Pro snadnější orientaci v zadávání domácích úkolů jsme vytvořili sekci DOMÁCÍ ÚKOLY, kam bodou učitelé zadávat práci pro jednotlivé třídy.

Žáci mohou využít v Bakaklářích - záložce Výuka také odkaz výukové materiály. Jsou tam výkladové materiály a také cvičení s kontrolou výsledků.