Na chodbě ZŠ Choltice za hlavními dveřmi do budovy jsou umístěné sešity a pracovní sešity pro děti. Prosím, abyste se stavili ve škole a tyto materiály si tam vyzvedli. Můžete tak učinit vždy od 9.00 do 11.00 hod.

Úkoly do 20. 3.:

M – sčítání a odčítání do 10 - procvičování

         prac. sešit 2 do str.39, procvič. sešit do str. 18

ČJ – písmeno h,H, b,B

        Slab. – do str. 59 + PS ke Slab.

        Písanka 3 – do str.10 (k nácviku využijte psaní do soli, do písku …, sluníčkovou písanku, kam můžete dětem předepisovat potřebná písmena a slova)

Stále cvičte skládání slov ze skládací abecedy a zkoušejte diktáty ze skládací abecedy i do slun. sešitu.

PRV – kapitola č. 6 – Na jaře

          Prac. sešit – str. 44 – 47

Další možnosti materiálů a procvičování: ČT 2 – pořad UčíTelka (každý den od 9.00 hod)

Internetové stránky Školákov, Dětské stránky atd.          

 

Pondělí 23. 3.

ČJSlabikář – Abychom příliš neutekli 1. A, ještě opakujte do str. 58, 59 – hláska a písmeno B, b + prac. sešit (PS) ke Slabikáři

Písanka 3 – str. 11 – dvojhláska eu

MPS – str. 40 – 41 – procvičování + a – do 10 – postupujte podle pokynů dole na stránce

Procvič. PS 2 – str. 19, 20

 

Úterý 24. 3.

ČJ – Slabikář – str. 60 podle návodu + PS ke Slab., Písanka 3 – str. 1212  - písmenko c – zase nejdříve zkuste do písku, soli apod., na velký papír, do sluníčkové písanky, pak teprve na čisto

MPS str. 42 – 43, procvič. PS 2 str. 21

PRVPS – str. 48

 

Středa 25. 3.

ČJPS ke Slab. str. 33, Slabikář str. 61 – velikonoční koleda - naučit, Písanka 3 – str.13, 14 – opět nácvik

PRV – str. 49

 

Čtvrtek 26. 3.

ČJ Slabikář str. 61 + PS ke Slab. str. 34, Písanka 3 – str. 15

M PS str. 44 – 45, procvič. PS 2 str.22, 23

 

Pátek 27. 3.

ČJ – opakovat probraná písmena – číst ve Slab. a v PS, procvičovat se skládací abecedou, opakovat říkanky,

Písanka 3 – str. 16, 17

MPS str. 46, procvič. PS str. 24

 

ČJ – K úkolům ve Slabikáři a v PS si ještě zkoušejte diktáty ze skládací abecedy a diktáty slabik a slov do sluníčkového sešitu. Nezapomeňte se učit a opakovat písmenkové básničky.

M – Stále zkoušejte příklady do 10 zpaměti i napsané.

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Vv a PČ – zapojte děti do domácích prací (úklid, zalévání květin, práce na zahradě, pomoc při vaření …), děti mohou kreslit, malovat, lepit, vybarvovat, stavět, šít, modelovat atd.  Dle možností můžete vytvořit soubor výkresů, popř. fotodokumentaci. Až se vrátíme do školy, vše si prohlédneme nebo vystavíme.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi apod.

Pondělí 30. 3. 

ČJSlabikář – str. 62 – hláska a písmeno Č, č (naučit říkanku a postupovat dle pokynů) + prac. sešit (PS) ke Slabikáři – str. 35

Písanka 3 – str. 18 – h, podobné jako h, ale jednodušší

MPS – str. 47 – postupujte podle pokynů dole na stránce (správné řešení cv. 3 – 9, 4, 1, cv. 4 – 9, 3, 1), zkuste pro přehlednost vybarvovat, trénujte + a – do 10 zpaměti i písemně

Úterý 31. 3.

ČJ – Slabikář – str. 63 podle návodu + PS ke Slab. – str. 36, Písanka 3 – str. 19, 20  - písmenko H – zase nejdříve zkuste do písku, soli apod., na velký papír, do sluníčkové písanky, pak teprve na čisto

M – PS str. 48 - 49 – rozšiřující úkoly, postupujte dle pokynů dole

PRVPS – str. 49

Středa 1. 4.

ČJPS ke Slab. str. 37, Slabikář str. 62, 63 – procvičovat čtení, zopakovat velikonoční koledu                                Písanka 3 – str. 21 – písmenko T - opět nejprve nácvik

PRV – str. 50

Čtvrtek 2. 4.

ČJ - PS ke Slab. str. 38, Písanka 3 – str. 22, 23

M PS str. 50

Pátek 3. 4.

ČJ Slab. str. 64 – obvyklým způsobem + naučit básničku, PS – str. 36 – 38 procvičovat

Písanka 3 – str. 24, 25 – nejdříve nácvik

M – opakovat numeraci do 10 různými způsoby (zpaměti i písemně)

 

Stále opakujte říkanky, procvičujte počítání do 10

PRV – Pozorujte, co se děje na jaře v přírodě, jaké kvetou kytičky, jaké je počasí, jak se probouzejí stromy. Stále opakujte vše, co jsme probrali v kapitole Orientace v čase – dny, týdny, měsíce, roční doby, hodiny.

Vv a PČ – zapojte děti do domácích prací (úklid, zalévání květin, práce na zahradě, pomoc při vaření …), děti mohou kreslit, malovat, lepit, vybarvovat, stavět, šít, modelovat atd.  Dle možností můžete vytvořit soubor výkresů, popř. fotodokumentaci. Až se vrátíme do školy, vše si prohlédneme nebo vystavíme.

Nezapomeňte si také občas zazpívat a můžete si k tomu i zatancovat nebo zacvičit.

Na stránkách školy jsou uvedeny některé webové stránky, které můžete využít k výuce a k opakování a já znovu doporučuji ještě Školákov a Dětské stránky, vysílání v televizi UčíTelka apod..

Přeji vám i rodičům hodně zdraví, trpělivosti a dobrou náladu. Z. Bílková