Dobrý večer, vzhledem k nastalé situaci, budu dětem posílat práci touto cestou. Je potřeba, aby každý den pracovaly, abychom moc nezameškali, a aby se práce dětem časem nekupila. Novou látku se budu snažit vysvětlit písemně, pokud byste vy nebo  děti měly jakýkoli dotaz, neváhejte mě kontaktovat mailem nebo přes Bakaláře. Většina dětí dnes měla radost, ale myslím, že je to brzy přejde a bude se jim stýskat po kamarádech. Mrzí nás všechny, jak se situace vyvíjí, přeji vám pevné nervy a hlavně hodně zdraví.

Zdraví Stodolová

Práce na 11.3.

ČJ

VPS - do s. 17 by všichni měli mít hotová všechna cvičení kromě slohových, dokončit s. 18/2 + 2a,3,4, MPS vyjm.slova dokončit s.12

 

M

VPS 49/3, 50/1,2,

MPS 8/15

 

ČT/PS

Písanka s. 10 (do s.9 by mělo být hotovo) - důraz na správné sezení u psaní, držení pera a sklon sešitu - děti ví, jak je kontroluji, po každém řádku protáhnout prstíky, zápěstí, paže, nepsat nosem

Čtení - minimálně stránka v knize, kterou doma čte + zapsat do čteníčka - pozor na dvojí čtení (děti si nejdříve přečtou slovo potichu a pak nahlas - to je špatně)

 

AJ

Žáci teprve angličtinu začínají, nemohu proto zadat další lekci v učebnici nebo v pracovním sešitě. Prosím ,můžete se zaměřit na procvičování slovíček dle slovníčku – ústně a písemně...

Děkuji Blažková Soňa

 

CVHP - obě skupiny

opakovat vyjmenovaná slova B,L,M,P, slovní druhy

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena-puvodni/cviceniD1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/podstatna-jmena/vyhledavani-1.html

 

Práce na 12.3.

M

VPS 50/3, 52/1,2

MPS 8/16

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/barevne-karty/poradi.html

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/cisla-do-1000/byci-zapasy/porovnavame.html

 

ČJ

uč. 76/1-ústně,   76/2 přepsat do ČJ školního sešitu

VPS 19/1,2

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/rada/cviceniP1.htm

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-p/tvary-vyjmenovanych-slov/cviceni1a.htm

 

ČT - vlastní knížka (čteníčko)

 

 Práce na 13.3. - 15.3.

ČJ

uč. 76/3 - ústně,  76/4 - ústně + 3řádky přepsat do ČJŠ + určit rod, číslo a pád (na s. 70) u podstatných jmen: o stěnu, z pytloviny, napil se mléka, , na nehty, v přepychu

VPS- dokončit s. 19

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/slovni-druhy/pridavna-jmena/pexeso.html

 

M

(některé stránky a cvičení v PS přeskakuji záměrně, dokončíme s dětmi ve škole)

VPS - 52/3 - vyplnit pouze každý lichý sloupek,  53/1-pouze každý sudý řádek, 53/2 - zápis+výpočet+odpověď, 53/3 - stačí pouze odpověď,  MPS 9/17 - pracovat po řádcích po šipkách a uvědomit si podobnost sčítání a odčítání  jednotek, desítek, stovek

https://skolakov.eu/matematika/3-trida/nasobeni-a-deleni-6-10/pocetni-trenazer/nasobeni-a-deleni-6-7-8/priklady.html

 

PRV

Houby - opakování https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/houby/ucime-se/prezentace.htm

PS s.45 - vyplnit s pomocí učebnice nebo školního sešitu

 

čteme každý den + čteníčko

 

https://www.umimecesky.cz/

https://www.umimeanglicky.cz/

https://www.umimematiku.cz/

www.fraus.cz/ucenidoma

 

Práce na 16. a 17.3.

ČJ

uč. 77/1,2,3 ústně, uvědomit si psaní slov uvedených v modrých rámečcích (u všech probraných vyjm.slov.) 77/4 napsat slova (alespoň 10) do čjš,  VPS 20/1 + ve třech větách určit slovní druhy - napsat číslem nad slovo, 20/2, MPS vyjm.sl. 13,  stále opakovat vyjmenovat slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen, vyjm. slova B,L,M,P

 

M

Nová látka: Jednotky délky

pojmy - (ukazovat si na pravítku, metru, ...)

milimetr mm

decimetr dm

centimetr cm

metr m

kilometr km

 

 1 cm = 10 mm,   1 dm = 10 cm,   1 m = 100 cm,   1 km = 1 000 m

 

VPS  s. 51/1, 2 zápis + převod jednotek na metry, porovnání a odpověď, 3 zápis + převod jenotek na metry + výpočty a odpověď

 

Opakování písemného sčítání a odčítání - přepsat pod sebe na volný list papíru

36+28,   54-29,   38+62,   95-76,  29+47,   62-26

 

ČT/PS

Písanka celá s. 11 přečíst text, podle textu písemně odpovědět na otázky

Text z čítanky - ofocený v příloze - jazykolamy 2x přečíst

 

PRV

Nové téma: ROSTLINY

uč. s. 38,39 přečíst

zápis do modrého sešitu: viz příloha 2 listy

 

 Práce na18.3.

ČJ

uč. 78/4-zkusit si napsat diktát, u 3 vět určit slovní druhy (napsat číslem nad slovo). Určit rod, číslo a pád u postatných jmen ve větě: Kobyla hrabala kopytem do hlíny. 78/1,2,3 ústně. VPS 20/1 (opakování vyjm.slov P)

M

 

VPS s. 54/1,2,3,  4-každý lichý řádek,  55/1-podle pravítka

 

ČT/PS

Písanka s.12

Čtení-vlastní kniha+napsat do čteníčka

 

CVHP - obě skupiny

M -MPS 9/18 a,b,c

ČJ - MPS vyjm.slova - 14/1,2,3

ČJ - MPS slovní druhy 36/1

 

Práce na 19.3.

M

2x do týdne zkusit pětiminutovku (násobení a dělení do 100, sčítání a odčítání dvojciferných čísel s přechodem základu, např. 38-19, 26+48...) nadiktovat 10 příkladů, každý příklad říci pouze jednou

VPS 3.díl - 3/1a,b, VPS 2.díl s. 56-podle pravítka

ČJ

uč.79/1b - naučit se správně psát adresu - na obálku nebo korespond. lístek, mohou napsat mně - oslovení, jméno, ulice...(PSČ si zkusí vyhledat třeba na internetu), ne velikonoční přání ale jak se mají, co dělají doma, jak tráví tento čas. Nemusíte posílat, stačí předat, až se uvidíme

uč.80/1a, 2-ústně, VPS 20/1 (cvič. úplně dole)

ČT

Čítanka 109-111 (foto v příloze) - čtení s porozuměním + odpovědět na otázky pod textem

 

Práce na 20.-22.3.

ČJ

uč. 80/2+a,b,c - ústně

MPS vyjm.slova - 15/a,b

 

M

zopakovat si :   1 m = 100 cm,   1 m = 10 dm,  

VPS 3. díl s.4

VPS 2. díl s. 57

MPS 10/19a,b

 

PRV

PS dokončit s. 44

Uč. s. 40 - přečíst, zápis do modrého sešitu si každý zkusí napsat sám - jednoduchý + obrázek kvetoucí  a nekvetoucí r.

Více pracovních listů neposílám, hrajte s dětmi piškvorky, lodě, jméno město zvíře..., kostky, pexeso, karty a kdo prohraje, musí splnit třeba nějaký úkol z ČJ, M, PRV..., nějak to zkuste dětem zpestřit. Někdo máte doma třeba TIKTAK Bum, různé stolní hry. Děkuji všem, co mi napsali, jak to zvládáte, děti chválím. Užívejte si společné chvíle.

Zraví Stodolová

 

AJ

Dobrý den, doporučuji pro procvičování angličtiny stránky přímo k naší učebnici na internetu
zadejte   happy house 1 -  a pak zvolte upřesnění - Level 1 | Happy House | Oxford University Press
najdete  tam procvičování pro všechny lekce, návody na různá vyrábění apod. Můžete procvičovat vše od 1-5. lekce. Přeji hezké společné zážitky . Blažková Soňa

 

Práce na 23.3.

ČJ

Zopakovat si vyjmenovaná slova B,L,M,P, měli bychom už pomalu zvládat i vyjmenovaná slova po S.

Uč. 81/ústně 1,2, 3modrý rámeček - uvědomit si význam slov - kde se píše měkké i a tvrdé y,

VPS - 21/1,2 (nahoře)

M

Rozcvička - písemné sčítání a odčítání na papír:

56 + 28,    98 - 39,   34 + 39,   47 - 29,   31 + 29,  35 - 18,   62 - 53,   58 + 32

VPS 3.díl 5/1,   5/2 - vypočítej 4 řádky v tabulce

VPS 2.díl 59,60

ČT/PS

Písanka - s.13

Čt - čtení vlastní knihy + napsat do čteníčka (postupně si doplňuj čtenářský deník)

PRV

PS - s. 46 - příloha      -    vyplň s pomocí učebnice s. 40

Uč. 41 - přečíst

Práce na 24.3.

ČJ

Stále opakujeme vyjmenovaná slova B,L,M,P,S

Uč. 81/4 - přepsat do ČJŠ, 4a - u 8 podstatných jmen urči rod, číslo a pád (s pomocí učebnice) a napiš pod sebe do školního sešitu, 4b - předložky zakroužkuj

Uč.81/5 - napiš cvičení na počítači a pošli mi mailem (zkus na šifru přijít sám/sama)😃

VPS - 21/3

PRV

Zápis do modrého sešitu - Léčivé, jedovaté a chráněné rostliny - příloha

PS s. 47 - příloha

Návrh na Pč - uvařit rodičům čaj, kávu, popřípadě připravit snídani, pomoci s obědem, večeří, zapojit se do úklidových prací doma - vyklidit myčku, utřít nádobí, vysát, pověsit prádlo, .... nebo pomoci na zahrádce.👍

Rychlíci mohou procvičovat M, ČJ, AJ,... v on-line programech, které jsem posílala.

Práce na 25.3.

ČJ

Diktát - procvičování psaní i/y po souhl. P - příloha (stačí 10 sousloví)

uč. s. 82/1,2,3 a,b - ústně

VPS - 21/1

M

Rozcvička na papír - počítej pod sebou:

58 + 28,   97 - 29,   28 + 35,   67 - 38,   128 + 311,   658 - 324,   234 + 128,   987 - 228

VPS 5/3 - slovní úloha - několikrát si úkol přečti, připrav si čistý papír a zkus si nakreslit, jak bys to mohl vypočítat. V otázce je kolik cm motouzu - to znamená, že si musíš nejdříve všechna čísla převést na cm.

Víš, co je motouz? - podívej se na obrázek vedle slovní úlohy - napoví ti.

1.zápis:

První motouz.....  doplň a převeď na cm
Druhý m............. doplň a převeď na cm
Třetí m................ doplň a převeď na cm
Čtvrtý m.............. doplň
    1. Vypočítej, kolik měl celkem cm motouzu. zkus počítat pod sebou - zapisuj správně desítky, jednotky a stovky pod sebe
    2. Motouzy svázal (koukni na obrázek) - přemýšlej, kolik musel udělat uzlíků (zkus si to nakreslit nebo popros rodiče, určitě nějaký motouz doma najdete)
    3. My víme, kolik cm motouzu spotřeboval na každý uzel. Tak a teď už stačí jen vypočítat a odpovědět na otázku. Uf, pokud to máš správně, zasloužíš si sladkou odměnu!

ČTENÍ - pokračuj v rozečtené knížce, zapiš do čteníčka - čteme každý den!

CVHP - pro obě skupiny

MPS vyjmenovaná slova - 15/c,d

MPS slovní druhy - 36/2 označ číslem slovní druhy

Práce na 26.3.

M

Jako rozcvičku si dnes dej sloupek ve VPS s.5

VPS 6/1 - pokud ti nepůjdou příklady vypočítat hned celé zpaměti, zkus ho rozdělit na stovky a desítky, např. 400 + 280,  nejdřív sečti 400 + 200 a potom ještě přidej 80.

VPS 6/2 - slovní úloha - nemusíš psát zápis, stačí doplňovat do tabulky, připrav si papír na výpočty. Víme, že v lednu má Ondra má v kasičce 70 Kč. V únoru si ušetřil dalších 110 Kč. Kolik už má tedy v kasičce v únoru? - Přemýšlej, vypočítej a zapiš do tabulky. Stejně pokračuj a doplňuj zůstatky do tabulky za každý měsíc a zodpověz podotázky b), c).

ČJ

Stále si opakujeme vyjmenovaná slova B,L,M,P,S, slovní druhy, rod, číslo a pád podstatných jmen

uč. 82/4 - cvičení přepiš do ČJš

uč. 82/5 + a) - toto cvičení mi pošli vypracované mailem (nemusíš písemně, použij klávesnici)

VPS 21/2

ČT - příloha

Čítanka 112-114, přečíst, zodpovědět na otázky pod textem. Otázku č.2 na s. 113 vypracuj písemně a pošli mailem, použij informace z knih nebo internetu.

Pro volnou chvíli, zasmání i zamyšlení: https://www.youtube.com/watch?v=JGxlOJKvgUE

Doporučuji si knížku přečíst.

Práce na 27.3.

děti, stále si opakujte vyjmenovaná slova B,L,M,P,S, slovní druhy, rod + číslo+pád podstatných jmen.

Nezapomeňte si dokola opakovat i násobky čísel 2-10, opakujte si násobení dělení.

Používejte k tomu internetové stránky, které jsem posílala, případně výukové stránky, které jste si  vyhledaly samy a vyhovují vám více.

Dnes vám toho víc nedávám. Dokončete práci z tohoto týdne. Jen v příloze najdete něco, co vás snad bude bavit. Nacvičíte si na tom spoustu věcí - čtení s porozuměním, počítání s jednotkami hmotnosti, vážení, příprava pomůcek, práce dle návodu....Poproste rodiče určitě vám pomohou. Není to povinné. Kdo bude chtít, může mi hotovou práci vyfotit a poslat mailem. Kdo by chtěl poslat další podobný úkol, napište mi. Budu se těšit.👍

 

Práce na 30. a 31.3.

AJ

Dobrý den milí rodiče,
v měsíci dubnu budu na Angličtinu zasílat náměty na opakování pro jednotlivé lekce . Lekce na 1 týden.
Budu v příloze zasílat nápady, návody, pracovní listy, které se vždy vztahují k procvičované lekci.
Budu se snažit přiložit hned i výsledky - pro vaši kontrolu.Pokud žák vyplní nějaký pracovní list, nalepte jej do školního stromečkového sešitu.
Navrhované možnosti vám mají usnadnit práci doma s dětmi. Věřím, že děláte co můžete. Nemusíte posílat okopírované vypracované listy zpět.
Stačí je nalepit. Nemusíte také vypracovávat vše, co pošlu. Kdo nemá možnost tisku, budu se vždy v přílohách věnovat i činnostem- ke kterým nepotřebujete tisk.

Jako kontrolu prosím vaši zprávu na Komens do bakaláře  jednou větou. A to k 10.4. a pak ke konci dubna. např.
Jana Václavíková 3A procvičila do 10.4. L 1  Další lekci jsme nestihli, nerozumíme zadání a pod.

Veškeré nejasnosti řešte přes Bakaláře - komens. Děkuji a přeji pevné nervy na vaše dítka .   Mgr. Soňa Blažková

 

Všechny vás moc zdravím, opatrujte se a poděkujte rodičům a těm, kteří se o vás starají a pomáhají vám.

 

ČJ

Po - Uč. 83/ústně + VPS 22/1,2 + MPS (VS) 16/f,g,h

Út - Uč. 84/1,2,3-ústně   cv. 4 - do ČJš napsat pouze doplňovaná slova + VPS 23/1,2 nahoře

M

Rozcvička na papír - piš příklady pod sebe, dej pozor, ať máš jednotky, desítky a stovky správně pod sebou. Počítej úplně sám/sama, s pomocí rodičů vyfoť a pošli mi mailem.

750+28   676-32   340+56   459-34   561+139   731-125   ( + zkoušku)

VPS

7/1   

7/3 - stačí 4 sloupky   

7/4 - je to jednoduchá slovní úloha, u které určitě sám/sama vymyslíš správný zápis + výpočet i odpověď.

PRV

Po + Út + Pá - Uč. 44-47 přečíst + zápis do modrého sešitu podle přílohy, pracuj s učebnicí (máš-li možnost vytiskni, doplň a nalep do sešitu)

 

Práce na 1. a 2. 4.

ČJ

Středa - popros někoho z rodiny, ať ti nadiktuje diktát (uč. 85/4). Pracuj a zkontroluj sám/sama. U první věty vyznač čísly slovní druhy a pod diktát vypiš podstatná jména z první věty a urči rod, číslo a pád - s pomocí rodičů vyfoť a pošli mi mailem

Čtvrtek - nauč se vyjmenovaná slova po V, od s. 87 - 90 jsou slova příbuzná a odvozená pod obrázkem lupy - několikrát si je přečti, je jich tam hodně - například u slov VYSOKÝ, VÝSKAT, ZVYKAT, VY/VÝ. Také si pozorně přečti dvojice slov v modrých rámečcích (s. 87-90)- slova se vyslovují stejně, ale jinak se píší. Ke každé dvojici slov vymysli 2 věty , aby sis uvědomil/la, co slovo znamená. Pozor - každá věta musí mít jeden slovní druh - vzpomeneš si, který?  Ofocené mi to stačí do týdne. (Příklad: To je ale výška. - Vížka je malá věž.)

VPS 24/2,3 dole

M

Stř - Rozcvička MPS 10/20 - vypočítej 4 řetězy

VPS slovní úlohy 8/2,4       9/4

Čtvrtek - Rozcvička VPS 10/1 - vzpomeň si, jak se zaokrouhluje na desítky.

VPS 10/2 - nejprve si otevři přílohu. Podívej se, jak se zaokrouhluje na stovky, pak se pusť do cvičení v sešitě.

PS -  ve středu je 1. dubna. Víš, co to znamená?😁. V Písance na s. 15 si napiš pouze poslední 4 řádky😃.

 

Čt - pokračuj v rozečtené knize a nezapomeň - čteme každý den👍

 

Ve volných chvílích si postupně doplňuj pracovní listy ze školy.

 

Práce 3.4.

ČJ

Uč. 87/4 + 88/2 ústně

VPS - 25/3,4

MPS - slovní druhy 36/4 urči slovní druhy, napiš číslem nad slovo, na papír urči rod, číslo a pád u podstatných jmen z básničky: stíny, hadům, růží. Zkus zjistit, co znamená slovo sbratřit .

MPS - vyjmenovaná slova 15/e,   16/i, a,    18/a

M

Rozcvička MPS - 11/21a,c

VPS - 11/1 - vypočítej liché sloupky, na pomocný papír si proveď kontrolu výpočtu (čísla pod sebou

                    - zkoušku provádíme sčítáním výměnou sčítanců)

           11/2 - vypočítej sudé sloupky, taky si proveď kontrolu sčítáním

           11/3 - a) zvládneš určitě zápis, výpočet (vždy pod sebou)+ odpověď

  1. b) výpočet + odpověď
  2. c)  výpočet + odpověď

 

Zdraví V. Stodolová