Letošní představení hradeckého Divadélka pro školy s názvem Romantismus není jen romantika aneb Evropou od Goetha k Vrchlickému zhlédli žáci 7.-9. třídy ve čtvrtek 2. května. Herci opět zaujali a pobavili všechny přítomné, sršeli vtipem a energií a přitom nás seznámili s nejvýznamnějšími autory tohoto literárního směru a formou několika ukázek i s jejich stěžejními díly. Tento divadelní soubor prostě nikdy nezklame.

divadelko pro skoly 02 divadelko pro skoly 04 divadelko pro skoly 11 divadelko pro skoly 16
 camera Další foto...      

Mgr. Eva Nevečeřalová

Letošní Den Země žáci 5.-9. třídy oslavili projektovým dopolednem v pátek 26. dubna. Na osmi stanovištích je čekaly pohybové aktivity, hry, kvízy, rekordy a zajímavosti z říše rostlin i živočichů. Nechyběly samozřejmě ani informace z oblasti ochrany životního prostředí. Všichni také měli možnost ochutnat jedlé kvítí a dobroty z bylinek. Na přípravě aktivit se podíleli žáci, kteří navštěvují seminář Příroda a já.

den zeme 01 den zeme 16 den zeme 26 den zeme 33
 camera Další foto...      

Mgr. Eva Nevečeřalová

Projektová výzdoba našich francouzštinářů.

superhrdinou

Pojďme spolu navštívit  některé výtvarné práce žáků 1. stupně a potěšit se ze šikovnosti a nápadů všech zúčastněných. 

vyzdoba na chodbach 05 vyzdoba na chodbach 06 vyzdoba na chodbach 08 vyzdoba na chodbach 09
vyzdoba na chodbach 11 vyzdoba na chodbach 13 vyzdoba na chodbach 15 vyzdoba na chodbach 17
 camera Další foto...      

Mgr. Ivana Benešová

Dne 5. 4. 2019 proběhl na naší základní škole zápis do první třídy. Stejně jako v minulých letech se dětí a rodičů ujali žáci a žákyně vyšších ročníků. Letos pomáhali princezny, víly, Spiderman, Batman a další pohádkové postavy. V rámci zápisu si děti i jejich rodiče mohli prohlédnout tělocvičny, učebnu přírodopisu, družinu i ostatní třídy. Děti pak předvedly své znalosti a dovednosti a odnesly si domů i nějaké dárečky.

Poděkování patří všem učitelům i žákům, kteří se zúčastnili přípravy a realizace zápisu.

Těšíme se na naše nové žáky.

zapis 01 zapis 07 zapis 14 zapis 30
 camera Další foto...      

Mgr. Iva Sedláčková - ředitelka ZŠ Choltice

Během měsíce března a dubna nás navštívili předškoláci z MŠ Veselí, MŠ Valy, MŠ Turkovice a MŠ Choltice. Během těchto návštěv děti z mateřských škol pozorovaly nejen práci našich šikovných prvňáčků, ale také se s námi zapojily do několika aktivit jak v lavici, tak i na interaktivní tabuli. Cílem návštěvy bylo seznámení předškoláků se školním prostředím, a především také ukázka toho, že ve škole může být legrace a že se děti nemusí ničeho obávat. Jelikož nás v pátek 5.4. 2019 čeká zápis do prvních tříd, budeme se na předškoláky moc těšit a věříme, že si tento den užijí.

predskolaci v 1A 1B 01 predskolaci v 1A 1B 04 predskolaci v 1A 1B 06 predskolaci v 1A 1B 09
 camera Další foto...      

za 1.A Mgr. Daniela Čepčářová 1.B Mgr. Marie Brožová, Lenka Jiřišťová

Podkategorie

V tomto školním roce navštěvuje školní družinu 111 dětí. Děti jsou rozděleny do 4 oddělení. Náplň družiny je rozmanitá. Hlavní snahou je udržování kamarádských vztahů mezi dětmi v jednotlivých odděleních i při společném pobytu na školním dvoře. V každém oddělení je dětem nabízena výtvarná a tvořivá činnost.  Děti hrají hry pro upevnění kolektivu. Za příznivého počasí každý den navštěvujeme školní dvůr. V zimě a za špatného počasí můžeme jít do tělocvičny.  Spolupracujeme  také na různých akcích s knihovnou městyse Choltice. V jednotlivých odděleních vyrábíme různé výrobky, přáníčka a dárky. Zdobíme si také chodbu u družin i jiné části školy. Naším velkým přáním je dovybavit školní hřiště novými herními prvky. Po celý školní rok budou na stránkách školy k zhlédnutí fotografie z činnosti jednotlivých oddělení. Fotografie budou průběžně doplňovány.

camera Fotografie z činnosti družiny...