str. 12

Číst vlastní knížku

M-PS3. str. 3

      MIN. str.7/13

      popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

      prac.list opakování numerace - pro ty, co chtějí. Není povinný.

Krabička ve tvaru mrkve -

      pracovní list 3 povinný - opakování násobilky, zaokrouhlování

Nápady, omalovánky, vystřihovánky, chystání na Velikonoce - v příloze

Odkazy na vyrábění pro děti:  ​https://www.youtube.com/watch?v=yN22advKsEM                                                         

Moc ode mě děti pozdravujte, všichni se opatrujte! Myslím na vás!

Lenka Nešetřilová

 

AJ

Dobrý den, doporučuji pro procvičování angličtiny stránky přímo k naší učebnici na internetu
zadejte   happy house 1 -  a pak zvolte upřesnění - Level 1 | Happy House | Oxford University Press
najdete  tam procvičování pro všechny lekce, návody na různá vyrábění apod. Můžete procvičovat vše od 1-5. lekce. Přeji hezké společné zážitky . Blažková Soňa

 

čtvrtek 19.3. a pátek 20.3.

ČJ-UČ. str. 82 -syrový, sychravý, usychat Stále opakovat všechna vyjmenovaná slova

Brožura vyjmenovaná slova str.11/b, 15/a, b
PS. str.21/1, 2
Čítanka str. 109- Jak Neználek skládal verše
Číst vlastní knížku.

 

M-PS3. str. 4, 5

MIN. str.7/14

popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV- UČ. str. 38-39 - přečíst si

Děti si zapíší do sešitu prvouky-sešit se stromem-zápis:(mohou pokračovat na stejné stránce pod 1.vyživují se)

2. DÝCHAJÍ A VYLUČUJÍ
Rostliny celým tělem přijímají kyslík a do vzduchu vylučují oxid uhličitý.
Dýchají ve dne i v noci.

Nakreslit obrázek z učebnice u dýchání

3.REAGUJÍ NA ZMĚNY V PŘÍRODĚ
Otevírání a zavírání květů (den a noc)
Opadávání listů (podzim)
Usychání a vadnutí rostlin (sucho)

4.POHYBUJÍ SE
Např.: Slunečnice otáčí květ za sluncem.
Semena se pohybují – poletují vzduchem, odnášeny vodou a na tělech živočichů.

5. ROSTOU, VYVÍJEJÍ SE A ROZMNOŽUJÍ
- Rozmnožování kvetoucích rostlin
a) Semeny – pampeliška, slunečnice
b) Částí svého těla - cibulí – narcis, tulipán
hlízou – brambor, jiřiny

Namalovat obrázek jakékoli kvetoucí rostliny.

- Rozmnožování nekvetoucích rostlin
- Výtrusy – mechy, přesličky, kapradiny, plavuně

Namalovat obrázek nekvetoucí rostliny.

pondělí 23.3.

Hezké pondělí všem,

dnes bych po dětech chtěla, aby mi napsaly dopis. Jak se mají, co dělají, jak vnímají tuhle situaci. Cokoli. Prosím aspoň 10 vět. Dopis vyfoťte a pošlete mi ho, prosím. Než začnou děti psát, jen je upozorněte, aby si dávaly pozor na tvrdé a měkké slabiky (hy, chy, ky...x ži, ši, či...)​, vyjmenovaná slova, která znají ​(pokud by to psaly za Vaší přítomnosti a samy se Vás ptaly na i/y ve vyjmenovaných slovech, která neznají, tak jim je řekněte, pokud se ale zajímat nebudou, nechte je to napsat po svém)​, párové souhlásky ​(d/t, z/s, b/p,...)

ČJ - zopakovat a vyjmenovat si nahlas:

 1. vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S
 2. slovní druhy
 3. pády

Budu se těšit🙂❤️

M-UČ.str. 6

     Pracovní list v příloze ​(na druhé straně jsou červeně výsledky, pro jednodušší kontrolu pro vás, rodiče😉)

 

úterý 24.3. a středa 25.3.

Dobrý den,
těm, kteří mi už přeposlali dopis, mockrát děkuji. Udělali jste mi velkou radost❤️

ČJ-UČ. str. 83 - sýkora, sýček, sysel 

Brožura vyjmenovaná slova str.11/c, 15/c
PS. str. 22
Písanka str. 13

Číst vlastní knížku.
Dobrovolně posílám pracovní list vyjmenovaná slova3

M-PS3. str. 7

V příloze posílám pracovní list na převody jednotek s pomůckou. Na druhé straně jsou opět červeně výsledky, abyste měli jednodušší kontrolu🙂 ​
Např. 5 dm = _____cm (Děti si dají prst na decimetry a podívají se jaká šipka vede k centimetrům (oranžová, nemohou jít proti zelené), zjistí, že se násobí 10, čili se přidá jedna nula) 5 dm = 50 cm, 5 dm = ______mm (Opět si dají prst na decimetry a na milimetry muselí skočit 2x pomocí oranžové šipky, 10.10=100 čili přidají dvě nuly) 5 dm = 500 mm. 700 mm = _____cm (opět prst na mm, vidí, že musí jít po zelené šipce, :10, čili jednu nulu škrtnou) 700 mm= 70cm.

Snad to dětem s pomocí vizuální pomůcky a ukazováním půjde. Držím pěsti. Mohou se na tu pomůcky kdykoli podívat a prstem ukazovat, dokud to budou potřebovat.

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV- UČ. str. 40, 41, 44 - přečíst si, prohlédnout si obrázky

PS str. 46 – vyplnit

Hezké a poklidné dny přeji, Lenka Nešetřilová

Zápis do sešitu na novou stránku:

24.března

                                      ROSTLINY

1. Léčivé – čaje, léky.
                 Např.: lípa srdčitá (květ), jitrocel (list), růže šípková (plod).

2. Jedovaté  - nedotýkat se!
                      Např.: rulík zlomocný, náprstník velkokvětý, pryskyřník prudký.

3. Chráněné – zákonem zakázáno je trhat!
                     Např.: leknín bílý, bledule jarní, chrpa měkká

 

                            OKRASNÉ ROSTLINY

1. Zahradní – např.: pivoňky,, lilie, kosatce,…

2. Pokojové – např.: kaktusy, fikusy, zelence,…

 

Kdekoli vedle nebo pod si mohou namalovat nějaké rostliny léčivé, chráněné, jedovaté okrasné. Nechávám na nich.

V příloze zasílám pracovní list na poznávání hub a nekvetoucích rostlin. Druhý list je vyplněný pro jednodušší kontrolu 🙂
Protože je příloha barevná a nechci, abyste museli tisknout, stačí si pracovní list stáhnout do PC, to znamená klikněte pravým tlačítkem myši na pracovní list a vyberte stáhnout. Poté, co ho budete mít uložený v PC na něj klikněte opět pravým tlačítkem, levým tlačítkem klikněte na  otevřít v programu a vyberte (opět klikněte levým tlačítkem) na malování. Poté už děti mohou spojovat názvy rostlin a hub s obrázky. Mohou uložit a vy zkontrolovat🙂

Chtěla bych dětem občas takto zaslat pracovní list, pokud bude náročný na tisk. Snad bude děti bavit a vám to ulehčí práci. 

 

čtvrtek 26.3. a pátek 27.3.

Dobrý den,

kdo mi ještě neposlal dopis, prosím, udělejte tak, ráda si přečtu, jak se dětem daří 🙂

ČJ-UČ. str. 84, - syčet, sypat. a str. 85
Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S

Brožura vyjmenovaná slova str.11 a 15 - dodělat

PS. str. 23

Čítanka str. 112 - Jak se Kocourkovští starali o své hospodářství
Číst vlastní knížku.

V příloze vyplnit pracovní list vyjmenovaná slova4

M-PS3. str. 8, 9

Pro ty, co chtějí - dobrovolně - v příloze posílám pracovní list sčítání a odčítání - had

A pro všechny pracovní list4

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV - PS. str. 47

          Pracovní list poznej jarní rostliny ​(opět možno udělat v programu malování jen spojováním) Rešení

 

pondělí 30.3 a úterý 31.3.

AJ

Dobrý den milí rodiče,
v měsíci dubnu budu na Angličtinu zasílat náměty na opakování pro jednotlivé lekce . Lekce na 1 týden.
Budu v příloze zasílat nápady, návody, pracovní listy, které se vždy vztahují k procvičované lekci.
Budu se snažit přiložit hned i výsledky - pro vaši kontrolu.Pokud žák vyplní nějaký pracovní list, nalepte jej do školního stromečkového sešitu.
Navrhované možnosti vám mají usnadnit práci doma s dětmi. Věřím, že děláte co můžete. Nemusíte posílat okopírované vypracované listy zpět.
Stačí je nalepit. Nemusíte také vypracovávat vše, co pošlu. Kdo nemá možnost tisku, budu se vždy v přílohách věnovat i činnostem- ke kterým nepotřebujete tisk.

Jako kontrolu prosím vaši zprávu na Komens do bakaláře  jednou větou. A to k 10.4. a pak ke konci dubna. např.
Jana Václavíková 3A procvičila do 10.4. L 1  Další lekci jsme nestihli, nerozumíme zadání a pod.

Veškeré nejasnosti řešte přes Bakaláře - komens. Děkuji a přeji pevné nervy na vaše dítka .   Mgr. Soňa Blažková

 

Dobrý den,
tak se nám blíží konec března a já pevně doufám, že se blíží i konec mrazů a začátek teplejších dnů.

ČJ-UČ. str. 86-naučit se vyjmenovaná slova po V

Z cv.č.1 si děti vypíší ze sedmi vět (vy-vydra) podstatná jména a určí rod, číslo, pád

Pro snadnější kontrolu už vám posílám hotové
hřiště - r.s., č.j., p.4 (jdeme na KOHO, CO? na hřiště)
kina - r.s., č.j., p.2. (jdete do KOHO, ČEHO? do kina)
topol - r.m., č.j., p.1.(KDO, CO? topol)Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S
strom - r.m., ř.j., p.1.(KDO, CO? strom)
pes - r.m., č.j., p.1.(KDO, CO? pes)
noci - r.ž., č.j., p.6. (v KOM, V ČEM? v noci)
děti - r.s., č.m., p.4 (KOHO, CO jsme slyšeli výskat? děti)
zvířata - r.s., č.m., p.1 (KDO, CO si musí zvykat? zvířata)
lidi - r.m., ř.j., p.1.(na KOHO, CO si musí zvířata zvykat? na lidi)
sousto - r.s., č.j., p.1. (KDO, CO je třeba rozžvýkat? sousto)
vydra - r.ž., č.j., p.1.(KDO, CO? vydra)
vody - r.ž., č.j., p.2.(v blízkosti KOHO, ČEHO? vody)

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S

Brožura vyjmenovaná slova str.12/f, g, h a 16/f, g, h
Brožura slovní druhy 25/4, 29/4, 31/5, 32/3
PS. str. 24/1, 2
Písanka str.14
Čítanka str. 115 - Jak jsme zasadili první kytku, báseň Čekanka
Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list vyjmenovaná slova5, na druhé stránce je správné řešení pro snadnější kontrolu.

M-PS3. str. 10

    MIN. str. 10

Na celý týden posílám pracovní list5, pracujte si na něm jak chcete, ale v pátek by měl být hotový.

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV - UČ.str. 45, 46, 47

Zápis do sešitu na novou stránku:

31.března

UŽITKOVÉ ROSTLINY

 1. Ovocné stromy a keře– Např.: meruňka, třešeň, hrušeň, rybíz, angrešt,...
 2. Zelenina- Např.: rajče, paprika, mrkev,...
 3. Polní plodiny -
   1. obilniny - obilí, např.: ječmen, pšenice, žito, oves
   2. okopaniny - např.: lilek brambor (jíme hlízy), řepa cukrovka(jíme bulvu)
   3. luskoviny - plodem je lusk, např.: fazol, čočka, hrách, sója
   4. pícniny - krmivo pro hospodářská zvířata, např.: jetel, vojtěška
   5. olejniny - ze semen získáváme olej, např.: řepka olejka, slunečnice
   6. textilní plodiny - na výrobu látek, např.: len

​​! ​Mezi užitkové rostliny patří i léčivé byliny, které pěstujeme na zahrádce, např.: máta, bazalka,...​!

 

středa 1.4.

na tento nápad mě přivedl Luky Těšitel🙂. 

Dnes bych chtěla, aby děti připravily pracovní list na A4, ve kterém bude něco z českého jazyka, něco z matematiky a něco z prvouky - vše jen učivo z karantény. Na druhý list A4 vypracují správné odpovědi. Oba pracovní listy (zadání i řešení) mi, prosím, pošlete. Budu se těšit.

Pro dobrovolníky zasílám: Pracovní list vyjmenovaná slova6

Pracovní listy z matematiky (opět lze vyplnit jen v malování, ale je to už složitější, musí se přepínat na psaní, kliknout na ikonu písmena, můžete si v tom zkusit pohrát, naučit se v tom pracovat. V příloze vám posílám i řešení, které jsem udělala v malování, takže to jde, ale je to pracnější. Nebo si to vytiskněte jen černobíle)

První dva pracovní listy jsou jednoduché, třetí je těžší a čtvrtý už je dost těžký.

 

čtvrtek 2.4.

Dobré odpoledne,

narazila jsem na tuto stránku a je tam celkem hezké procvičování na různé učivo ze 3.ročníku i s řešením. Kdo by měl chuť, může zkusit.

http://dum.zsamskrovi.cz/cj-list-cesky-jazyk

ČJ-UČ. str. 87-vy, vysoký, výt
Ve cv.č.4 si děti z prvních dvou vět vypíší podstatná jména a určí rod, číslo, pád.

rozhledny  r.ž, č.j, p.2( Z KOHO, Z ČEHO? z rozhledny)
výška   r.ž., č.j., p.1 (KDO CO? výška)
Eliška    r.ž., č.j., p.1 (KDO CO? Eliška)
věnečky    r.m., č.m., p.4 (KOHO CO vije Eliška? věnečky)
pampelišek   r.ž., č.m., p.2 (Z KOHO, Z ČEHO, z pampelišek)

​Ve třetí a čtvrté větě určí slovní druhy. ​

Zraněné(2) zvíře(1)žalostně(6)vylo(5). Na(7)hradbách(1)byla(5)strážní(2)vížka(1)k(7)pozorování(1)okolí(1).

V posledních dvou větách najdou přídavná jména a napíší slovo protikladné.

nemocný-zdravý
přepychová - chudá

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

Brožura vyjmenovaná slova str.18/a, b
ps. str. 24/1, 2, 3
Písanka str.15-poslední 4 řádky

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list vyjmenovaná slova7na druhé stránce je správné řešení pro snadnější kontrolu.

M-PS3. str. 11

MIN. str. 11a, c
Na celý týden jsem poslala pracovní list5, pracujte si na něm jak chcete, ale v pátek by měl být hotový.

Popřípadě úkoly na str.55-63 v pracovním sešitě 2

PRV - UČ.str. 42-43, 48-49

          Ať si děti zkusí poznávačku rostlin v létě a na poli. ​Ať si třeba neprůhledným papírkem nebo proužkem papíru zakryjí čísla u názvů. Přečtou si název, řeknou, které číslo na obrázku mu odpovídá  a posunou pravítko o kousek níž a zkontrolují.

Opakování-v UČ. od str.36 do str.49 si projdou všechny obrázky a zkusí říct správný název. 

 

pátek 3.4.

Dobré odpoledne,
zasílám další úkoly. Celý příští týden úkoly zasílat nebudu, s vedením jsme se dohodli, že si děti zaslouží odpočinek. V přílohách jsem zaslala několik dobrovolných pracovních listů, kdyby někdo chtěl opakovat.

ČJ-UČ. str. 88-výskat, zvykat, žvýkat

Opakování vyjmenovaných slov B, M, L, P, S, V

Brožura vyjmenovaná slova str.18/c, d, e
PS. str. 25
Písanka str.15-dodělat

Číst vlastní knížku.

V příloze pro dobrovoníky pracovní list1 a práce s textem1, na druhé stránce je správné řešení pro snadnější kontrolu.

M-PS3. str. 12, 13

    MIN. str. 11/21 b, d

Na celý týden jsem poslala pracovní list5, pracujte si na něm jak chcete, ale v pátek by měl být hotový.

​Pro dobrovolníky na procvičení posílám pracovní list sčítání a odčítání do 1000 + řešení

A trochu těžší pracovní list sčítání a odčítání do 1000 - domečky

PRV - UČ.str. 50-52 - přečíst
          PS.str.49, 50 - vyplnit

Pracovní list opakování
Pro dobrovolníky pracovní list opakování hodiny.

Nějaké velikonoční nápady jsem vám zasílala už minulý týden, třeba nějaké ještě využijete.

Můžete mi třeba poslat fotku vašeho dítka, jak si užívá volna.

 

Krásné Velikonoce, hodně sluníčka a pohody, Lenka Nešetřilová